Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

23-07-2019

08:00

Brüssel : ASP - A5G315

+ National Delegation DK

Eelarvekomisjon

23-07-2019

09:00

Brüssel : ASP - A5G-3

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

23-07-2019

09:00

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

23-07-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Koordinaatorid

+ KORRALINE KOOSOLEK

Kalanduskomisjon

23-07-2019

09:00

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

+ Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmed

23-07-2019

09:30

Brüssel : ASP - A5E-3

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

23-07-2019

09:30

Brüssel : ASP - A5G305

+ Preparatory meeting Committee on International Trade

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

23-07-2019

09:30

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

23-07-2019

10:00

Brüssel : ASP - A5H-1

+ Arengukomisjoni liikmed

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

23-07-2019

10:00

Brüssel : ASP - A3H-1

+ Working Group on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

+ S&D KÕIKIDE REGISTREERITUD ASSISTENTIDE TERVITUSKOOSOLEK

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Aasta ajakava

Kõik kalendrid

Aasta ajakava

Igal aastal kinnitab Euroopa Parlament esimeeste konverentsi ettepanekul aasta ajakava, kus kajastuvad osaistungjärgud ja koosolekud.
Ajakavas nähakse ette :

  • 12 nelja päeva pikkust osaistungjärku Strasbourgis ning kahepäevased täiendavad osaistungjärgud Brüsselis,
  • kaks nädalat kuus parlamendi komisjonide ja parlamentidevaheliste delegatsioonide koosolekuteks,
  • üks nädal kuus fraktsioonide koosolekuteks,
  • neli nädalat aastas, mille vältel parlamendiliikmed keskenduvad tööle oma valimispiirkonnas.