Ametlike dokumentide vastuvõtt ja registreerimine

Siin loetletud dokumendid on võetud vastu ja ametlikult registreeritud aluslepingu, kodukorra või finantsmääruse sätete kohaselt, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi teavitamist.

2018

2017

2016

2015

2014