Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Source code for diesel tests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

06-10-2015 P-013505/2015

  European Investment Bank loans for former Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

06-10-2015 P-013504/2015

  Information on the movement of industrial waste from Apulia to Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

02-10-2015 P-013466/2015

  Vine-growing sector: Xylella fastidiosa and HWT (hot water treatment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR)

02-10-2015 P-013465/2015

  Regarding the French ban on BPA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

02-10-2015 P-013464/2015

  Threats for Central and Eastern European countries arising from the signature of an agreement on the construction of the Nord Stream 2 pipeline in Vladivostok

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

02-10-2015 P-013463/2015

  Higher debts in the Stability and Growth Pact

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

02-10-2015 P-013460/2015

  Manipulation of replies to written questions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

02-10-2015 P-013438/2015

  VP/HR - Problems in supplying childhood vaccines in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

02-10-2015 P-013437/2015

  Temporary reintroduction of border controls at internal borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

01-10-2015 P-013409/2015

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)