Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Payments to compensate farmers in the EU for loss of income due to Russian-imposed sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

14-08-2014 P-006299/2014

  Mitigating the adverse effects of the ban on agricultural exports to Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

14-08-2014 P-006298/2014

  Italian marines held in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006297/2014

  Issue of Italian marines and the fight against international piracy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006296/2014

  Humanitarian crisis in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

13-08-2014 E-006295/2014

  Support measures for farmers and horticulturalists harmed by embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

12-08-2014 E-006294/2014

  Commissioner Damanaki's blog

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

12-08-2014 E-006293/2014

  Civil Drones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

12-08-2014 E-006292/2014

  Iraq's largest dam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006291/2014

  Military satellites in the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

12-08-2014 E-006290/2014

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)