Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

17-07-2018 P-003995/2018

  Private distillate production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-07-2018 P-003926/2018

  CAP Budget cuts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-07-2018 P-003918/2018

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Marita Ulvskog, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

13-07-2018 O-000081/2018

  Measures to stop culling of sheep and goats in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

12-07-2018 P-003885/2018

  Tuscan geothermal power plants - Answer to question P-003021/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Laura Agea (EFDD)

12-07-2018 P-003862/2018

  Vehicle recalls by Daimler and other car manufacturers in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

12-07-2018 P-003856/2018

  State aid to enterprises in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

12-07-2018 P-003850/2018

  Impact assessment for the Vasto Marina cycle path

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniela Aiuto (EFDD)

11-07-2018 P-003818/2018

  Ten threats posed by the possible construction of the Nord Stream 2 gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

11-07-2018 P-003817/2018

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)