Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 115).
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 116).
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 117).
 
/
 
 
 
Sõna(d)

Kasutades tärni (*), võite te sõna vasakult ja/või paremalt lühendada: tur*

 
 
Viimased esitatud küsimused
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004853/2014

Dokumendid :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Kuupäev :15-04-2014

Viide :

P-004791/2014

Dokumendid :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Kuupäev :14-04-2014

Viide :

P-004637/2014

Dokumendid :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Kuupäev :11-04-2014

Viide :

P-004581/2014

Dokumendid :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Kuupäev :11-04-2014

Viide :

P-004580/2014

Dokumendid :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Kuupäev :11-04-2014

Viide :

P-004579/2014

Dokumendid :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Kuupäev :11-04-2014

Viide :

P-004574/2014

Dokumendid :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Kuupäev :11-04-2014

Viide :

P-004562/2014

Dokumendid :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Kuupäev :10-04-2014

Viide :

E-004511/2014

Dokumendid :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Kuupäev :10-04-2014

Viide :

E-004510/2014
Teadaanded