Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Ban on LGBTI cultural activities in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D)

21-11-2017 P-007126/2017

  Measures by occupying authorities to reopen hotels in the walled city of Famagusta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

21-11-2017 P-007125/2017

  Action against Siemens AG's intention to close its Hengelo plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

20-11-2017 P-007116/2017

  Application for EFSI assistance for the port of Praia da Vitória

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-11-2017 P-007115/2017

  Food waste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

20-11-2017 P-007114/2017

  Inadequate implementation of the Regulation on standards for security features and biometrics in passports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

20-11-2017 P-007107/2017

  Processing of data by online shops pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-11-2017 P-007080/2017

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Full and immediate compensation for families affected by flood damage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

16-11-2017 P-007075/2017

  Infringement of European law by Umbria's Regional Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

15-11-2017 P-007058/2017

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)