Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Impact of the American Trans-Pacific Partnership on goods imported into the EU under TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI), Marine Le Pen (NI)

17-04-2015 P-006179/2015

  Fresh loan envisaged for Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleftherios Synadinos (NI)

16-04-2015 P-006046/2015

  Persistent disparities between Member States in participation in the EU research and innovation programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krystyna Łybacka (S&D)

15-04-2015 P-005932/2015

  Definition of quality jobs and employment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE)

15-04-2015 P-005931/2015

Bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukord

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Czesław Adam Siekierski, Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

15-04-2015 O-000038/2015

Araabia-Iisraeli konfliktis poliitilise propagandaga tegelevate vabaühenduste rahastamine

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, fraktsiooni ECR nimel

15-04-2015 O-000037/2015

  Extending geographical indication protection to non-agricultural products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

14-04-2015 P-005910/2015

  Imposing sanctions on the Night Wolves gang

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

14-04-2015 P-005891/2015

  Xylella fastidiosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-04-2015 P-005890/2015

  Youth employment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

14-04-2015 P-005889/2015

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)