Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

  VP / HR - Escalating acts of provocation by the Turkish State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

14-02-2018 P-000939/2018

  VP/HR - EU condemnation of Turkish acts of provocation in the area around Imia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

14-02-2018 P-000923/2018

  VP/HR - Continuing acts of provocation by Turkey in Cyprus and the Aegean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

13-02-2018 P-000910/2018

  Patchwork of low-emission zones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

13-02-2018 P-000885/2018

  Youth Guarantee programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

12-02-2018 P-000864/2018

  Harmful substances in sausages prepared using road de-icing fluid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Buda (PPE)

09-02-2018 P-000839/2018

  State of progress of the evaluation of the application for EUSF assistance for the island of Kos

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

09-02-2018 P-000829/2018

  Europe Direct Information Centres in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D)

08-02-2018 P-000814/2018

  The EU food aid programme as a campaign tool

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

08-02-2018 P-000813/2018

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)