Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Orphan medicinal products - follow-up question

Question for written answer P-001476/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

25-03-2019 P-001476/2019

  Request for reopening of the reimbursement procedure with reference to the illegitimate decision concerning the intervention by the 'Fondo Interbancario per la tutela dei depositi'

Question for written answer P-001467/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

22-03-2019 P-001467/2019

  Export of shell eggs from Ukraine to the EU

Question for written answer P-001438/2019
to the Commission
Rule 130
Thomas Waitz (Verts/ALE)

20-03-2019 P-001438/2019

  Microplastic filters in washing machines

Question for written answer P-001435/2019
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

20-03-2019 P-001435/2019

  Rules issued by the Independent Authority for Public Revenue (IAPR) threatening the production of the Greek spirits tsikoudia and tsipouro

Question for written answer P-001434/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

20-03-2019 P-001434/2019

  WiFi4EU - implementation and timetable

Question for written answer P-001428/2019
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

20-03-2019 P-001428/2019

  Annulment of the decision concerning the illegitimate nature of the intervention by the Inter-bank Fund to assist Tercas

Question for written answer P-001421/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (ENF)

20-03-2019 P-001421/2019

  Status of cannabis and its derivatives

Question for written answer P-001420/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

20-03-2019 P-001420/2019

  Emergency aid for Mozambique and other countries affected by Cyclone Idai

Question for written answer P-001411/2019
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

19-03-2019 P-001411/2019

  Merger of the Nidec group with Embraco - sale of the Nidec plant in Fürstenfeld

Question for written answer P-001401/2019
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

19-03-2019 P-001401/2019

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)