Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 115).
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 116).
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 117).
 
/
 
 
 
Sõna(d)

Kasutades tärni (*), võite te sõna vasakult ja/või paremalt lühendada: tur*

 
 
Viimased esitatud küsimused
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

  • 1k

  Promoting research into the experimental off-label use of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)

Kuupäev :17-04-2014

Viide :

P-005136/2014

Dokumendid :

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

Kuupäev :17-04-2014

Viide :

P-005101/2014

Dokumendid :

  Travel concessions for old-age pensioners in the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Malcolm Harbour (ECR)

Kuupäev :17-04-2014

Viide :

P-005100/2014

Dokumendid :

  National legislation on the Data Retention Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Christian Engström (Verts/ALE)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-005022/2014

Dokumendid :

  European funding to help tackle canine rabies in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Janusz Wojciechowski (ECR)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004946/2014

Dokumendid :

  Structural Fund monies for Roma in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004945/2014

Dokumendid :

  Consultation by the Commission on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004943/2014

Dokumendid :

  Study grants for medical specialisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Frigo (S&D)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004942/2014

Dokumendid :

  Publication of EU development aid performance assessments

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Eva Joly (Verts/ALE)

Kuupäev :16-04-2014

Viide :

P-004898/2014
Teadaanded