Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

  Directive 2004/48/EC and its implementation in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerard Batten (EFDD)

20-07-2016 P-005998/2016

  Loi Macron

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

20-07-2016 P-005990/2016

  Bilateral arrangement between Croatia and Italy to safeguard fish stocks in the Jabuka Pit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ruža Tomašić (ECR)

20-07-2016 P-005987/2016

  VP/HR - Situation in Kashmir

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Amjad Bashir (ECR)

20-07-2016 P-005986/2016

  Introduction of 'social tax' in France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)