RAPORT Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta

28-01-2020 A9-0016/2020 2019/2129(INI)
ECON

Costas MAVRIDES

RAPORT volituste kontrollimise kohta

28-01-2020 A9-0015/2020 2019/2180(REG)
JURI

Lucy NETHSINGHA

MUUDATUSED

RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

27-01-2020 A9-0011/2020 2020/0903(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimees

27-01-2020 A9-0010/2020 2020/0904(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

27-01-2020 A9-0009/2020 2020/0902(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor

24-01-2020 A9-0008/2020 2020/0901(NLE)
ECON

Irene TINAGLI

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.