RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks

10-04-2019 A8-0195/2019 2019/0803(NLE)
CONT

Indrek TARAND

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks

10-04-2019 A8-0194/2019 2019/0802(NLE)
CONT

Indrek TARAND

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja

08-04-2019 A8-0189/2019 2019/0804(CNS)
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.