Otsi

Kontakt

Kirjalikud deklaratsioonid: ülevaade

Kirjalik deklaratsioon on kuni 200 sõna pikkune tekst, mis seondub eranditult teemaga, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse. Kirjalikud deklaratsioonid ei ole siiski parlamendi jaoks siduvad, st neid ei saa lugeda parlamendi seisukohta väljendavateks aktideks, vaid need väljendavad üksnes autorite ja allakirjutanute seisukohti.

Kirjalikud deklaratsioonid: menetlus

Seoses Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamisega, mis kiideti heaks 13. detsembril 2016, jäeti artikkel 136 kodukorrast välja. Kirjalikke deklaratsioone enam ei esitata.