TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

30-09-2019 A9-0010/2019 2018/2168(DEC)
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Äänestysluettelo :   [discharge]

TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

30-09-2019 A9-0011/2019 2018/2208(DEC)
CONT

Petri SARVAMAA

Äänestysluettelo :   [discharge]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta

04-10-2019 A9-0015/2019 2019/0180(COD)
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Äänestysluettelo :   [***I]

OIKAISUT/LISÄYKSET