MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

08-03-2017 A8-0059/2017 2016/0105(COD)
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

MIETINTÖ EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

MIETINTÖ vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

  REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

  REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH