Multimediakohteet/keskustelu

Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

08:31:04

Loppu

08:31:15

08:31 - 08:31 Istunnon avaaminen

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

08:31:19

Loppu

08:31:28

08:32 - 08:32 Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

08:32:01

Loppu

08:32:14

08:32 - 10:07 Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:56

Alku

08:32:21

Loppu

08:33:18

Jyrki Katainen

Rooli : Komission jäsen

Kesto

00:04:20

Alku

08:33:04

Loppu

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

08:36:57

Loppu

08:37:09

Cecilia Malmström

Rooli : Komission jäsen

Kesto

00:05:04

Alku

08:36:58

Loppu

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

08:41:36

Loppu

08:41:55

Manfred Weber

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:03:22

Alku

08:41:52

Loppu

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

08:45:06

Loppu

08:45:26

Bernd Lange

Rooli : S&D-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:15

Alku

08:45:16

Loppu

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:21

Alku

08:47:05

Loppu

08:47:26

Emma McClarkin

Rooli : EKR-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:29

Alku

08:47:12

Loppu

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:20

Alku

08:49:07

Loppu

08:49:28

Marietje Schaake

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:02:50

Alku

08:49:21

Loppu

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:25

Alku

08:52:04

Loppu

08:52:29

Yannick Jadot

Rooli : Vihreät/EVA-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:42

Alku

08:52:16

Loppu

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

08:54:31

Loppu

08:54:49

Helmut Scholz

Rooli : GUE/NGL-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:35

Alku

08:54:40

Loppu

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:01:40

Alku

08:56:49

Loppu

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Rooli : EFDD-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:18

Alku

08:58:02

Loppu

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:22

Alku

08:59:54

Loppu

09:00:17

Nicolas Bay

Rooli : au nom du groupe ENF

Kesto

00:03:12

Alku

09:00:06

Loppu

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:02:51

Loppu

09:03:09

Lampros Fountoulis

Rooli : NI

Kesto

00:01:38

Alku

09:03:00

Loppu

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:39

Alku

09:04:09

Loppu

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Rooli : PPE

Kesto

00:01:46

Alku

09:04:40

Loppu

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:25

Alku

09:06:10

Loppu

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Rooli : S&D

Kesto

00:02:08

Alku

09:06:26

Loppu

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

09:08:07

Loppu

09:08:27

Joachim Starbatty

Rooli : ECR

Kesto

00:01:43

Alku

09:08:17

Loppu

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:35

Alku

09:09:33

Loppu

09:10:09

Daniel Caspary

Rooli : question "carton bleu"

Kesto

00:00:49

Alku

09:10:02

Loppu

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

09:10:44

Loppu

09:10:58

Joachim Starbatty

Rooli : réponse "carton bleu"

Kesto

00:00:39

Alku

09:10:53

Loppu

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

09:11:25

Loppu

09:11:37

Nadja Hirsch

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:22

Alku

09:11:35

Loppu

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:12:47

Loppu

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Rooli : Verts/ALE

Kesto

00:02:41

Alku

09:12:55

Loppu

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:22

Alku

09:15:08

Loppu

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:48

Alku

09:15:17

Loppu

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:16:37

Loppu

09:16:54

Tiziana Beghin

Rooli : EFDD

Kesto

00:02:04

Alku

09:16:45

Loppu

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

09:18:21

Loppu

09:18:36

Mario Borghezio

Rooli : ENF

Kesto

00:01:59

Alku

09:18:27

Loppu

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:32

Alku

09:19:54

Loppu

09:20:27

Diane James

Rooli : NI

Kesto

00:01:20

Alku

09:20:10

Loppu

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:21:19

Loppu

09:21:36

Daniel Caspary

Rooli : PPE

Kesto

00:01:05

Alku

09:21:33

Loppu

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:22:31

Loppu

09:22:48

Victor Boştinaru

Rooli : S&D

Kesto

00:01:33

Alku

09:22:44

Loppu

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:10

Alku

09:24:10

Loppu

09:24:21

Sander Loones

Rooli : ECR

Kesto

00:01:16

Alku

09:24:19

Loppu

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

09:25:30

Loppu

09:25:49

Fredrick Federley

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:38

Alku

09:25:38

Loppu

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:26:50

Loppu

09:27:06

Matt Carthy

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:14

Alku

09:27:01

Loppu

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

09:28:08

Loppu

09:28:22

Franck Proust

Rooli : PPE

Kesto

00:01:48

Alku

09:28:14

Loppu

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:29:34

Loppu

09:29:50

Jeppe Kofod

Rooli : S&D

Kesto

00:01:23

Alku

09:29:45

Loppu

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

09:31:00

Loppu

09:31:16

Evžen Tošenovský

Rooli : ECR

Kesto

00:01:50

Alku

09:31:06

Loppu

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:21

Alku

09:32:28

Loppu

09:32:50

Salvatore Cicu

Rooli : PPE

Kesto

00:01:49

Alku

09:32:38

Loppu

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:33:58

Loppu

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rooli : S&D

Kesto

00:01:38

Alku

09:34:07

Loppu

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

09:35:18

Loppu

09:35:35

Iuliu Winkler

Rooli : PPE

Kesto

00:01:33

Alku

09:35:27

Loppu

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

09:36:32

Loppu

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Rooli : S&D

Kesto

00:01:09

Alku

09:36:46

Loppu

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:37:48

Loppu

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Rooli : PPE

Kesto

00:01:35

Alku

09:37:56

Loppu

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

09:39:04

Loppu

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Rooli : S&D

Kesto

00:01:38

Alku

09:39:12

Loppu

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

09:40:25

Loppu

09:40:44

Esther de Lange

Rooli : PPE

Kesto

00:01:49

Alku

09:40:35

Loppu

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

09:41:58

Loppu

09:42:17

Edouard Martin

Rooli : S&D

Kesto

00:01:27

Alku

09:42:13

Loppu

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:01:03

Alku

09:43:12

Loppu

09:44:15

Romana Tomc

Rooli : PPE

Kesto

00:01:36

Alku

09:43:59

Loppu

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

09:45:09

Loppu

09:45:23

Maria Grapini

Rooli : S&D

Kesto

00:01:33

Alku

09:45:15

Loppu

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:46:23

Loppu

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:37

Alku

09:46:31

Loppu

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:47:43

Loppu

09:48:01

Georgios Epitideios

Rooli : NI

Kesto

00:01:50

Alku

09:47:50

Loppu

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

09:49:03

Loppu

09:49:21

Milan Zver

Rooli : PPE

Kesto

00:01:34

Alku

09:49:12

Loppu

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

09:50:21

Loppu

09:50:40

Maria Arena

Rooli : S&D

Kesto

00:01:35

Alku

09:50:32

Loppu

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

09:51:40

Loppu

09:51:56

Christian Ehler

Rooli : PPE

Kesto

00:01:12

Alku

09:51:53

Loppu

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

09:52:59

Loppu

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Rooli : S&D

Kesto

00:01:10

Alku

09:53:12

Loppu

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

09:54:16

Loppu

09:54:31

Notis Marias

Rooli : ECR

Kesto

00:01:31

Alku

09:54:20

Loppu

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

09:55:26

Loppu

09:55:40

Konstantinos Papadakis

Rooli : NI

Kesto

00:01:36

Alku

09:55:33

Loppu

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:20

Alku

09:56:39

Loppu

09:57:00

Seán Kelly

Rooli : PPE

Kesto

00:01:08

Alku

09:56:52

Loppu

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

09:57:53

Loppu

09:58:08

José Blanco López

Rooli : S&D

Kesto

00:01:31

Alku

09:58:00

Loppu

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:21

Alku

09:59:05

Loppu

09:59:26

Cecilia Malmström

Rooli : Komission jäsen

Kesto

00:04:59

Alku

09:59:22

Loppu

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

10:04:14

Loppu

10:04:33

Jyrki Katainen

Rooli : Komission varapuheenjohtaja

Kesto

00:02:42

Alku

10:04:27

Loppu

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Rooli : PT

Kesto

00:00:23

Alku

10:07:03

Loppu

10:07:26

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:12

Alku

10:07:18

Loppu

10:07:30

10:07 - 12:12 Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (keskustelu)

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:02:23

Alku

10:09:25

Loppu

10:11:48

António Costa

Rooli : Portugal PM

Kesto

00:26:58

Alku

10:11:23

Loppu

10:38:21

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:14

Alku

10:37:41

Loppu

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Rooli : Komission jäsen

Kesto

00:15:21

Alku

10:38:40

Loppu

10:54:01

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:06:41

Alku

10:48:12

Loppu

10:54:53

Manfred Weber

Rooli : EPP-ryhmän puolesta

Kesto

00:05:17

Alku

10:54:16

Loppu

10:59:34

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:36

Alku

10:59:06

Loppu

10:59:43

Maria João Rodrigues

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:04:42

Alku

10:59:35

Loppu

11:04:17

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

11:04:10

Loppu

11:04:28

Ulrike Trebesius

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:02:59

Alku

11:04:24

Loppu

11:07:23

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

11:07:16

Loppu

11:07:32

Guy Verhofstadt

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:05:12

Alku

11:07:28

Loppu

11:12:40

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:10

Alku

11:12:36

Loppu

11:12:46

Philippe Lamberts

Rooli : Vihreät/EVA-ryhmän puolesta

Kesto

00:03:00

Alku

11:12:39

Loppu

11:15:39

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:25

Alku

11:15:12

Loppu

11:15:37

Tania González Peñas

Rooli : GUE/NGL-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:41

Alku

11:15:27

Loppu

11:18:08

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:12

Alku

11:17:42

Loppu

11:17:55

Jiří Payne

Rooli : EFDD-ryhmän puolesta

Kesto

00:04:13

Alku

11:17:49

Loppu

11:22:02

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

11:21:35

Loppu

11:21:51

Marcel de Graaff

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:02:26

Alku

11:21:46

Loppu

11:24:12

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:46

Alku

11:24:01

Loppu

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Rooli : Verts/ALE

Kesto

00:00:15

Alku

11:24:32

Loppu

11:24:47

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:26

Alku

11:24:40

Loppu

11:25:07

Georgios Epitideios

Rooli : NI

Kesto

00:02:35

Alku

11:24:50

Loppu

11:27:25

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:48

Alku

11:27:00

Loppu

11:27:49

António Costa

Rooli : Portugal PM

Kesto

00:06:44

Alku

11:27:32

Loppu

11:34:17

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:42

Alku

11:33:50

Loppu

11:34:32

Nuno Melo

Rooli : PPE

Kesto

00:01:49

Alku

11:34:19

Loppu

11:36:08

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

11:35:36

Loppu

11:35:52

Iratxe García Pérez

Rooli : S&D

Kesto

00:01:31

Alku

11:35:49

Loppu

11:37:21

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

11:36:54

Loppu

11:37:12

Mark Demesmaeker

Rooli : ECR

Kesto

00:01:04

Alku

11:37:06

Loppu

11:38:10

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

11:38:03

Loppu

11:38:21

Charles Goerens

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:47

Alku

11:38:11

Loppu

11:39:58

Ana Miranda

Rooli : Verts/ALE

Kesto

00:02:05

Alku

11:39:34

Loppu

11:41:40

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

11:41:13

Loppu

11:41:29

João Ferreira

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:44

Alku

11:41:16

Loppu

11:43:01

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:22

Alku

11:42:33

Loppu

11:42:55

Gilles Lebreton

Rooli : ENF

Kesto

00:01:30

Alku

11:42:44

Loppu

11:44:14

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:02

Alku

11:43:45

Loppu

11:44:48

Paulo Rangel

Rooli : PPE

Kesto

00:02:15

Alku

11:44:33

Loppu

11:46:48

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:32

Alku

11:46:10

Loppu

11:46:42

Henna Virkkunen

Rooli : PPE

Kesto

00:01:45

Alku

11:46:26

Loppu

11:48:12

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

11:47:44

Loppu

11:48:02

José Blanco López

Rooli : S&D

Kesto

00:01:39

Alku

11:47:52

Loppu

11:49:32

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:22

Alku

11:49:04

Loppu

11:49:27

Lukas Mandl

Rooli : PPE

Kesto

00:01:22

Alku

11:49:20

Loppu

11:50:42

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

11:50:33

Loppu

11:50:49

José Manuel Fernandes

Rooli : PPE

Kesto

00:01:46

Alku

11:50:40

Loppu

11:52:27

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

11:51:58

Loppu

11:52:16

José Inácio Faria

Rooli : PPE

Kesto

00:01:40

Alku

11:52:07

Loppu

11:53:48

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

11:53:17

Loppu

11:53:35

Maria Grapini

Rooli : S&D

Kesto

00:01:33

Alku

11:53:29

Loppu

11:55:02

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:15

Alku

11:54:36

Loppu

11:55:51

Maria João Rodrigues

Rooli : S&D

Kesto

00:00:44

Alku

11:55:17

Loppu

11:56:01

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:35

Alku

11:55:47

Loppu

11:57:22

Carlos Zorrinho

Rooli : S&D

Kesto

00:01:29

Alku

11:56:53

Loppu

11:58:23

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:46

Alku

11:57:44

Loppu

11:58:31

António Costa

Rooli : Portugal PM

Kesto

00:10:16

Alku

11:58:16

Loppu

12:08:33

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:04:38

Alku

12:08:07

Loppu

12:12:46

12:12 - 12:14 Puutumatuse äravõtmise taotlus

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

12:12:22

Loppu

12:12:38

João Ferreira

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:09

Alku

12:12:31

Loppu

12:13:41

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:25

Alku

12:13:21

Loppu

12:14:46

12:14 - 13:25 Äänestykset

12:14 - 12:29 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (äänestys)

AntonioTajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:20

Alku

12:14:23

Loppu

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:00

Alku

12:14:36

Loppu

12:15:37

AntonioTajani

Rooli : PT

Kesto

00:14:22

Alku

12:15:21

Loppu

12:29:43

12:29 - 12:35 Rautatieliikenteen tilastot (A8-0038/2018 - Karima Delli) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:30

Alku

12:29:47

Loppu

12:30:17

SvenGiegold

Rooli : Vihreät/EVA-ryhmän puolesta

Kesto

00:01:31

Alku

12:30:12

Loppu

12:31:44

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

12:31:22

Loppu

12:31:41

BrianHayes

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:01:41

Alku

12:31:39

Loppu

12:33:20

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:33

Alku

12:33:18

Loppu

12:33:51

PervencheBerès

Rooli : S&D-ryhmän puolesta

Kesto

00:01:43

Alku

12:33:43

Loppu

12:35:26

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:48

Alku

12:35:05

Loppu

12:35:53

12:35 - 12:36 Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittäminen (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:37

Alku

12:35:48

Loppu

12:36:26

12:36 - 12:36 Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:34

Alku

12:36:15

Loppu

12:36:49

12:36 - 12:37 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:33

Alku

12:36:39

Loppu

12:37:13

12:37 - 12:37 Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (B8-0136/2018) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:38

Alku

12:37:03

Loppu

12:37:41

12:37 - 12:37 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:25

Alku

12:37:31

Loppu

12:37:56

12:37 - 12:38 Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:20

Alku

12:37:48

Loppu

12:38:08

12:38 - 13:03 Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:26:08

Alku

12:38:01

Loppu

13:04:09

13:03 - 13:15 Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:12:10

Alku

13:03:44

Loppu

13:15:54

13:15 - 13:19 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:04:30

Alku

13:15:29

Loppu

13:20:00

13:19 - 13:24 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (äänestys)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:06:46

Alku

13:19:40

Loppu

13:26:26

13:26 - 14:09 Äänestysselitykset

13:26 - 13:41 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:31

Alku

13:26:18

Loppu

13:26:50

MomchilNekov

Rooli : S&D

Kesto

00:01:29

Alku

13:26:40

Loppu

13:28:09

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:35

Alku

13:27:43

Loppu

13:28:18

JasenkoSelimovic

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:28

Alku

13:28:06

Loppu

13:29:35

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

13:29:08

Loppu

13:29:24

MonicaMacovei

Rooli : ECR

Kesto

00:01:39

Alku

13:29:17

Loppu

13:30:56

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:26

Alku

13:30:28

Loppu

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:03

Alku

13:30:50

Loppu

13:31:53

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:31:42

Loppu

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rooli : PPE

Kesto

00:01:01

Alku

13:31:49

Loppu

13:32:50

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

13:32:33

Loppu

13:32:49

TiborSzanyi

Rooli : S&D

Kesto

00:01:16

Alku

13:32:41

Loppu

13:33:58

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:33:39

Loppu

13:33:54

JanZahradil

Rooli : ECR

Kesto

00:01:31

Alku

13:33:45

Loppu

13:35:17

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

13:34:51

Loppu

13:35:06

DeirdreClune

Rooli : PPE

Kesto

00:01:10

Alku

13:35:04

Loppu

13:36:14

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

13:36:08

Loppu

13:36:19

AshleyFox

Rooli : ECR

Kesto

00:01:14

Alku

13:36:17

Loppu

13:37:31

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

13:37:25

Loppu

13:37:38

JiříPayne

Rooli : EFDD

Kesto

00:01:00

Alku

13:37:29

Loppu

13:38:30

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

13:38:13

Loppu

13:38:29

ZoltánBalczó

Rooli : NI

Kesto

00:01:33

Alku

13:38:21

Loppu

13:39:54

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:39:27

Loppu

13:39:42

DanielHannan

Rooli : ECR

Kesto

00:01:08

Alku

13:39:38

Loppu

13:40:46

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:32

Alku

13:40:39

Loppu

13:41:12

Rainer Wieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:02

Alku

13:26:21

Loppu

13:26:23

13:40 - 13:53 Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

13:40:47

Loppu

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:33

Alku

13:40:55

Loppu

13:42:29

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

13:42:02

Loppu

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rooli : PPE

Kesto

00:01:31

Alku

13:42:13

Loppu

13:43:44

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:20

Alku

13:43:18

Loppu

13:43:38

JasenkoSelimovic

Rooli : ALDE

Kesto

00:00:54

Alku

13:43:33

Loppu

13:44:27

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

13:44:20

Loppu

13:44:33

TiborSzanyi

Rooli : S&D

Kesto

00:01:12

Alku

13:44:26

Loppu

13:45:38

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

13:45:21

Loppu

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Rooli : PPE

Kesto

00:01:36

Alku

13:45:27

Loppu

13:47:04

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:46:34

Loppu

13:46:49

DeirdreClune

Rooli : PPE

Kesto

00:01:11

Alku

13:46:42

Loppu

13:47:53

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:15

Alku

13:47:45

Loppu

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Rooli : S&D

Kesto

00:01:39

Alku

13:47:50

Loppu

13:49:29

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

13:49:03

Loppu

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:39

Alku

13:49:14

Loppu

13:50:54

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

13:50:27

Loppu

13:50:44

CsabaSógor

Rooli : PPE

Kesto

00:01:29

Alku

13:50:35

Loppu

13:52:05

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:51:38

Loppu

13:51:53

StanislavPolčák

Rooli : PPE

Kesto

00:01:12

Alku

13:51:45

Loppu

13:52:58

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:34

Alku

13:52:39

Loppu

13:53:14

13:52 - 14:01 Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

13:52:45

Loppu

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Rooli : PPE

Kesto

00:01:35

Alku

13:53:00

Loppu

13:54:36

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

13:54:10

Loppu

13:54:28

JasenkoSelimovic

Rooli : ALDE

Kesto

00:00:52

Alku

13:54:23

Loppu

13:55:15

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

13:55:09

Loppu

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Rooli : PPE

Kesto

00:01:30

Alku

13:55:16

Loppu

13:56:47

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:13

Alku

13:56:20

Loppu

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Rooli : ALDE

Kesto

00:01:14

Alku

13:56:30

Loppu

13:57:44

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:01:39

Alku

13:56:31

Loppu

13:58:10

AndrejsMamikins

Rooli : S&D

Kesto

00:01:11

Alku

13:57:46

Loppu

13:58:57

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

13:58:51

Loppu

13:59:09

MonicaMacovei

Rooli : ECR

Kesto

00:01:38

Alku

13:58:56

Loppu

14:00:35

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

14:00:07

Loppu

14:00:24

NotisMarias

Rooli : ECR

Kesto

00:01:33

Alku

14:00:14

Loppu

14:01:48

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

14:01:22

Loppu

14:01:41

14:01 - 14:05 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

14:01:25

Loppu

14:01:42

TiborSzanyi

Rooli : S&D

Kesto

00:01:34

Alku

14:01:32

Loppu

14:03:07

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

14:02:40

Loppu

14:02:58

RosaD'Amato

Rooli : EFDD

Kesto

00:01:36

Alku

14:02:44

Loppu

14:04:21

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

14:03:55

Loppu

14:04:11

MonicaMacovei

Rooli : ECR

Kesto

00:01:29

Alku

14:04:02

Loppu

14:05:31

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

14:05:05

Loppu

14:05:25

14:05 - 14:09 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

14:05:11

Loppu

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Rooli : PPE

Kesto

00:01:31

Alku

14:05:16

Loppu

14:06:48

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

14:06:22

Loppu

14:06:38

RosaD'Amato

Rooli : EFDD

Kesto

00:01:29

Alku

14:06:30

Loppu

14:08:00

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

14:07:34

Loppu

14:07:50

NotisMarias

Rooli : ECR

Kesto

00:01:31

Alku

14:07:40

Loppu

14:09:12

RainerWieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:07

Alku

14:08:51

Loppu

14:08:58

14:09 - 14:09 Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

Rainer Wieland

Rooli : PT

Kesto

00:00:03

Alku

14:09:06

Loppu

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:08

Alku

15:04:27

Loppu

15:04:36

15:04 - 15:04 Istunnon jatkaminen

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:02

Alku

15:04:33

Loppu

15:04:35

15:05 - 15:05 Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

15:04:55

Loppu

15:05:05

15:05 - 16:05 Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:18

Alku

15:05:17

Loppu

15:05:35

Helga Stevens

Rooli : Laatija

Kesto

00:05:03

Alku

15:05:30

Loppu

15:10:33

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

15:10:03

Loppu

15:10:21

Monika Panayotova

Rooli : CouncilMember

Kesto

00:06:31

Alku

15:10:15

Loppu

15:16:46

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

15:16:20

Loppu

15:16:31

Julian King

Rooli : Komission jäsen

Kesto

00:08:10

Alku

15:16:31

Loppu

15:24:41

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

15:24:35

Loppu

15:24:52

Roberta Metsola

Rooli : Ryhmän puolesta

Kesto

00:02:20

Alku

15:24:51

Loppu

15:27:11

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

15:27:02

Loppu

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Rooli : S&D-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:41

Alku

15:27:09

Loppu

15:29:50

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

15:29:19

Loppu

15:29:29

Monica Macovei

Rooli : EKR-ryhmän puolesta

Kesto

00:01:43

Alku

15:29:29

Loppu

15:31:12

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

15:30:46

Loppu

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Rooli : au nom du groupe ALDE

Kesto

00:02:53

Alku

15:30:50

Loppu

15:33:43

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

15:33:07

Loppu

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Rooli : Vihreät/EVA-ryhmän puolesta

Kesto

00:02:41

Alku

15:33:16

Loppu

15:35:57

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:11

Alku

15:35:30

Loppu

15:35:41

Jiří Maštálka

Rooli : GUE/NGL-ryhmän puolesta

Kesto

00:01:35

Alku

15:35:35

Loppu

15:37:11

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

15:36:44

Loppu

15:36:54

Auke Zijlstra

Rooli : au nom du groupe ENF

Kesto

00:01:28

Alku

15:36:52

Loppu

15:38:21

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:10

Alku

15:37:56

Loppu

15:38:06

Georgios Epitideios

Rooli : NI

Kesto

00:01:42

Alku

15:38:00

Loppu

15:39:42

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:16

Alku

15:39:15

Loppu

15:39:31

Emil Radev

Rooli : PPE

Kesto

00:02:07

Alku

15:39:24

Loppu

15:41:31

Pavel Telička

Rooli : PT

Kesto

00:00:08

Alku

15:41:03

Loppu

15:41:11

Nicola Danti

Rooli : S&D

Kesto

00:02:35

Alku

15:41:06

Loppu

15:43:42

Pavel Telička