Multimediakohteet/keskustelu

Tiistai 2. heinäkuuta 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:05:26

Alku

10:05:00

Loppu

10:10:26

10:10 - 10:16 Istunnon avaaminen (uuden parlamentin ensimmäinen istunto)

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:19

Alku

10:10:26

Loppu

10:10:45

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:01

Alku

10:10:26

Loppu

10:10:27

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:07

Alku

10:10:45

Loppu

10:10:52

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:14

Alku

10:10:52

Loppu

10:11:06

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:04:57

Alku

10:11:06

Loppu

10:16:03

10:14 - 10:17 Valtakirjojen tarkastus

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:33

Alku

10:16:03

Loppu

10:17:36

10:17 - 10:23 Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit (ääntenlaskijoiden valinta)

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:01:01

Alku

10:17:16

Loppu

10:18:17

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:25

Alku

10:17:55

Loppu

10:18:20

Matt Carthy

Rooli : GUE/NGL

Kesto

00:01:01

Alku

10:18:11

Loppu

10:19:13

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:05:06

Alku

10:19:00

Loppu

10:24:06

10:23 - 10:23 Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:09

Alku

10:23:41

Loppu

10:23:51

10:23 - 10:24 Istunnon päättäminen

Antonio Tajani

Rooli : PT

Kesto

00:00:17

Alku

10:23:45

Loppu

10:24:03

Oikeudellinen huomautus

Aiemmat keskustelut

Keskustelujen tekstit julkaistaan vasta sanatarkoista istuntoasiakirjoista vastaavan yksikön käsiteltyä ne. Käytännön syistä tekstejä ei välttämättä julkaista samassa järjestyksessä kuin puheet pidettiin täysistunnossa.