Täysistunto-opas

Mitä täysistunto-opas sisältää?

Oppaassa annetaan vastaus erilaisiin organisaatioon liittyviin ja käytännön kysymyksiin, jotka koskevat Euroopan parlamentin täysistuntojen sisäisiä järjestelyjä:

  • täysistunnon toimintaan osallistuvien elinten ja henkilöiden tehtävät ja vastuualat
  • täysistuntojen päivämäärät ja määräajat ja istuntokalenterit
  • täysistuntosaliin, yleisölehtereille ja muihin kokoustiloihin pääsyä koskevat järjestelyt
  • täysistuntojen eri vaiheiden (keskustelut, äänestykset, kyselytunnit, juhlaistunnot) järjestäminen ja kulku
  • täysistuntotyöhön liittyvät asiakirjat

Tarvittaessa oppaassa viitataan Euroopan parlamentin työjärjestyksen asianomaiseen artiklaan.

Kenelle se on suunnattu?

Asiakirja on suunnattu kaikille täysistuntotyöhön osallistuville ja siitä kiinnostuneille henkilöille: jäsenille, avustajille, EU:n muiden toimielinten edustajille, Euroopan parlamentin pääsihteeristön hallintohenkilöstölle, toimittajille ja yleisemmin kaikille täysistunnon toiminnasta kiinnostuneille kansalaisille.

Päivittäminen

Opasta päivitetään parhaillaan Euroopan parlamentin työjärjestyksen tarkistamisen johdosta. Se on tilapäisesti poissa käytöstä.

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat