Istuntosalit

Euroopan parlamentin 751 jäsentä kokoontuvat täysistuntoihin Strasbourgin ja Brysselin täysistuntosaleissa.

Valokuva täysistuntosalista

Kuka istuu missä?

Kunkin täysistuntosalin istumajärjestyksen vahvistaa puheenjohtajakokous:

  • Euroopan parlamentin jäsenet ryhmittyvät poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuuden mukaan.
  • Poliittisten ryhmien puheenjohtajat istuvat puoliympyrän muotoisen salin ensimmäisessä rivissä Euroopan parlamentin puhemiestä vastapäätä.
  • Kolmannella rivillä istuvat muun muassa puhemiehistön jäsenet (varapuhemiehet ja kvestorit).
  • Muut poliittisten ryhmien jäsenet istuvat yleensä ryhmittäin aakkosjärjestyksessä.

Täysistuntosalien kartat

Kahden täysistuntosalin kartoissa on

  • luettelo, johon on merkitty numerojärjestyksessä kunkin paikan numero ja kyseisellä paikalla istuvan jäsenen nimi
  • luettelo, johon on merkitty aakkosjärjestyksessä kunkin jäsenen nimi sekä hänelle osoitetun paikan numero.

Paikkojen numerot eivät ole samat Strasbourgissa ja Brysselissä, ja joskus jäsen saattaa istua eri paikassa teknisistä tai organisatorisista syistä.

Luettelot päivitetään kutakin istuntojaksoa varten.

Yleisölehteri

Euroopan parlamentin keskustelut ovat julkisia. Yleisö voi seurata keskusteluja lehteriltä. Osa yleisölehteristä on varattu akkreditoiduille toimittajille, kutsuvieraille ja diplomaateille.

Tulkit

Täysistuntokeskustelut simultaanitulkataan. Tulkit välittävät puhujan viestin kaikille EU:n virallisille kielille.

EP:n jäsenet

Euroopan parlamentissa on 14. heinäkuuta 2009 lähtien 736 jäsentä. Paikat jakautuvat suhteessa kunkin jäsenvaltion väkilukuun. Euroopan parlamentin jäsenet ryhmittyvät poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuuden mukaan. Jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä vaaleilla viideksi vuodeksi.

Poliittisten ryhmien puheenjohtajat/ryhmäpuhujat

Useimmat jäsenet kuuluvat johonkin Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään. Mihinkään poliittiseen ryhmään kuulumattomia parlamentin jäseniä kutsutaan sitoutumattomiksi. Kutakin poliittista ryhmää johtaa puheenjohtaja.

Euroopan unionin neuvosto

EU:n ministerineuvosto osallistuu usein Euroopan parlamentin työhön. Sitä edustaa puheenjohtaja eli neuvoston puolivuosittain vaihtuvan puheenjohtajavaltion asiasta vastaava ministeri.

Euroopan komissio

Komissio osallistuu lähes kaikkiin Euroopan parlamentin keskusteluihin. Se muun muassa esittelee lainsäädäntöehdotuksensa. Sitä edustaa yleensä keskustelun aiheesta vastaava komission jäsen.

Euroopan parlamentin puhemies

Täysistuntojen puheenjohtajana toimii joko Euroopan parlamentin puhemies tai yksi neljästätoista varapuhemiehestä. Puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta.

Sihteeristö

Puhemiehen vasemmalla ja oikealla puolella istuvat Euroopan parlamentin virkamiehet avustavat puhemiestä täysistunnon kulun ohjaamisessa. Muiden läsnä olevien virkamiesten tehtävänä on laatia istunnon pöytäkirja ja sanatarkka istuntoselostus.

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat