Täysistunto

Täysistunto 14–17. huhtikuuta 2014
Strasbourg
 
Maanantai 14. huhtikuuta 2014  
   
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014  
   
Torstai 17. huhtikuuta 2014 Esityslista  
08:30 - 11:50 Keskustelut

Jätteiden siirto

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytykset (asetus (EY) N:o 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten säilöönoton jatkaminen jäsenvaltioissa yli 18 kuukauden aikarajan vastoin palauttamisdirektiivin säännöksiä

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut

 
  
12:00 - 14:00 ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset

EY - Albania: vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Järjestelyasiakirja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – Euroopan parlamentti

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Jätteiden siirto

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Uudet psykoaktiiviset aineet

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus

B7-0365/2014 

Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen

 

EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut

B7-0367/2014 

Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta

 
16:00 - 17:00 Äänestykset (edeltävien keskustelujen päätyttyä)

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)

 
   
 
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa
 
 
 
Vuotuinen kalenteri