Virallisten asiakirjojen vastaanotto ja kirjaaminen

Tässä luetellut asiakirjat on vastaanotettu ja rekisteröity virallisesti perussopimuksen, työjärjestyksen tai varainhoitoasetuksen niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat Euroopan parlamentille annettavia tietoja.

2017

2016

2015

2014