Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Laura FERRARA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Laura FERRARA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Caterina CHINNICI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asuntohintaindekseistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Roberto GUALTIERI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Marc TARABELLA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. helmikuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (EURES), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Heinz K. BECKER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. helmikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistetun toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. helmikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa vahvistettujen suojalausekkeen ja toimenpiteiden kiertämisen ehkäisymekanismin täytäntöönpanosta (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Helmut SCHOLZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. helmikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2016/… antamiseksi henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Heidi HAUTALA

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.