Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Probable collusion between pharmaceutical companies on medicines to slow down macular degeneration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

23-01-2015 P-000937/2015

  VAT exemption ceiling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

22-01-2015 P-000909/2015

  Minimum wage legislation in Germany - opinion of the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

22-01-2015 P-000907/2015

  'Your first EURES Job' pilot project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-01-2015 P-000864/2015

  Financing anti-Israeli NGOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (NI)

22-01-2015 P-000861/2015

  Missing children hotline: 116000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ádám Kósa (PPE)

22-01-2015 P-000860/2015

  EUR 315 billion investment plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

22-01-2015 P-000843/2015

  Visa reciprocity between the EU and the USA in the context of TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

22-01-2015 P-000842/2015

  Promotion of employee financial participation

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

22-01-2015 O-000002/2015

  EU legislation prohibiting the payment of ransoms for the release of hostages

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Lara Comi (PPE)

21-01-2015 P-000780/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)