Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Forced labour performed by North Koreans in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

24-04-2017 P-002851/2017

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

  Imports into the EU of rice from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

  Amarsul's application to the Sustainability and Resource Use Efficiency Operational Programme (POSEUR)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002782/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

  The war on drugs in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)