Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Public procurement rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

08-10-2015 P-013675/2015

  Safe Harbour ruling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

08-10-2015 P-013640/2015

  EU group to counter Russian propaganda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF), Sophie Montel (ENF)

07-10-2015 P-013637/2015

  Fisheries Control Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabelle Thomas (S&D)

07-10-2015 P-013581/2015

  VP/HR - Status of the self-declared DPR and LPR

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Yana Toom (ALDE)

07-10-2015 P-013580/2015

  Application of Regulation (EC) No 1830/2003 on labelling products containing GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

07-10-2015 P-013579/2015

  Assessment of Spain's national budget

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

07-10-2015 P-013577/2015

  VP/HR - Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

07-10-2015 P-013576/2015

  State guarantee ElectroGas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

07-10-2015 P-013538/2015

  Commission meetings with lobbyists from the tobacco industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

07-10-2015 P-013537/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)