Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (115 artikla).
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (116 artikla).
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (117 artikla).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Viimeisimmät kysymykset
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Päivämäärä :14-04-2014

Viite :

P-004637/2014

Asiakirjat :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Päivämäärä :11-04-2014

Viite :

P-004581/2014

Asiakirjat :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Päivämäärä :11-04-2014

Viite :

P-004580/2014

Asiakirjat :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Päivämäärä :11-04-2014

Viite :

P-004574/2014

Asiakirjat :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Päivämäärä :11-04-2014

Viite :

P-004562/2014

Asiakirjat :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Päivämäärä :10-04-2014

Viite :

E-004509/2014

Asiakirjat :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Päivämäärä :10-04-2014

Viite :

P-004477/2014

Asiakirjat :

  Correos: State subsidies and tax exemptions - compatibility with rules on State aid, unfair competition and transfers to state-owned companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Päivämäärä :10-04-2014

Viite :

P-004476/2014

Asiakirjat :

  Security of gas supply

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)

Päivämäärä :10-04-2014

Viite :

P-004449/2014

Asiakirjat :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Päivämäärä :10-04-2014

Viite :

P-004448/2014
Tiedonannot