Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Counterfeit 'loom bands' and dangerous levels of phthalates

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

18-09-2014 P-006994/2014

  Possible infringement of Directive 98/34/EC and attack on competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

18-09-2014 P-006993/2014

  Further development of the LEADER approach and the regional budget in the 2014-2020 EU funding period

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Michels (GUE/NGL)

17-09-2014 P-006960/2014

  Mutual recognition of disability cards

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Olga Sehnalová (S&D)

17-09-2014 P-006959/2014

  Private sector posts taken up by departing EU Commissioners

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

17-09-2014 P-006958/2014

  Aid for agricultural producers hit by the Russian embargo in regions affected by natural disasters

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

17-09-2014 P-006945/2014

  Respect for democratic principles in Spain and transposition of Framework Decision 2008/913/JHA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

17-09-2014 P-006944/2014

  EU energy budget support programme - Republic of Moldova: Ungheni-Chisinau pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andi Cristea (S&D)

16-09-2014 P-006943/2014

  Russia's ban on imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

16-09-2014 P-006911/2014

  Situation as regards recognised producers' organisations not running an operational programme as per Commission Delegated Regulation (EU) No 932/2014

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE)

16-09-2014 P-006910/2014

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)