Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Costs arising from the high-level meetings on Greece's financial problems

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

31-08-2015 P-012267/2015

  Political criteria for entering into parallel agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

31-08-2015 P-012255/2015

  National waste management programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

31-08-2015 P-012254/2015

  Continuing detention of Estonian and British nationals in India

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

31-08-2015 P-012227/2015

  Cross-border health care

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

31-08-2015 P-012221/2015

  VP/HR - EU response to the situation in Burundi following the elections

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

28-08-2015 P-012213/2015

  Single EU disability identification card

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

27-08-2015 P-012192/2015

  Demolition of the Church of Saint Athanasios in the Albanian village of Drymades, situated in the municipality of Himarë

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

27-08-2015 P-012176/2015

  VP/HR - Abduction of Estonian national Eston Kohver by Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

26-08-2015 P-012170/2015

  Planned Parenthood scandal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

26-08-2015 P-012161/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)