Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Fishing rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joachim Zeller (PPE)

30-03-2015 P-004900/2015

  Self-consumed energy on islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

27-03-2015 P-004878/2015

  Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) - human resources necessary to fulfil its statutory mandate to monitor energy wholesale markets

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy

27-03-2015 O-000028/2015

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Products of modern agricultural technology (MAT)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE), Norbert Erdős (PPE)

26-03-2015 P-004803/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

  Anti-dumping investigation into exports of grain-oriented electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

25-03-2015 P-004636/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)