Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  EU Tobacco Products Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

19-05-2016 P-004059/2016

  French legal problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

18-05-2016 P-004054/2016

  Funding for excavation work at the Amphipolis tomb

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

18-05-2016 P-004034/2016

  Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

18-05-2016 P-004033/2016

  Potential sale of assets of the Hypo Alpe Adria Bank SpA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

17-05-2016 P-004013/2016

  Fire at illegal tyre dump blazing out of control

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2016 P-004006/2016

  Syrian arrivals and shift in migration flows

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elisabetta Gardini (PPE)

17-05-2016 P-004005/2016

  A regulation for an open, efficient and independent European Union administration

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, on behalf of the Committee on Legal Affairs

17-05-2016 O-000079/2016

  Unaccompanied children claiming asylum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

13-05-2016 E-003993/2016

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)