Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  VP/HR - Closure of NGOs in Kenya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alexander Graf Lambsdorff (ALDE)

15-08-2017 P-005200/2017

  Fipronil: inadequate exchange of food safety alerts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

14-08-2017 P-005198/2017

  H5N8 HPAI confirmed in a dead wild mute swan in Norfolk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

11-08-2017 P-005197/2017

  Advisory Council recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-08-2017 E-005196/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 E-005195/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 P-005194/2017

  Review of the Privacy Shield

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005193/2017

  Promotion of tourism in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005191/2017

  Progress made with the implementation of the second 'Single European Sky' legislative package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005190/2017

  European Globalisation Adjustment Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005189/2017

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)