Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

  Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

08-11-2018 P-005673/2018

  Closure of Pernigotti S.p.A. and transfer of production facilities

Question for written answer P-005670/2018
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

07-11-2018 P-005670/2018

  Gender-responsive budgeting

Question for written answer P-005669/2018
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

07-11-2018 P-005669/2018

  Geographical indications and protected designations of origin under the EU-Mercosur agreement

Question for written answer P-005667/2018
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Gabriel Mato (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-11-2018 P-005667/2018

  Execution by Albanian security forces of Konstantinos Katsifas, a member of the ethnic Greek minority

Question for written answer P-005666/2018
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

07-11-2018 P-005666/2018

  Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1013 of 17 July 2018

Question for written answer P-005661/2018
to the Commission
Rule 130
Mirosław Piotrowski (ECR)

07-11-2018 P-005661/2018

  Data protection failure in the WiFi4EU initiative

Question for written answer P-005653/2018
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

07-11-2018 P-005653/2018

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)