Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Cancellation of social dialogue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

26-09-2014 P-007208/2014

  Pollution in the Gállego river (Aragon)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

25-09-2014 P-007157/2014

  Supermarkets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

25-09-2014 P-007142/2014

  Plethora of property taxes in Greece, including the special property tax, and protection of vulnerable sections of society and families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

25-09-2014 P-007141/2014

  New 2014-2020 Italy-Switzerland Interreg programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Luigi Morgano (S&D)

24-09-2014 P-007137/2014

  Indiscretions regarding the possible suspension of Schengen by Austria and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D), Nicola Danti (S&D)

24-09-2014 P-007115/2014

  The eurozone and larger economies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

23-09-2014 P-007109/2014

  Refusal to register the European Citizens' Initiative 'Stop TTIP'/Decision C(2014)06501 final

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

23-09-2014 P-007092/2014

  Continuing evictions in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-09-2014 P-007068/2014

  Abuse of dominant position by ENEL in the municipality of Borgosesia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

23-09-2014 P-007067/2014

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)