Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Potilasdirektiivin ja Suomen kansallisen lainsäädännön ristiriita sekä direktiivin välitön oikeusvaikutus

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-000957/2020
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Henna Virkkunen

18-02-2020 P-000957/2020

  Labelling of products from Israeli settlements

Priority question for written answer P-000918/2020
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher

17-02-2020 P-000918/2020

  Romania – Assessment of programmes and 2019 performance framework for 2014-2020 programming period – Articles 21, 52 and 53 of Regulation (EU) No 1303/2013

Priority question for written answer P-000900/2020
to the Commission
Rule 138
Cristian Ghinea

14-02-2020 P-000900/2020

  Educating Catalan speakers to speak Catalan, and not Spanish, to foreigners in Catalonia

Priority question for written answer P-000886/2020
to the Commission
Rule 138
Maite Pagazaurtundúa

13-02-2020 P-000886/2020

  Migration crisis and the requisitioning of buildings in Greece

Priority question for written answer P-000875/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-02-2020 P-000875/2020

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Visa policy for human rights defenders

Priority question for written answer P-000850/2020
to the Commission
Rule 138
Hannah Neumann

12-02-2020 P-000850/2020

  Incorrect indication of country of origin on fruit and vegetables in shops from the Biedronka chain

Priority question for written answer P-000840/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski

12-02-2020 P-000840/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)