Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

Addis Abeban konferenssi ja kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000087/2015

Kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Davor Ivo Stier, PPE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000086/2015

  Fences and the Schengen border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

30-06-2015 P-010654/2015

  European Progress Microfinance Facility - Information on intermediaries in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

30-06-2015 P-010636/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)