Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

  Compliance of flood risk management plan (FRMP) for the Po river basin district with EU legislation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

21-06-2017 P-004120/2017

  VP/HR - Qatar-Gulf diplomatic crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Question to the Commission on macro-regional strategies and involvement of civil society

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004097/2017

  Directive 2014/52/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004096/2017

  VP/HR - Paris Agreement after Trump's withdrawal declaration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

20-06-2017 P-004082/2017

  Thalidomide resolution response

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

20-06-2017 P-004078/2017

  Co-financing the adaptation of housing for the elderly using EU funds and amending national operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-06-2017 P-004022/2017

  Support given by government-backed ECAs of EU countries to the fossil fuel sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

19-06-2017 P-004017/2017

  Protection of PDO and PGI products under the agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

16-06-2017 P-004018/2017

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)