Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Decision-making at the European Monetary Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR)

13-10-2017 P-006456/2017

  VP/HR - Violence in Ethiopia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

12-10-2017 P-006437/2017

  Development Bank

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-10-2017 P-006419/2017

  EU reaction to the US trade defence measures against Bombardier

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

12-10-2017 P-006418/2017

  State of play of the Volkswagen recall programme - Dieselgate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2017 P-006391/2017

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Poc (S&D), Fredrick Federley (ALDE), Stefan Eck (GUE/NGL), Eleonora Evi (EFDD), Martin Häusling (Verts/ALE)

11-10-2017 P-006388/2017

  Measures to combat the brown marmorated stink bug (Halyomorpha Halys)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

11-10-2017 P-006384/2017

  Thiamine deficiency among birds and fish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

11-10-2017 P-006375/2017

  Relocation of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

11-10-2017 P-006365/2017

Ensisijainen tiedustelu - lumitaskuravun pyyntiä Huippuvuorilla koskeva EU:n ja Norjan kiista

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alain Cadec, Kalatalousvaliokunnan puolesta

11-10-2017 O-000077/2017

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)