Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Introduction of 'social tax' in France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

  VP/HR - EU-Turkey relations after the attempted coup on 15 July 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

19-07-2016 P-005960/2016

  EU reaction to human rights violations in Vietnam following an environmental disaster

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

19-07-2016 P-005946/2016

  Supertrawler activity and dolphin deaths on the coast of Co. Kerry, Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seán Kelly (PPE)

18-07-2016 P-005936/2016

  Technological progress in reducing the use of lead in car batteries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D), Adam Gierek (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Zigmantas Balčytis (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Miriam Dalli (S&D), Jan Keller (S&D), József Nagy (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL)

15-07-2016 P-005891/2016

  Updates on the new concession for Reganosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005834/2016

  Wheat prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-07-2016 P-005833/2016

  Equal rights for fathers in the access to and supply of goods and services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

14-07-2016 P-005800/2016

  Monitoring the use of EU funding earmarked for an ITI project in the Mar Menor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005797/2016

  The Paris agreements on climate change and the energy transition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Eleonora Evi (EFDD)

14-07-2016 P-005796/2016

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)