Syyrian kemiallisten aseiden tuhoaminen Kreikan ja Italian välisellä Välimeren alueella

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Notis Marias, ECR-ryhmän puolesta

09-07-2014 O-000059/2014

Viimeaikaiset tulvat Bulgariassa, Kroatiassa, Romaniassa, Serbiassa ja Bosnia ja Hertsegovinassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, PPE-ryhmän puolesta

09-07-2014 O-000058/2014

Säilöönoton 18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, ALDE-ryhmän puolesta

07-04-2014 O-000057/2014

Säilöönoton 18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, Verts/ALE-ryhmän puolesta

07-04-2014 O-000056/2014

Säilöönoton18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta

07-04-2014 O-000055/2014

EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

31-03-2014 O-000054/2014

EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

31-03-2014 O-000053/2014

Polion hävittäminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta
Satu Hassi, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

26-03-2014 O-000052/2014

EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta

21-03-2014 O-000051/2014

EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta

21-03-2014 O-000050/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.