Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Zero tolerance for female genital mutilation (FGM)

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

28-01-2015 O-000003/2015

  Promotion of employee financial participation

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

22-01-2015 O-000002/2015

  Commission's group of experts on the enforcement of intellectual property rights

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, on behalf of the Committee on Legal Affairs

20-01-2015 O-000001/2015

Asianajajien valvonta EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta

19-12-2014 O-000104/2014

Asianajajien valvonta EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta

19-12-2014 O-000103/2014

Euroopan tason toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo

18-12-2014 O-000102/2014

Euroopan tason toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo

18-12-2014 O-000101/2014

Frontexin tulevaisuus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, PPE-ryhmän puolesta

17-12-2014 O-000100/2014

Frontexin tulevaisuus

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, PPE-ryhmän puolesta

17-12-2014 O-000099/2014

Internetissä esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, PPE-ryhmän puolesta

17-12-2014 O-000098/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.