Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Liittymistä valmistelevan tukivälineen käyttö muuttoliikekriisin ratkaisemiseen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta

25-04-2016 O-000072/2016

EU:n ulkoiseen muuttoliikepolitiikkaan liittyvä varainkäyttö naapuruusmaissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta

25-04-2016 O-000071/2016

koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

20-04-2016 O-000070/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000069/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000068/2016

  Competitiveness of the European rail supply industry

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy

12-04-2016 O-000067/2016

Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Kay Swinburne, ECR-ryhmän puolesta

06-04-2016 O-000066/2016

Pk-yritysten tukikerroin

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, ALDE-ryhmän puolesta

06-04-2016 O-000065/2016

Valuuttalainat

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, ALDE-ryhmän puolesta

06-04-2016 O-000064/2016

  Attacks on hospitals and schools as violations of international humanitarian law

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Elena Valenciano, on behalf of the Committee on Foreign Affairs
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

05-04-2016 O-000063/2016

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.