Lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 25-vuotisjuhlavuosi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, PPE-ryhmän puolesta

16-10-2014 O-000073/2014

Espanjan hallitus ja vastuun ottaminen Ebola-tapauksen hoitamisesta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pablo Iglesias, GUE/NGL-ryhmän puolesta

09-10-2014 O-000072/2014

Tarve muuttaa Euroopan unionin talous- ja finanssipolitiikkaa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, EFDD-ryhmän puolesta

09-10-2014 O-000071/2014

Liman ilmastonmuutoskokous (COP 20)

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Ian Duncan, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Valentinas Mazuronis, EFDD-ryhmän puolesta

02-10-2014 O-000070/2014

Liman ilmastonmuutoskokous (COP 20)

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Ian Duncan, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Valentinas Mazuronis, EFDD-ryhmän puolesta

02-10-2014 O-000069/2014

Venäjän federaation asettaman EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppakiellon vaikutus unionin maatalouteen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, ECR-ryhmän puolesta

10-09-2014 O-000068/2014

Ukrainassa tapahtuneen MH17-lentoturman tutkinta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, GUE/NGL-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000067/2014

Ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saanti Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000066/2014

Ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saanti Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000065/2014

Malaysia Airlinesin lennon MH17 tutkinta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.