Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) - human resources necessary to fulfil its statutory mandate to monitor energy wholesale markets

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy

27-03-2015 O-000028/2015

Rituaaliteurastetusta eläimistä peräisin olevan lihan merkitseminen sekä tiedottaminen kuluttajille

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin

17-03-2015 O-000027/2015

EU:n varojen käyttö lentoasemiin

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

17-03-2015 O-000026/2015

Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja perheille annettavan uuden mahdollisuuden osalta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López, S&D-ryhmän puolesta

12-03-2015 O-000025/2015

Saksan lainsäädännön yhteensopivuus kuljetusalan minimipalkkaa koskevan EU:n lainsäädännön kanssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Wim van de Camp, PPE-ryhmän puolesta
Gesine Meissner, ALDE-ryhmän puolesta
Roberts Zīle, ECR-ryhmän puolesta

12-03-2015 O-000024/2015

Intiassa pidätetyt Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, ALDE-ryhmän puolesta

04-03-2015 O-000023/2015

Meribassin kestävä hyödyntäminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alain Cadec, Gabriel Mato, PPE-ryhmän puolesta

04-03-2015 O-000022/2015

  Marrakesh Treaty on copyright exceptions for the visually impaired

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs

03-03-2015 O-000021/2015

Öljyn etsintä ja hyödyntäminen Adrianmerellä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Davor Škrlec, Verts/ALE-ryhmän puolesta

03-03-2015 O-000020/2015

  Employment conditions including minimum rates of pay applicable to the transport sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

26-02-2015 O-000019/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.