Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Addis Abeban konferenssi ja kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000087/2015

Kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Davor Ivo Stier, PPE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000086/2015

EU:n investointipaketti Kreikalle

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rebecca Harms, Philippe Lamberts, Verts/ALE-ryhmän puolesta

30-06-2015 O-000085/2015

Julkisen kehitysavun leikkaukset ja kehitysavun innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, S&D-ryhmän puolesta

30-06-2015 O-000084/2015

Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Evelyne Gebhardt, S&D-ryhmän puolesta
Andreas Schwab, PPE-ryhmän puolesta

29-06-2015 O-000083/2015

Hiilikupla

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

25-06-2015 O-000082/2015

  Sustainability of healthcare systems in Europe: future challenges

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Elisabetta Gardini, on behalf of the PPE Group

24-06-2015 O-000081/2015

Vapaiden ammattien erityistarpeita koskevan kertomuksen seuranta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE-ryhmän puolesta
Evelyne Gebhardt, S&D-ryhmän puolesta
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

24-06-2015 O-000080/2015

  The gender dimension of trafficking in human beings

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

18-06-2015 O-000079/2015

Lapsen edun ottaminen parhaiten huomioon (rajojen yli) Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta

18-06-2015 O-000078/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.