Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Development of a satellite-based technology to enable global flight tracking systems

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Michael Cramer, on behalf of the Committee on Transport and Tourism

01-10-2015 O-000118/2015

Ennalta ehkäisevät toimet sukupuolten välisen eläkekuilun kaventamiseksi EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, PPE-ryhmän puolesta

30-09-2015 O-000117/2015

  Human rights in EU-Vietnam trade negotiations

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Bernd Lange, Marietje Schaake, on behalf of the Committee on International Trade

30-09-2015 O-000116/2015

  The follow-up to the European Parliament resolution of 12 March 2014 on the electronic mass surveillance of EU citizens

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

29-09-2015 O-000115/2015

  The follow-up to the European Parliament resolution of 12 March 2014 on the electronic mass surveillance of EU citizens

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

29-09-2015 O-000114/2015

  Emissions measurements in the automotive sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Giovanni La Via, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
Vicky Ford, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy
Michael Cramer, on behalf of the Committee on Transport and Tourism

28-09-2015 O-000113/2015

Volkswagenin päästöhuijaus ja EU:n kansalaisten suojelu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Lynn Boylan, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL-ryhmän puolesta

28-09-2015 O-000112/2015

  Hearing on summer-time changes in Europe

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs
Michael Cramer, on behalf of the Committee on Transport and Tourism

25-09-2015 O-000111/2015

  The renewal of the EU Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in Development (GAP)

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

23-09-2015 O-000110/2015

  The renewal of the EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development (GAP)

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

23-09-2015 O-000109/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.