Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Russian ban on European exports

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

17-07-2015 O-000093/2015

Intiassa pidätetyt Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, ALDE-ryhmän puolesta

16-07-2015 O-000092/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000091/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000090/2015

Epätasa-arvon torjuminen talouskasvun edistämiseksi EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Enrique Calvet Chambon, ALDE-ryhmän puolesta

16-07-2015 O-000089/2015

  Mortgage legislation and risky financial instruments in the EU: the case of Spain

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Cecilia Wikström, on behalf of the Committee on Petitions

16-07-2015 O-000088/2015

Addis Abeban konferenssi ja kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, ALDE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000087/2015

Kehityksen innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Davor Ivo Stier, PPE-ryhmän puolesta

01-07-2015 O-000086/2015

EU:n investointipaketti Kreikalle

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rebecca Harms, Philippe Lamberts, Verts/ALE-ryhmän puolesta

30-06-2015 O-000085/2015

Julkisen kehitysavun leikkaukset ja kehitysavun innovatiivinen rahoitus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, S&D-ryhmän puolesta

30-06-2015 O-000084/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.