Yhteystiedot

Euroopan komission kyselytunti

Euroopan komission kyselytunti noudattaa uutta toimintamallia syyskuussa 2011 alkaneen kokeilujakson aikana. Vuonna 2012 toteutettavasta arvioinnista riippuen uusi toimintamalli saattaa korvata kyselytunneilla aiemmin noudatetun toimintamallin.

Uusi toimintamalli on seuraavanlainen:

  • Kullakin kyselytunnilla tarkastellaan tiettyä monialaista aihealuetta perustuen yksinomaan niin sanottuun "catch the eye" menettelyyn. Jäsenten kysymykset vuorottelevat komission jäsenten vastauksien kanssa eikä kysymyksiä enää esitetä etukäteen.
  • Vähintään kolme komission jäsentä, joiden toimialaan valittuun aihealueeseen liittyvät kysymykset kuuluvat, on läsnä koko 90 minuuttia kestävän kyselytunnin ajan.

Puheenjohtajakokous hyväksyy kullakin kyselytunnilla tarkasteltavan monialaisen aihealueen. Tämän jälkeen aihealue julkaistaan lopullisessa esityslistaluonnoksessa samoin kuin kyselytunnille osallistuvien komission jäsenien nimet.

Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa pidettävä kyselytunti

  • Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.