Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

MIETINTÖ Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

MIETINTÖ komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

MIETINTÖ EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta

01-12-2017 A8-0389/2017 2017/2040(INI)
REGI

Andrea COZZOLINO

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.