Suora lähetys

22. – 25. lokakuuta 2018 / / Strasbourg

Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Torstai 25. lokakuuta 2018

Strasbourg

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä

29-02-2016 A8-0046/2016 2014/0257(COD)
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Äänestysluettelo :   [***I]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)

01-10-2018 A8-0288/2018 2017/0332(COD)
ENVI

Michel DANTIN

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

MIETINTÖ työntekijän taloudellisen osallistumisen roolista työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa

27-09-2018 A8-0293/2018 2018/2053(INI)
EMPL

Renate WEBER

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!

01-10-2018 A8-0297/2018 2018/2023(INI)
TRAN

Ismail ERTUG

Äänestysluettelo :   [init.]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.