Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019

Strasbourg

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)

11-01-2019 A8-0010/2019 2018/0187(COD)
ECON

Kay SWINBURNE

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

15-01-2019 A8-0015/2019 2018/0138(COD)
TRAN

Dominique RIQUET

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

MIETINTÖ tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta

30-01-2019 A8-0019/2019 2018/2088(INI)
ITRE

Ashley FOX

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

23-01-2019 A8-0020/2019 2018/0403(NLE)
AFET

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***]

SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

23-01-2019 A8-0022/2019 2018/0282(NLE)
TRAN

Karima DELLI

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***]

MIETINTÖ vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista

24-01-2019 A8-0024/2019 2018/2280(INI)
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.