Suora lähetys

16. – 19. syyskuuta 2019 / / Strasbourg

Maanantai 16. syyskuuta 2019 - Torstai 19. syyskuuta 2019

Strasbourg

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

09-09-2019 A9-0003/2019 2019/0806(CNS)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Äänestysluettelo :   [*]

MIETINTÖ Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi

09-09-2019 A9-0007/2019 2019/0903(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Äänestysluettelo :   [appoint.]

MIETINTÖ neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Äänestysluettelo :   [appoint.]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.