Suora lähetys

10. – 13. joulukuuta 2018 / / Strasbourg

Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018

Strasbourg

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta

09-11-2018 A8-0365/2018 2018/2092(INI)
LIBE

Sergei STANISHEV

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

09-11-2018 A8-0366/2018 2018/0091(NLE)
INTA

Pedro SILVA PEREIRA

Äänestysluettelo :   [***]

MIETINTÖ Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

16-11-2018 A8-0369/2018 2017/2283(INI)
AFET

Michael GAHLER

Äänestysluettelo :   [init.]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.