Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Torstai 26. lokakuuta 2017

Strasbourg

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta

08-03-2017 A8-0059/2017 2016/0105(COD)
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Äänestysluettelo :   [***I]

MIETINTÖ EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Äänestysluettelo :   [init.]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Äänestysluettelo :   [discharge]

MIETINTÖ vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

MIETINTÖ perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Äänestysluettelo :   [init.]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.