Haku

Yhteystiedot

Kirjalliset kannanotot: mitä ne ovat?

Kirjallinen kannanotto on enintään 200 sanan pituinen teksti, joka koskee yksinomaan jotakin Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Kirjalliset kannanotot eivät kuitenkaan sido Euroopan parlamenttia. Toisin sanoen niitä ei voida pitää parlamentin kantana, vaan ne edustavat vain laatijoidensa ja allekirjoittajiensa kantaa.

Kirjalliset kannanotot: menettely

Kirjallisia kannanottoja koskeva Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artikla poistettiin työjärjestyksen yleisen tarkistamisen yhteydessä 13. joulukuuta 2016. Kirjallisia kannanottoja ei voi enää esittää.