Beo

ó 12 go 15 Samhain 2018 // Strasbourg

Dé Luain, 12 Samhain 2018 - Déardaoin, 15 Samhain 2018

Strasbourg

Dé Luain, 12 Samhain 2018


Dé Máirt, 13 Samhain 2018


Dé Céadaoin, 14 Samhain 2018


Déardaoin, 15 Samhain 2018


Na hilmheáin de réir cainteora

Cuardaigh na tuarascálacha focal ar fhocal

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Cuardaigh de réir dáta

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Díospóireachtaí agus físeáin

Foilsítear tuarascáil focal ar fhocal imeachtaí gach suí iomlánaigh (dá dtagraítear lena ngiorrú Fraincise PV go minic) (Riail 194 de na Rialacha Nós Imeachta) agus tá iontu na haithisc a tugadh ag an gcruinniú iomlánach, sa teanga bhunaidh.

Fógra dlíthiúil

Díospóireachtaí roimhe sin

Ní fhoilsítear téacsanna ach amháin tar éis dóibh a bheith próiseáilte ag an tseirbhís tuarascála focal ar fhocal. Ar chúiseanna oibríochtúla ní gá go bhfreagróidh an t-ord ina mbeidh téacsanna foilsithe don ord ina ndearnadh óráidí sa suí iomlánach.