Beo

ó 26 go 27 Aibreán 2017 // an Bhruiséil

Fónann ateangaireacht na díospóireachta do chumarsáid a éascú agus ní ionann í agus taifead barántúil ar imeachtaí. Níl ach an chaint bhunaidh nó an t-aistriúchán athbhreithnithe amháin barántúil.

Teagmháil

Féach freisin

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Fógra dlíthiúil

Uainiú

Neasuainiú é seo agus ní sholáthraítear é ach chun críocha faisnéise amháin. Féadfar é a athrú gan fógra tráth ar bith i gcomhréir leis na forbairtí is déanaí sa Seomra.