Eolas agus doiciméid tosaíochta

Féilire na Parlaiminte

Gach Féilire

Féilire Bliantúil

Foráiltear do na nithe seo a leanas san fhéilire:

  • 12 thréimhse de sheisiúin iomlánacha de cheithre lá in Strasbourg agus sé thréimhse de sheisiúin bhreise de dhá lá sa Bhruiséil,
  • dhá sheachtain in aghaidh na míosa do chruinnithe na gcoistí parlaiminteacha agus na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha,
  • aon seachtain amháin in aghaidh na míosa do chruinnithe na ngrúpaí polaitiúla
  • agus ceithre seachtaine in aghaidh na bliana atá dírithe go heisiach ar an obair an Fheisire ina thoghlach nó ina toghlach agus é nó í a bheith sa toghlach sin le linn na dtréimhsí dá dtagtraítear.