Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

+ Polish delegation

17-09-2019

08:00

Strasbourg : LOW - N3.1

SEISIÚN IOMLÁNACH

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

+ Members of the committee on development

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.5

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

+ Members of the committee on budgets

17-09-2019

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S3

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

+ Members of the committee on the environment, public health food safety

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S1.4

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Working Group on Women's Rights and Gender Equality

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.1B

+ National Delegation NL

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N1.2

+ Working Group on Economic and Monetary Affairs

An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí

+ CRUINNIÚ LEIS AN BHFEISIRE FREUND

17-09-2019

09:00

Strasbourg : LOW - N3.3

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

17-09-2019

09:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Working Group on Culture and Education

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Féilire na Parlaiminte

Gach Féilire

Féilire Bliantúil

Foráiltear do na nithe seo a leanas san fhéilire:

  • 12 pháirtseisiún ceithre lá in Strasbourg agus páirtseisiúin dhá lá bhreise sa Bhruiséil,
  • dhá sheachtain in aghaidh na míosa do chruinnithe na gcoistí parlaiminteacha agus na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha,
  • aon seachtain amháin in aghaidh na míosa do chruinnithe na ngrúpaí polaitiúla
  • agus ceithre seachtaine in aghaidh na bliana atá dírithe go heisiach ar an obair an Fheisire ina thoghlach nó ina toghlach agus é nó í a bheith sa toghlach sin le linn na dtréimhsí dá dtagtraítear.