Cuardaigh

Dé Luain, 10 Meán Fómhair 2018 - Déardaoin, 13 Meán Fómhair 2018 Strasbourg

Dé Luain, 2 Iúil 2018 - Déardaoin, 5 Iúil 2018 Strasbourg

Dé Luain, 11 Meitheamh 2018 - Déardaoin, 14 Meitheamh 2018 Strasbourg

Dé Luain, 28 Bealtaine 2018 - Déardaoin, 31 Bealtaine 2018 Strasbourg

Dé Céadaoin, 2 Bealtaine 2018 - Déardaoin, 3 Bealtaine 2018 An Bhruiséil

Dé Luain, 16 Aibreán 2018 - Déardaoin, 19 Aibreán 2018 Strasbourg

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Cuardaigh de réir dáta

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Miontuairiscí

Foilsítear miontuairiscí gach seisiúin iomlánaigh (dá dtagraítear lena ngiorrú Fraincise PV go minic) agus tá iontu cinntí na Parlaiminte agus ainmneacha na gcainteoirí (Riail 192 de na Rialacha Nós Imeachta): Faomhann an Pharlaimint miontuairiscí suí ar leith i rith an tsuí dár gcionn.