Dé Luain, 13 Eanáir 2020 - Déardaoin, 16 Eanáir 2020

Strasbourg

Dé Luain, 13 Eanáir 2020


Dé Máirt, 14 Eanáir 2020


Dé Céadaoin, 15 Eanáir 2020


Déardaoin, 16 Eanáir 2020

Cuardaigh

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Cuardaigh de réir dáta

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Miontuairiscí

Foilsítear miontuairiscí gach seisiúin iomlánaigh (dá dtagraítear lena ngiorrú Fraincise PV go minic) agus tá iontu cinntí na Parlaiminte agus ainmneacha na gcainteoirí (Riail 202 de na Rialacha Nós Imeachta): Faomhann an Pharlaimint miontuairiscí suí ar leith i rith an tsuí dár gcionn.