Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, a mhéid a bhaineann le rúnaíocht Choiste Maoirseachta na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) an chéad léamh
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) an chéad léamh
ENVI

Elisabetta GARDINI

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 23 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) an chéad léamh
PECH

Gabriel MATO

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 23 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic trosc, scadán agus salán i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) an chéad léamh
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 9 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ▌dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) an chéad léamh
JURI

Mady DELVAUX

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 8 June 2016 with a view to the adoption of Decision (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Tunisia (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) an chéad léamh
INTA

Marielle de SARNEZ

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 7 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) an chéad léamh
ECON

Markus FERBER

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 7 June 2016 with a view to the adoption of Directive (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) an chéad léamh
ECON

Markus FERBER

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 11 Bealtaine 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) an chéad léamh
ECON

Sander LOONES

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 10 Bealtaine 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (códú) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) an chéad léamh
JURI

Heidi HAUTALA

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.