Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

  The war on drugs in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

  VW vehicles still non-compliant after recall operation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

18-04-2017 P-002746/2017

  Unfair competition - wines of European origin marketed under French-sounding brand names

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE), Michel Dantin (PPE)

18-04-2017 P-002745/2017

  Link between the CAP and the new Consolidated Law concerning state-controlled companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

12-04-2017 P-002724/2017

  Legal basis of a post-Brexit transitional agreement with the United Kingdom

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luděk Niedermayer (PPE)

12-04-2017 P-002715/2017

  Regulation (EU) 2017/625 on official controls [...] performed to ensure the application of food and feed law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Kalinowski (PPE)

12-04-2017 P-002714/2017

  VP/HR - Concentration camps for homosexuals in Chechnya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

12-04-2017 P-002692/2017

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)