Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

  Test procedures for tobacco emissions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

13-06-2018 P-003203/2018

  Olive oil from Tunisia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

13-06-2018 P-003180/2018

Calaois chustaim a chomhrac agus acmhainní dílse AE a chosaint

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Ingeborg Gräßle, , thar ceann An Coiste um Rialú Buiséadach

13-06-2018 O-000066/2018

  VAT on sun cream

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-06-2018 P-003165/2018

Treoirlínte do na Ballstáit chun coiriúlú cabhrach daonnúla a chosc

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Claude Moraes, , thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

12-06-2018 O-000065/2018

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

11-06-2018 P-003142/2018

Roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

11-06-2018 O-000064/2018

Roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadanidir an reachtaíocht maidir le ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
chuig an gComhairle
Riail 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

11-06-2018 O-000063/2018

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)