Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  VP/HR - EU measures to end Turkish encroachments on its external borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

26-05-2016 P-004212/2016

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

  La loi allemande sur le salaire minimum et la procédure d'infraction

Question avec demande de réponse orale
à la Commission
Article 128 du règlement
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, au nom du groupe ECR

25-05-2016 O-000083/2016

  Répercussions des sanctions américaines sur les activités commerciales de l'Union européenne en Iran

Question avec demande de réponse orale
à la Commission
Article 128 du règlement
Bernd Lange, Marietje Schaake, au nom de la commission du commerce international

25-05-2016 O-000082/2016

  Evacuation of the Idomeni refugee camp in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javi López (S&D)

24-05-2016 P-004160/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

  Access to energy in Africa

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)