Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Rejection of Nord Stream 2 project on grounds of European security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

27-03-2017 P-002042/2017

  Fraudulent Practices in the Brazilian Meat Sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

24-03-2017 O-000025/2017

  Inclusion of MCC in ERNs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

23-03-2017 P-001957/2017

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Thomas Händel, , thar ceann An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

23-03-2017 O-000022/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

  Renewed Turkish threats to send large numbers of illegal migrants to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

  Publication of the Tagus river basin plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-03-2017 P-001870/2017

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)