Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Gambling

Question for written answer P-005703/2018
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

  Rapes at the refugee camp in Moria (Lesbos)

Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

08-11-2018 P-005673/2018

  Closure of Pernigotti S.p.A. and transfer of production facilities

Question for written answer P-005670/2018
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

07-11-2018 P-005670/2018

Buiséadú a fhreagraíonn do chúrsaí inscne

Ceist i gcomhair freagra scríofa P-005669/2018
ar an gCoimisiún
Riail 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

07-11-2018 P-005669/2018

  Geographical indications and protected designations of origin under the EU-Mercosur agreement

Question for written answer P-005667/2018
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Gabriel Mato (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-11-2018 P-005667/2018

  Execution by Albanian security forces of Konstantinos Katsifas, a member of the ethnic Greek minority

Question for written answer P-005666/2018
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

07-11-2018 P-005666/2018

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)