Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

Cur chun feidhme an Rialacháin maidir le Mianraí Coinbhleachta

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Bernd Lange, , thar ceann An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

21-02-2018 O-000017/2018

  Ulster Bank Ireland Limited and solvency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

20-02-2018 P-001049/2018

  Lay-offs of employees of the company Embraco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-02-2018 P-001047/2018

  Electric cars and the energy transition in the Balearic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar Ayuso (PPE)

20-02-2018 P-001021/2018

Mianraí coinbhleachta: bearta tionlacain

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Linda McAvan, , thar ceann An Coiste um Fhorbairt

20-02-2018 O-000016/2018

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Joint initiative of the Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation on food systems in developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

16-02-2018 P-000976/2018

  Air passengers' right to inflight safety announcements in the languages of the country of destination and the country of departure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

16-02-2018 P-000969/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)