Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Effective prohibition of shell companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

Cosc AE ar ghluaiseacht ainmhithe fiáine sorcais

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 128
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

  European portal for assistance in the event of cyber-attacks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

15-05-2017 P-003350/2017

  Taxation on Greek wines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

15-05-2017 P-003339/2017

  Stress tests on the Belarusian Nuclear Power Plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petras Auštrevičius (ALDE)

15-05-2017 P-003332/2017

  External factors that represent hurdles to European female entrepreneurship

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

12-05-2017 E-003327/2017

  Hungarian advertising market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

12-05-2017 E-003326/2017

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 128) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 129)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 130)