Dé Luain, 12 Samhain 2018 - Déardaoin, 15 Samhain 2018

Strasbourg

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

16-10-2017 A8-0305/2017 2016/0286(COD)
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [***I]

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (EECC) (recast)

23-10-2017 A8-0318/2017 2016/0288(COD)
ITRE

Pilar del CASTILLO VERA

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [***I]

  REPORT on EU development assistance in the field of education

15-10-2018 A8-0327/2018 2018/2081(INI)
DEVE

Vincent PEILLON

Liosta de na vótaí :   [init.]

TUARASCÁIL le moltaí don Choimisiún maidir le Víosaí Daonnúla

16-10-2018 A8-0328/2018 2017/2270(INL)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on arms exports: implementation of Common Position 2008/944/CFSP

16-10-2018 A8-0335/2018 2018/2157(INI)
AFET

Sabine LÖSING

Liosta de na vótaí :   [init.]

TUARASCÁIL maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

16-10-2018 A8-0336/2018 2018/0070(COD)
ENVI

Julie GIRLING

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [***I]

  REPORT on digitalisation for development: reducing poverty through technology

16-10-2018 A8-0338/2018 2018/2083(INI)
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Liosta de na vótaí :  FINAL VERSION [init.]

Cuardaigh

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta na leasuithe a chuirtear síos sna tuarascálacha

Tuarascálacha

Glacann coistí parlaiminteacha tuarascálacha ar fhoirm togra ó rapóirtéir arna cheapadh ag an gcoiste freagrach. Scrúdaítear na tairiscintí i gcomhair rún atá iontu sa suí iomlánach, agus, má ghlactar ann iad, beidh siad le feiceáil sna téacsanna glactha.