Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár 'Pericles IV')

07-02-2019 A8-0069/2019 2018/0194(COD)
LIBE

Dennis de JONG

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích na gComhaontuithe ábhartha faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí leis an Airgintín, an Astráil, an Bhrasaíl, Ceanada, an tSín, críoch chustaim ar leith na Téaváine, Penghu, Kinmen agus Matsu (Tai-pei na Síne), an Cholóim, Cúba, Eacuadór, Hong Cong na Síne, an India, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Eilvéis agus na Stáit Aontaithe, maidir leis na coigeartuithe cúiteacha is gá tar éis aontachas na Seicia, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na hOstaire, na Polainne, na Slóivéine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne leis an Aontas Eorpach

06-02-2019 A8-0067/2019 2018/0384(NLE)
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár Frithchalaoise AE

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

TUARASCÁIL ar togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach iompair lasta de bhóthar maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus Tuaisceart Éireann ón Aontas

04-02-2019 A8-0063/2019 2018/0436(COD)
TRAN

Isabella DE MONTE

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le rialacha comhchoiteanna lena gcinntítear nascacht bhunúsach aeir de bhóthar maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas

04-02-2019 A8-0062/2019 2018/0433(COD)
TRAN

Pavel TELIČKA

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le gnéithe áirithe de shábháilteacht eitlíochta maidir le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ón Aontas

04-02-2019 A8-0061/2019 2018/0434(COD)
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

Teagmháil

Eolas agus doiciméid tosaíochta

Liosta na leasuithe a chuirtear síos sna tuarascálacha

Tuarascálacha

Glacann coistí parlaiminteacha tuarascálacha ar fhoirm togra ó rapóirtéir arna cheapadh ag an gcoiste freagrach. Scrúdaítear na tairiscintí i gcomhair rún atá iontu sa suí iomlánach, agus, má ghlactar ann iad, beidh siad le feiceáil sna téacsanna glactha.