Multimedijski zapisi po raspravi

Utorak, 26. ožujka 2019.

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:31

Početak

09:00:00

Kraj

09:00:31

09:00 - 09:00 Sastav odbora

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

09:00:24

Kraj

09:00:31

09:00 - 10:40 Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:26

Početak

09:00:36

Kraj

09:01:02

Axel Voss

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:30

Početak

09:01:02

Kraj

09:05:32

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

09:05:24

Kraj

09:05:44

Nicola Danti

Uloga : IMCO

Trajanje

00:01:42

Početak

09:05:36

Kraj

09:07:19

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

09:06:51

Kraj

09:07:09

Mariya Gabriel

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:03:39

Početak

09:06:59

Kraj

09:10:38

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

09:10:12

Kraj

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Uloga : ITRE

Trajanje

00:01:54

Početak

09:10:25

Kraj

09:12:19

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

09:11:52

Kraj

09:12:05

Marc Joulaud

Uloga : CULT

Trajanje

00:01:47

Početak

09:12:00

Kraj

09:13:47

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

09:13:21

Kraj

09:13:39

Michał Boni

Uloga : LIBE

Trajanje

00:01:51

Početak

09:13:31

Kraj

09:15:23

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

09:14:55

Kraj

09:15:19

Pavel Svoboda

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:06

Početak

09:15:10

Kraj

09:17:16

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

09:16:48

Kraj

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:00

Početak

09:16:56

Kraj

09:18:56

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

09:18:21

Kraj

09:18:42

Sajjad Karim

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:02:18

Početak

09:18:38

Kraj

09:20:57

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

09:20:35

Kraj

09:20:42

Jens Rohde

Uloga : ALDE

Trajanje

00:00:44

Početak

09:20:39

Kraj

09:21:24

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:34

Početak

09:21:14

Kraj

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:53

Početak

09:21:43

Kraj

09:24:37

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

09:24:08

Kraj

09:24:36

Julia Reda

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:04:47

Početak

09:24:27

Kraj

09:29:14

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:06

Početak

09:28:47

Kraj

09:28:53

Daniel Caspary

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:00

Početak

09:28:50

Kraj

09:29:50

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:39

Početak

09:29:25

Kraj

09:30:04

Julia Reda

Uloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:47

Početak

09:29:57

Kraj

09:30:44

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:01:04

Početak

09:30:37

Kraj

09:31:41

Jens Rohde

Uloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:00:16

Početak

09:31:40

Kraj

09:31:56

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

09:31:49

Kraj

09:31:56

Julia Reda

Uloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:28

Početak

09:31:54

Kraj

09:32:22

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:22

Početak

09:32:13

Kraj

09:32:35

Jiří Maštálka

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:02:15

Početak

09:32:26

Kraj

09:34:42

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:34:14

Kraj

09:34:26

Jonathan Arnott

Uloga : u ime kluba EFDD

Trajanje

00:03:00

Početak

09:34:20

Kraj

09:37:20

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

09:36:51

Kraj

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:51

Početak

09:37:02

Kraj

09:37:53

Jonathan Arnott

Uloga : EFDD

Trajanje

00:00:59

Početak

09:37:34

Kraj

09:38:33

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

09:38:14

Kraj

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:32

Početak

09:38:23

Kraj

09:39:55

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:39:28

Kraj

09:39:39

Lampros Fountoulis

Uloga : NI

Trajanje

00:01:41

Početak

09:39:33

Kraj

09:41:14

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:40:44

Kraj

09:40:56

Sabine Verheyen

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:51

Početak

09:40:57

Kraj

09:42:48

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:42:41

Kraj

09:42:55

Virginie Rozière

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:47

Početak

09:42:48

Kraj

09:44:35

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:44:09

Kraj

09:44:21

Kosma Złotowski

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:25

Početak

09:44:16

Kraj

09:45:41

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:45:15

Kraj

09:45:27

Jens Rohde

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:52

Početak

09:45:21

Kraj

09:47:13

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:46:42

Kraj

09:46:57

Helga Trüpel

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:40

Početak

09:46:50

Kraj

09:48:31

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:48:03

Kraj

09:48:17

Martina Michels

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:16

Početak

09:48:16

Kraj

09:49:32

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:49:25

Kraj

09:49:36

Gerard Batten

Uloga : ENF

Trajanje

00:01:11

Početak

09:49:36

Kraj

09:50:47

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

09:50:39

Kraj

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Uloga : NI

Trajanje

00:01:34

Početak

09:50:44

Kraj

09:52:19

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:51:52

Kraj

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:44

Početak

09:51:58

Kraj

09:53:42

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:53:14

Kraj

09:53:26

Tiemo Wölken

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:43

Početak

09:53:20

Kraj

09:55:03

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

09:54:35

Kraj

09:54:55

Dennis Radtke

Uloga : question "carton bleu"

Trajanje

00:00:32

Početak

09:54:54

Kraj

09:55:26

Tiemo Wölken

Uloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:28

Početak

09:55:23

Kraj

09:55:51

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

09:55:41

Kraj

09:55:52

Bernd Lucke

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:19

Početak

09:55:53

Kraj

09:57:12

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:56:59

Kraj

09:57:14

Yana Toom

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:39

Početak

09:57:09

Kraj

09:58:48

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

09:58:20

Kraj

09:58:30

Max Andersson

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:15

Početak

09:58:30

Kraj

09:59:45

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

09:59:39

Kraj

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:48

Početak

09:59:43

Kraj

10:01:31

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:01:04

Kraj

10:01:16

Stanisław Żółtek

Uloga : ENF

Trajanje

00:01:39

Početak

10:01:09

Kraj

10:02:49

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

10:02:23

Kraj

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:38

Početak

10:02:42

Kraj

10:03:21

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

10:03:06

Kraj

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Uloga : ALDE

Trajanje

00:00:29

Početak

10:03:15

Kraj

10:03:45

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:03:39

Kraj

10:03:54

Stanisław Żółtek

Uloga : ENF

Trajanje

00:01:30

Početak

10:03:49

Kraj

10:05:20

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:04:59

Kraj

10:05:11

Massimiliano Salini

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:51

Početak

10:05:05

Kraj

10:06:57

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:06:30

Kraj

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:59

Početak

10:06:36

Kraj

10:08:35

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:08:08

Kraj

10:08:19

Richard Sulík

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Početak

10:08:13

Kraj

10:09:51

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

10:09:26

Kraj

10:09:34

Franc Bogovič

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:43

Početak

10:09:29

Kraj

10:11:13

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

10:10:47

Kraj

10:11:00

José Blanco López

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

10:10:53

Kraj

10:12:34

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

10:12:07

Kraj

10:12:35

Paul Rübig

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:24

Početak

10:12:26

Kraj

10:12:50

Marisa Matias

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:39

Početak

10:12:43

Kraj

10:13:23

José Blanco López

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:48

Početak

10:13:14

Kraj

10:14:03

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:30

Početak

10:13:48

Kraj

10:14:19

Paul Rübig

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:44

Početak

10:14:10

Kraj

10:14:54

José Blanco López

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:20

Početak

10:14:33

Kraj

10:14:53

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:14:41

Kraj

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Početak

10:14:49

Kraj

10:16:20

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:15:54

Kraj

10:16:04

Evelyn Regner

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:32

Početak

10:16:02

Kraj

10:17:34

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:06

Početak

10:17:29

Kraj

10:17:35

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Početak

10:17:32

Kraj

10:19:07

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

10:18:41

Kraj

10:19:01

Kateřina Konečná

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:00:49

Početak

10:18:54

Kraj

10:19:43

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:53

Početak

10:19:27

Kraj

10:20:20

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

10:20:03

Kraj

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Početak

10:20:09

Kraj

10:21:44

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

10:21:12

Kraj

10:21:29

António Marinho e Pinto

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:33

Početak

10:21:25

Kraj

10:22:58

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:22:32

Kraj

10:22:44

João Pimenta Lopes

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:32

Početak

10:22:38

Kraj

10:24:10

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:23:43

Kraj

10:23:56

Henna Virkkunen

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Početak

10:23:54

Kraj

10:26:07

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:25:40

Kraj

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

10:25:46

Kraj

10:27:18

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:26:51

Kraj

10:27:02

Silvia Costa

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:53

Početak

10:27:08

Kraj

10:29:01

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:40

Početak

10:27:48

Kraj

10:28:29

Silvia Costa

Uloga : S&D

Trajanje

00:00:58

Početak

10:28:11

Kraj

10:29:10

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:44

Početak

10:28:53

Kraj

10:29:38

José Inácio Faria

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:26

Početak

10:29:25

Kraj

10:30:51

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:30:26

Kraj

10:30:37

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Početak

10:30:31

Kraj

10:32:08

Pavel Telička

Uloga : PT

Trajanje

00:00:31

Početak

10:31:15

Kraj

10:31:46

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

10:31:36

Kraj

10:31:52

Nicola Caputo

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:27

Početak

10:31:44

Kraj

10:33:12

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

10:32:46

Kraj

10:32:54

Clara Aguilera

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

10:32:53

Kraj

10:34:24

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:33:56

Kraj

10:34:09

Julie Ward

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Početak

10:34:05

Kraj

10:35:35

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:35:15

Kraj

10:35:26

Andrus Ansip

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:03:11

Početak

10:35:21

Kraj

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

10:38:04

Kraj

10:38:29

Axel Voss

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:01:51

Početak

10:38:23

Kraj

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

10:40:08

Kraj

10:40:29

10:40 - 11:45 Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (rasprava)

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

10:40:26

Kraj

10:40:51

Andrea Cozzolino

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:49

Početak

10:40:43

Kraj

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

10:45:03

Kraj

10:45:21

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:05:09

Početak

10:45:12

Kraj

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:40

Početak

10:49:54

Kraj

10:50:35

Jan Olbrycht

Uloga : BUDG

Trajanje

00:01:35

Početak

10:50:21

Kraj

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

10:51:30

Kraj

10:51:47

Derek Vaughan

Uloga : CONT

Trajanje

00:01:45

Početak

10:51:37

Kraj

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:52:55

Kraj

10:53:11

Kateřina Konečná

Uloga : ENVI

Trajanje

00:01:41

Početak

10:53:02

Kraj

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

10:54:18

Kraj

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Uloga : TRAN

Trajanje

00:01:47

Početak

10:54:28

Kraj

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:38

Početak

10:55:47

Kraj

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:41

Početak

10:56:14

Kraj

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

10:57:29

Kraj

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:33

Početak

10:57:40

Kraj

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

10:59:47

Kraj

11:00:12

Victor Boştinaru

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:19

Početak

11:00:07

Kraj

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

11:01:20

Kraj

11:01:38

Raffaele Fitto

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:44

Početak

11:01:28

Kraj

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

11:02:47

Kraj

11:03:02

Iskra Mihaylova

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:41

Početak

11:02:52

Kraj

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

11:05:08

Kraj

11:05:28

Davor Škrlec

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:01:49

Početak

11:05:19

Kraj

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:59

Početak

11:06:40

Kraj

11:07:40

Martina Michels

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:38

Početak

11:07:00

Kraj

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

11:08:32

Kraj

11:09:06

Rosa D'Amato

Uloga : u ime kluba EFDD

Trajanje

00:01:33

Početak

11:08:43

Kraj

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

11:09:50

Kraj

11:10:14

Olaf Stuger

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:15

Početak

11:09:56

Kraj

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:32

Početak

11:10:54

Kraj

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:49

Početak

11:11:19

Kraj

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:11:57

Kraj

11:12:07

Olaf Stuger

Uloga : ENF

Trajanje

00:00:58

Početak

11:11:59

Kraj

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:12:42

Kraj

11:13:00

Kostas Papadakis

Uloga : NI

Trajanje

00:01:38

Početak

11:12:51

Kraj

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:14:03

Kraj

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:13

Početak

11:14:11

Kraj

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

11:15:58

Kraj

11:16:25

Liliana Rodrigues

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:37

Početak

11:16:14

Kraj

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:17:25

Kraj

11:17:43

Ruža Tomašić

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:34

Početak

11:17:34

Kraj

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

11:18:42

Kraj

11:18:57

Younous Omarjee

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:32

Početak

11:18:48

Kraj

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:19:55

Kraj

11:20:12

Franc Bogovič

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:10

Početak

11:20:01

Kraj

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

11:21:44

Kraj

11:22:07

Michela Giuffrida

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

11:21:51

Kraj

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:23:06

Kraj

11:23:23

Daniel Buda

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Početak

11:23:10

Kraj

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

11:24:15

Kraj

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Početak

11:24:23

Kraj

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:25:35

Kraj

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:45

Početak

11:25:44

Kraj

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:27:03

Kraj

11:27:18

Tonino Picula

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Početak

11:27:09

Kraj

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

11:28:20

Kraj

11:28:40

Kerstin Westphal

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:50

Početak

11:28:28

Kraj

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

11:29:52

Kraj

11:30:06

Iratxe García Pérez

Uloga : LIBE

Trajanje

00:01:32

Početak

11:29:58

Kraj

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

11:31:05

Kraj

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Početak

11:31:28

Kraj

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

11:32:39

Kraj

11:32:56

José Blanco López

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Početak

11:32:48

Kraj

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

11:33:55

Kraj

11:34:07

Krzysztof Hetman

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:14

Početak

11:34:00

Kraj

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

11:34:57

Kraj

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

11:35:08

Kraj

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:36:20

Kraj

11:36:36

Ivana Maletić

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Početak

11:36:28

Kraj

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

11:37:32

Kraj

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Početak

11:37:39

Kraj

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:30

Početak

11:38:44

Kraj

11:39:15

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:04:13

Početak

11:39:04

Kraj

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

11:42:50

Kraj

11:43:12

Andrea Cozzolino

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:02:34

Početak

11:42:59

Kraj

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

11:45:07

Kraj

11:45:41

11:45 - 12:26 Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge - Ugovori o prodaji robe (rasprava)

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

11:45:41

Kraj

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:28

Početak

11:46:03

Kraj

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

11:50:19

Kraj

11:50:33

Axel Voss

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:17

Početak

11:50:36

Kraj

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:54:45

Kraj

11:55:00

Pascal Arimont

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:14

Početak

11:54:56

Kraj

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

11:59:04

Kraj

11:59:25

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:04:13

Početak

11:59:14

Kraj

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:03:01

Kraj

12:03:21

Heidi Hautala

Uloga : Rap avis JURI

Trajanje

00:01:13

Početak

12:03:17

Kraj

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:04:24

Kraj

12:04:41

Eva Maydell

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:01:59

Početak

12:04:32

Kraj

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

12:06:02

Kraj

12:06:22

Virginie Rozière

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:14

Početak

12:06:11

Kraj

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:07:58

Kraj

12:08:18

Daniel Dalton

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:07

Početak

12:08:13

Kraj

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:09:12

Kraj

12:09:27

Dita Charanzová

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:19

Početak

12:09:23

Kraj

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:10:35

Kraj

12:10:51

Marco Zullo

Uloga : u ime kluba EFDD

Trajanje

00:02:06

Početak

12:10:42

Kraj

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:12:19

Kraj

12:12:38

Mylène Troszczynski

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:45

Početak

12:12:27

Kraj

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:13:44

Kraj

12:14:00

Carlos Coelho

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Početak

12:13:51

Kraj

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:15:07

Kraj

12:15:23

Lucy Anderson

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Početak

12:15:14

Kraj

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:16:24

Kraj

12:16:40

Antanas Guoga

Uloga : PPE

Trajanje

00:00:52

Početak

12:16:35

Kraj

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:17:19

Kraj

12:17:36

Christel Schaldemose

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:30

Početak

12:17:25

Kraj

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:18:28

Kraj

12:18:43

Dariusz Rosati

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:40

Početak

12:18:35

Kraj

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

12:19:49

Kraj

12:20:13

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Početak

12:19:59

Kraj

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

12:21:10

Kraj

12:21:22

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Početak

12:21:15

Kraj

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:22:21

Kraj

12:22:36

Věra Jourová

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:01:30

Početak

12:22:27

Kraj

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:23:31

Kraj

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:01:37

Početak

12:23:39

Kraj

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:24:50

Kraj

12:25:06

Axel Voss

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:01:35

Početak

12:24:57

Kraj

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:26:05

Kraj

12:26:19

Pascal Arimont

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:00:31

Početak

12:26:15

Kraj

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:26:38

Kraj

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Uloga : PT

Trajanje

00:01:38

Početak

12:29:48

Kraj

12:31:27

Antonio Tajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

12:32:02

Kraj

12:32:21

12:32 - 12:32 Nastavak zasjedanja

Antonio Tajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:32:14

Kraj

12:32:30

12:32 - 12:34 Prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim (članak 187. Poslovnika)

Antonio Tajani

Uloga : PT

Trajanje

00:02:17

Početak

12:32:23

Kraj

12:34:40

12:34 - 13:28 Glasovanje

12:34 - 12:34 Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

12:34:16

Kraj

12:34:43

12:34 - 12:35 Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:44

Početak

12:34:34

Kraj

12:35:19

12:35 - 12:35 Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:38

Početak

12:35:07

Kraj

12:35:46

12:35 - 12:35 Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana (A8-0149/2019 - David McAllister) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

12:35:35

Kraj

12:36:03

12:35 - 12:37 Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:01:34

Početak

12:35:54

Kraj

12:37:29

12:37 - 12:37 Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:44

Početak

12:37:04

Kraj

12:37:48

12:37 - 12:38 Unutarnje tržište električne energije (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

12:37:36

Kraj

12:38:13

12:38 - 12:38 Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:37

Početak

12:38:03

Kraj

12:38:41

12:38 - 12:39 Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:34

Početak

12:38:30

Kraj

12:39:05

Antonio Tajani

Uloga : PT

Trajanje

00:07:26

Početak

12:38:55

Kraj

12:46:21

12:46 - 12:52 Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (glasovanje)

MichelReimon

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:28

Početak

12:45:56

Kraj

12:47:25

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:01:26

Početak

12:46:57

Kraj

12:48:24

EvelynRegner

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:10

Početak

12:48:04

Kraj

12:49:14

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:03:15

Početak

12:49:06

Kraj

12:52:21

12:52 - 12:52 Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:52

Početak

12:51:56

Kraj

12:52:48

12:52 - 12:53 Ugovori o prodaji robe (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

12:52:36

Kraj

12:53:12

12:53 - 12:53 Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:58

Početak

12:53:02

Kraj

12:54:00

12:53 - 12:54 Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

12:53:46

Kraj

12:54:19

12:54 - 12:54 Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine (A8-0042/2019 - Karima Delli) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:41

Početak

12:54:10

Kraj

12:54:51

12:54 - 12:58 Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak (A8-0483/2018 - Neena Gill) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:54:40

Kraj

12:54:57

NeenaGill

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:02:19

Početak

12:54:55

Kraj

12:57:14

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:01:33

Početak

12:56:50

Kraj

12:58:24

12:58 - 12:59 Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

12:57:59

Kraj

12:58:23

PascalArimont

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:00:59

Početak

12:58:14

Kraj

12:59:13

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:30

Početak

12:58:58

Kraj

12:59:28

12:59 - 13:00 Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (B8-0212/2019) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:00:57

Početak

12:59:19

Kraj

13:00:16

13:00 - 13:26 Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (glasovanje)

AntonioTajani

Uloga : PT

Trajanje

00:27:16

Početak

13:00:03

Kraj

13:27:19

13:26 - 13:28 Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (glasovanje)