Multimedijski zapisi po raspravi

Četvrtak, 28. ožujka 2019.

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:31

Početak

09:00:12

Kraj

09:00:44

09:00 - 09:00 Sastav odbora

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

09:00:35

Kraj

09:00:50

09:00 - 09:44 Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) (rasprava)

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:41

Početak

09:00:43

Kraj

09:01:24

Silvia Costa

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:05:07

Početak

09:01:13

Kraj

09:06:21

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

09:05:57

Kraj

09:06:08

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenik Komisije / povjerenica Komisije

Trajanje

00:04:37

Početak

09:06:07

Kraj

09:10:44

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:10:38

Kraj

09:10:52

John Howarth

Uloga : Rap avis BUDG

Trajanje

00:01:24

Početak

09:10:50

Kraj

09:12:14

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

09:12:08

Kraj

09:12:29

Bogusław Sonik

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:38

Početak

09:12:21

Kraj

09:15:00

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:14:33

Kraj

09:14:46

Julie Ward

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:25

Početak

09:14:43

Kraj

09:16:08

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:16:01

Kraj

09:16:16

Ralph Packet

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:37

Početak

09:16:08

Kraj

09:17:45

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:17:19

Kraj

09:17:30

Mircea Diaconu

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:41

Početak

09:17:24

Kraj

09:20:05

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:19:40

Kraj

09:19:53

Helga Trüpel

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:12

Početak

09:19:51

Kraj

09:21:03

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

09:20:56

Kraj

09:21:06

João Pimenta Lopes

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:31

Početak

09:21:00

Kraj

09:22:31

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:22:04

Kraj

09:22:17

Isabella Adinolfi

Uloga : u ime kluba EFDD

Trajanje

00:01:50

Početak

09:22:09

Kraj

09:23:59

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

09:23:33

Kraj

09:23:49

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:02

Početak

09:23:44

Kraj

09:24:47

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

09:24:31

Kraj

09:24:40

Isabella Adinolfi

Uloga : EFDD

Trajanje

00:01:06

Početak

09:24:33

Kraj

09:25:39

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:25:23

Kraj

09:25:34

Dominique Bilde

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:40

Početak

09:25:26

Kraj

09:27:07

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:26:38

Kraj

09:26:50

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:04

Početak

09:26:45

Kraj

09:28:50

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

09:28:23

Kraj

09:28:35

Luigi Morgano

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:56

Početak

09:28:29

Kraj

09:30:26

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:52

Početak

09:29:24

Kraj

09:30:17

Joachim Starbatty

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:15

Početak

09:30:09

Kraj

09:31:24

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

09:31:15

Kraj

09:31:29

Patrick O'Flynn

Uloga : EFDD

Trajanje

00:02:58

Početak

09:31:20

Kraj

09:34:18

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

09:33:54

Kraj

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:08

Početak

09:33:58

Kraj

09:36:06

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:35:38

Kraj

09:35:51

Monika Smolková

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Početak

09:35:43

Kraj

09:37:21

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:22

Početak

09:36:54

Kraj

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Početak

09:37:05

Kraj

09:38:41

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:38:14

Kraj

09:38:29

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

09:38:20

Kraj

09:40:00

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

09:39:33

Kraj

09:39:51

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:01:25

Početak

09:39:44

Kraj

09:41:09

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

09:40:43

Kraj

09:40:59

Silvia Costa

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:09

Početak

09:40:52

Kraj

09:45:01

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:44:34

Kraj

09:44:46

09:44 - 10:46 „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (rasprava)

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

09:44:45

Kraj

09:44:59

Milan Zver

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:56

Početak

09:44:53

Kraj

09:49:49

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

09:49:23

Kraj

09:49:41

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:05:30

Početak

09:49:32

Kraj

09:55:03

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

09:54:37

Kraj

09:54:53

Ignazio Corrao

Uloga : DEVE

Trajanje

00:01:33

Početak

09:54:45

Kraj

09:56:19

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:55:52

Kraj

09:56:05

Jean Arthuis

Uloga : BUDG

Trajanje

00:02:08

Početak

09:55:57

Kraj

09:58:06

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

09:57:31

Kraj

09:57:59

Emilian Pavel

Uloga : EMPL

Trajanje

00:01:51

Početak

09:57:42

Kraj

09:59:34

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

09:59:07

Kraj

09:59:22

Michaela Šojdrová

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:17

Početak

09:59:16

Kraj

10:01:34

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:01:04

Kraj

10:01:14

Petra Kammerevert

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:58

Početak

10:01:08

Kraj

10:04:06

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

10:03:32

Kraj

10:03:51

Ruža Tomašić

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:39

Početak

10:03:41

Kraj

10:05:20

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

10:04:54

Kraj

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:42

Početak

10:05:02

Kraj

10:07:45

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:07:19

Kraj

10:07:32

Jill Evans

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:01:59

Početak

10:07:28

Kraj

10:09:28

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:09:02

Kraj

10:09:14

Nikolaos Chountis

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:39

Početak

10:09:09

Kraj

10:10:49

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

10:10:23

Kraj

10:10:43

Isabella Adinolfi

Uloga : u ime kluba EFDD

Trajanje

00:01:53

Početak

10:10:31

Kraj

10:12:24

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:11:53

Kraj

10:12:06

Dominique Bilde

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:02:30

Početak

10:11:59

Kraj

10:14:30

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:14:03

Kraj

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:53

Početak

10:14:07

Kraj

10:16:00

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

10:15:34

Kraj

10:15:51

Silvia Costa

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:12

Početak

10:15:42

Kraj

10:17:54

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:17:27

Kraj

10:17:43

Ana Miranda

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:48

Početak

10:17:32

Kraj

10:19:21

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

10:18:40

Kraj

10:19:09

Bogusław Sonik

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:15

Početak

10:18:53

Kraj

10:21:08

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:20:43

Kraj

10:20:54

Momchil Nekov

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Početak

10:20:46

Kraj

10:22:15

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

10:21:49

Kraj

10:22:06

Helga Trüpel

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Početak

10:22:00

Kraj

10:23:11

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:23:03

Kraj

10:23:18

Ivana Maletić

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:28

Početak

10:23:10

Kraj

10:24:39

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:24:12

Kraj

10:24:25

Marlene Mizzi

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:45

Početak

10:24:16

Kraj

10:26:01

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

10:25:33

Kraj

10:25:48

Mercedes Bresso

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Početak

10:25:40

Kraj

10:27:22

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

10:26:53

Kraj

10:27:14

Brando Benifei

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

10:26:59

Kraj

10:28:39

Sylvie Guillaume

Uloga : PT

Trajanje

00:00:30

Početak

10:28:12

Kraj

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:30

Početak

10:28:33

Kraj

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

10:29:35

Kraj

10:29:59

Caterina Chinnici

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:38

Početak

10:29:48

Kraj

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:30:58

Kraj

10:31:13

Remo Sernagiotto

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:44

Početak

10:31:05

Kraj

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

10:32:17

Kraj

10:32:33

Seán Kelly

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Početak

10:32:24

Kraj

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:31

Početak

10:33:42

Kraj

10:34:13

Lieve Wierinck

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:27

Početak

10:34:02

Kraj

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:01:51

Početak

10:35:03

Kraj

10:36:54

Julie Ward

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:44

Početak

10:35:17

Kraj

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

10:36:32

Kraj

10:36:50

Andrea Bocskor

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Početak

10:36:41

Kraj

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:38:00

Kraj

10:38:12

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:37

Početak

10:38:04

Kraj

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:39:14

Kraj

10:39:26

Dubravka Šuica

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Početak

10:39:19

Kraj

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

10:40:31

Kraj

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:35

Početak

10:40:37

Kraj

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

10:41:47

Kraj

10:42:07

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:02:39

Početak

10:41:59

Kraj

10:44:38

Milan Zver

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:02:28

Početak

10:44:02

Kraj

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

10:46:04

Kraj

10:46:24

10:46 - 11:41 Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (rasprava)

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

10:46:23

Kraj

10:46:43

Bas Eickhout

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:55

Početak

10:46:36

Kraj

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

10:50:56

Kraj

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:04:40

Početak

10:51:10

Kraj

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

10:55:40

Kraj

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:05:04

Početak

10:55:56

Kraj

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

11:00:34

Kraj

11:00:58

Ivo Belet

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:08

Početak

11:00:49

Kraj

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

11:02:32

Kraj

11:02:50

Simona Bonafè

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:29

Početak

11:02:41

Kraj

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:04:44

Kraj

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:02:25

Početak

11:04:52

Kraj

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:35

Početak

11:06:49

Kraj

11:07:25

Lieve Wierinck

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:12

Početak

11:07:05

Kraj

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:41

Početak

11:08:51

Kraj

11:09:33

Ernest Urtasun

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:02:01

Početak

11:09:06

Kraj

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:10:41

Kraj

11:10:59

Stefan Eck

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:01:40

Početak

11:10:51

Kraj

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:24

Početak

11:12:05

Kraj

11:12:29

Auke Zijlstra

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:01:57

Početak

11:12:19

Kraj

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:13:49

Kraj

11:14:06

Peter Liese

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:54

Početak

11:13:58

Kraj

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

11:15:26

Kraj

11:15:44

Elena Gentile

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:47

Početak

11:15:35

Kraj

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

11:17:51

Kraj

11:18:16

Ralph Packet

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:34

Početak

11:18:07

Kraj

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:19:14

Kraj

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:54

Početak

11:19:21

Kraj

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:20:49

Kraj

11:21:06

Matt Carthy

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:02:02

Početak

11:20:57

Kraj

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

11:22:33

Kraj

11:23:00

Françoise Grossetête

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:00

Početak

11:22:38

Kraj

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:24:12

Kraj

11:24:28

Pervenche Berès

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:39

Početak

11:24:19

Kraj

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:25:33

Kraj

11:25:49

Paloma López Bermejo

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:33

Početak

11:25:40

Kraj

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

11:26:47

Kraj

11:27:24

Dariusz Rosati

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Početak

11:26:53

Kraj

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

11:28:35

Kraj

11:28:48

Paul Tang

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

11:28:39

Kraj

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:29:45

Kraj

11:30:04

Markus Ferber

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:39

Početak

11:29:58

Kraj

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

11:31:31

Kraj

11:31:51

José Inácio Faria

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Početak

11:31:42

Kraj

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

11:32:51

Kraj

11:33:17

Julie Ward

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Početak

11:32:57

Kraj

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

11:34:14

Kraj

11:34:28

Paul Rübig

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:29

Početak

11:34:20

Kraj

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

11:35:22

Kraj

11:35:35

Maria Grapini

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Početak

11:35:28

Kraj

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

11:36:38

Kraj

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Uloga : Povjerenik

Trajanje

00:00:43

Početak

11:36:54

Kraj

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:37:26

Kraj

11:37:42

Bas Eickhout

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:02:36

Početak

11:37:34

Kraj

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

11:39:44

Kraj

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Uloga : Izvjestitelj

Trajanje

00:01:43

Početak

11:39:57

Kraj

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

11:41:34

Kraj

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

11:59:09

Kraj

11:59:32

11:59 - 12:00 Nastavak zasjedanja

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:44

Početak

11:59:32

Kraj

12:00:16

12:00 - 12:41 Glasovanje

12:00 - 12:01 Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:01:01

Početak

12:00:15

Kraj

12:01:17

12:01 - 12:01 Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:01:02

Kraj

12:01:18

12:01 - 12:01 Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:31

Početak

12:01:12

Kraj

12:01:43

12:01 - 12:02 Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

12:01:33

Kraj

12:02:07

12:02 - 12:05 Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:03:37

Početak

12:01:57

Kraj

12:05:35

12:05 - 12:07 „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:02:26

Početak

12:05:10

Kraj

12:07:37

12:07 - 12:22 Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:15:26

Početak

12:07:12

Kraj

12:22:39

12:22 - 12:27 Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:05:52

Početak

12:22:14

Kraj

12:28:07

12:27 - 12:30 Krizna situacija u Venezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:02:41

Početak

12:27:42

Kraj

12:30:23

12:30 - 12:34 Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (B8-0230/2019) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:04:55

Početak

12:29:58

Kraj

12:34:54

12:34 - 12:37 Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:01:54

Početak

12:34:29

Kraj

12:36:23

EleonoraEvi

Uloga : EFDD

Trajanje

00:00:13

Početak

12:36:03

Kraj

12:36:16

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:01:08

Početak

12:36:23

Kraj

12:37:31

12:37 - 12:41 Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (glasovanje)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:02:19

Početak

12:37:31

Kraj

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:04

Početak

12:39:45

Kraj

12:40:50

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:52

Početak

12:40:38

Kraj

12:41:30

12:41 - 13:13 Obrazloženja glasovanja

12:41 - 12:46 Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

12:41:29

Kraj

12:41:41

RosaD'Amato

Uloga : EFDD

Trajanje

00:01:43

Početak

12:41:35

Kraj

12:43:18

MomchilNekov

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:33

Početak

12:42:59

Kraj

12:44:32

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

12:44:04

Kraj

12:44:15

DanielHannan

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:35

Početak

12:44:12

Kraj

12:45:47

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:45:21

Kraj

12:45:31

AndrejsMamikins

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

12:45:26

Kraj

12:46:57

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:46:30

Kraj

12:46:44

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:04

Početak

12:41:30

Kraj

12:41:34

12:46 - 12:48 Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:46:34

Kraj

12:46:47

AnaMiranda

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:32

Početak

12:46:41

Kraj

12:48:14

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:47:46

Kraj

12:48:01

12:47 - 12:51 Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

12:47:50

Kraj

12:48:08

BranislavŠkripek

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:07

Početak

12:48:01

Kraj

12:49:08

MarekJurek

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:33

Početak

12:48:52

Kraj

12:50:25

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:49:57

Kraj

12:50:08

AnnaZáborská

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Početak

12:50:01

Kraj

12:51:35

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:51:08

Kraj

12:51:21

12:51 - 12:52 Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

12:51:14

Kraj

12:51:31

AngelDzhambazki

Uloga : ECR

Trajanje

00:00:48

Početak

12:51:21

Kraj

12:52:10

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:51:56

Kraj

12:52:07

12:51 - 12:58 Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

12:51:59

Kraj

12:52:16

RoryPalmer

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

12:52:03

Kraj

12:53:35

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

12:53:04

Kraj

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:36

Početak

12:53:08

Kraj

12:54:44

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:54:12

Kraj

12:54:20

JiříPospíšil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Početak

12:54:18

Kraj

12:55:52

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:55:23

Kraj

12:55:32

MonikaSmolková

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:16

Početak

12:55:26

Kraj

12:56:42

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:56:21

Kraj

12:56:30

MarianHarkin

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:42

Početak

12:56:24

Kraj

12:58:06

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:57:37

Kraj

12:57:50

12:57 - 13:00 Uspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:57:42

Kraj

12:57:51

MomchilNekov

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:32

Početak

12:57:45

Kraj

12:59:18

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:58:48

Kraj

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Početak

12:58:52

Kraj

13:00:26

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:59:56

Kraj

13:00:12

13:00 - 13:08 „Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

13:00:00

Kraj

13:00:17

RoryPalmer

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:31

Početak

13:00:07

Kraj

13:01:39

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

13:01:12

Kraj

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:35

Početak

13:01:15

Kraj

13:02:50

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

13:02:19

Kraj

13:02:29

AndrejsMamikins

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Početak

13:02:24

Kraj

13:03:53

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

13:03:27

Kraj

13:03:35

MonikaSmolková

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:15

Početak

13:03:30

Kraj

13:04:45

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

13:04:26

Kraj

13:04:36

MonicaMacovei

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:42

Početak

13:04:30

Kraj

13:06:13

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

13:05:35

Kraj

13:05:52

DobromirSośnierz

Uloga : NI

Trajanje

00:01:34

Početak

13:05:45

Kraj

13:07:19

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

13:06:51

Kraj

13:07:04

AlbertDeß

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:32

Početak

13:06:53

Kraj

13:08:26

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

13:07:59

Kraj

13:08:21

13:08 - 13:08 Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

13:08:08

Kraj

13:08:16

13:08 - 13:12 Krizna situacija u Venezueli (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

13:08:10

Kraj

13:08:21

MirosławPiotrowski

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:28

Početak

13:08:15

Kraj

13:09:43

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

13:09:15

Kraj

13:09:24

JiříPospíšil

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:34

Početak

13:09:18

Kraj

13:10:52

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

13:10:23

Kraj

13:10:32

José InácioFaria

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:33

Početak

13:10:29

Kraj

13:12:02

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

13:11:34

Kraj

13:11:55

13:11 - 13:11 Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

13:11:39

Kraj

13:11:56

13:11 - 13:13 Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

13:11:46

Kraj

13:12:03

MirosławPiotrowski

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:31

Početak

13:11:51

Kraj

13:13:23

MaireadMcGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

13:12:56

Kraj

13:13:06

13:13 - 13:13 Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:07

Početak

13:13:07

Kraj

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

15:01:10

Kraj

15:01:18

15:01 - 15:01 Nastavak zasjedanja

15:01 - 15:01 Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

15:01:18

Kraj

15:01:40

15:01 - 15:34 Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

15:01:37

Kraj

15:01:50

Daniel Buda

Uloga : Autor

Trajanje

00:02:41

Početak

15:01:45

Kraj

15:04:27

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

15:04:01

Kraj

15:04:20

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:04:58

Početak

15:04:11

Kraj

15:09:09

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:01:55

Početak

15:08:42

Kraj

15:10:38

Jiří Pospíšil

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:02:37

Početak

15:08:46

Kraj

15:11:24

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

15:10:58

Kraj

15:11:17

Michael Detjen

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:02:28

Početak

15:11:07

Kraj

15:13:35

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

15:13:09

Kraj

15:13:45

Marek Jurek

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:02:09

Početak

15:13:17

Kraj

15:15:27

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

15:15:02

Kraj

15:15:21

Ivan Jakovčić

Uloga : au nom du groupe ALDE

Trajanje

00:02:00

Početak

15:15:12

Kraj

15:17:13

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

15:16:45

Kraj

15:17:03

Franz Obermayr

Uloga : au nom du groupe ENF

Trajanje

00:03:10

Početak

15:16:55

Kraj

15:20:05

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

15:19:39

Kraj

15:20:06

Daniel Buda

Uloga : Autor

Trajanje

00:00:46

Početak

15:19:51

Kraj

15:20:38

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

15:20:19

Kraj

15:20:33

Franz Obermayr

Uloga : réponse "carton bleu"

Trajanje

00:00:33

Početak

15:20:26

Kraj

15:20:59

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

15:20:53

Kraj

15:21:17

Michaela Šojdrová

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:33

Početak

15:20:58

Kraj

15:23:31

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

15:23:05

Kraj

15:23:20

Andrejs Mamikins

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:09

Početak

15:23:11

Kraj

15:25:20

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

15:24:54

Kraj

15:25:10

Jozo Radoš

Uloga : ALDE

Trajanje

00:01:56

Početak

15:25:00

Kraj

15:26:57

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:22

Početak

15:26:31

Kraj

15:26:54

Monika Smolková

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:02

Početak

15:26:41

Kraj

15:28:44

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:01:05

Početak

15:28:23

Kraj

15:29:28

Inés Ayala Sender

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:25

Početak

15:28:38

Kraj

15:30:03

Rainer Wieland

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

15:29:42

Kraj

15:30:00

Marianne Thyssen

Uloga : Povjerenica

Trajanje

00:04:20

Početak

15:29:54

Kraj

15:34:14