Multimedijski zapisi po raspravi

Utorak, 16. srpnja 2019.

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:55

Početak

09:07:36

Kraj

09:08:32

09:08 - 09:08 Sastav odbora

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

09:08:18

Kraj

09:08:45

09:08 - 13:00 Izjava kandidatkinje za dužnost predsjednika Komisije

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:40

Početak

09:08:37

Kraj

09:09:17

Ursula von der Leyen

Uloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:04:04

Početak

09:09:11

Kraj

09:13:15

Ursula von der Leyen

Uloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:26:05

Početak

09:13:10

Kraj

09:39:15

Ursula von der Leyen

Uloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:03:55

Početak

09:38:55

Kraj

09:42:50

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:35

Početak

09:42:45

Kraj

09:43:21

Manfred Weber

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:04:32

Početak

09:43:08

Kraj

09:47:40

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

09:47:05

Kraj

09:47:17

Iratxe García Pérez

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:07:05

Početak

09:47:14

Kraj

09:54:19

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

09:53:51

Kraj

09:54:04

Dacian Cioloș

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:04:34

Početak

09:53:56

Kraj

09:58:30

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

09:58:02

Kraj

09:58:12

Philippe Lamberts

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:06:18

Početak

09:58:06

Kraj

10:04:24

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

10:03:58

Kraj

10:04:16

Jörg Meuthen

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:04:02

Početak

10:04:04

Kraj

10:08:07

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

10:07:41

Kraj

10:07:56

Raffaele Fitto

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:05:32

Početak

10:07:46

Kraj

10:13:18

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

10:12:53

Kraj

10:13:12

Martin Schirdewan

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:05:41

Početak

10:12:58

Kraj

10:18:40

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

10:18:14

Kraj

10:18:27

Nigel Farage

Uloga : NI

Trajanje

00:02:26

Početak

10:18:23

Kraj

10:20:49

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

10:20:39

Kraj

10:21:07

Ursula von der Leyen

Uloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:06:33

Početak

10:20:55

Kraj

10:27:28

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:22

Početak

10:27:03

Kraj

10:27:26

Nico Semsrott

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:00:48

Početak

10:27:16

Kraj

10:28:05

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

10:27:45

Kraj

10:28:12

Daniel Caspary

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:34

Početak

10:27:59

Kraj

10:30:33

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

10:30:08

Kraj

10:30:17

Roberto Gualtieri

Uloga : S&D

Trajanje

00:03:30

Početak

10:30:16

Kraj

10:33:47

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

10:33:21

Kraj

10:33:34

Stéphane Séjourné

Uloga : Renew

Trajanje

00:02:30

Početak

10:33:26

Kraj

10:35:56

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

10:35:32

Kraj

10:35:47

Sven Giegold

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:02:23

Početak

10:35:36

Kraj

10:37:59

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:32

Početak

10:37:25

Kraj

10:37:57

Marco Zanni

Uloga : ID

Trajanje

00:03:41

Početak

10:37:43

Kraj

10:41:24

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:40:57

Kraj

10:41:08

Roberts Zīle

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:37

Početak

10:41:02

Kraj

10:42:39

João Ferreira

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:37

Početak

10:42:15

Kraj

10:43:53

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:04

Početak

10:42:17

Kraj

10:42:21

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

10:43:29

Kraj

10:43:43

Martin Sonneborn

Uloga : NI

Trajanje

00:02:11

Početak

10:43:33

Kraj

10:45:44

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

10:45:18

Kraj

10:45:27

Tamás Deutsch

Uloga : PPE

Trajanje

00:03:00

Početak

10:45:21

Kraj

10:48:21

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

10:47:56

Kraj

10:48:06

Miriam Dalli

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:20

Početak

10:48:06

Kraj

10:50:26

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:50:20

Kraj

10:50:31

Caroline Voaden

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:07

Početak

10:50:30

Kraj

10:51:37

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

10:51:30

Kraj

10:51:43

Bas Eickhout

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:14

Početak

10:51:40

Kraj

10:52:54

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:52:49

Kraj

10:52:59

Nicolas Bay

Uloga : ID

Trajanje

00:01:38

Početak

10:52:54

Kraj

10:54:32

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

10:54:07

Kraj

10:54:16

Peter Lundgren

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:36

Početak

10:54:12

Kraj

10:55:48

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

10:55:22

Kraj

10:55:31

Marisa Matias

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:54

Početak

10:55:26

Kraj

10:57:20

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

10:56:55

Kraj

10:57:07

Tiziana Beghin

Uloga : NI

Trajanje

00:02:13

Početak

10:57:00

Kraj

10:59:14

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

10:58:50

Kraj

10:59:01

Esteban González Pons

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:19

Početak

10:58:54

Kraj

11:01:14

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:00:50

Kraj

11:00:59

Claude Moraes

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:38

Početak

11:00:54

Kraj

11:03:32

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:03:08

Kraj

11:03:18

Luis Garicano

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:37

Početak

11:03:18

Kraj

11:04:55

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

11:04:48

Kraj

11:05:00

Yannick Jadot

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:50

Početak

11:04:55

Kraj

11:06:45

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:06:19

Kraj

11:06:29

Jaak Madison

Uloga : ID

Trajanje

00:01:37

Početak

11:06:27

Kraj

11:08:04

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:07:59

Kraj

11:08:08

Derk Jan Eppink

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:49

Početak

11:08:02

Kraj

11:09:52

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:09:25

Kraj

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:01:53

Početak

11:09:29

Kraj

11:11:23

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:10:56

Kraj

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Uloga : NI

Trajanje

00:02:32

Početak

11:11:01

Kraj

11:13:34

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:13:07

Kraj

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:39

Početak

11:13:13

Kraj

11:15:52

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:15:29

Kraj

11:15:38

Kati Piri

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:33

Početak

11:15:32

Kraj

11:18:06

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

11:17:40

Kraj

11:17:53

Frédérique Ries

Uloga : Renew

Trajanje

00:02:17

Početak

11:17:44

Kraj

11:20:02

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:19:37

Kraj

11:19:47

Heidi Hautala

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:11

Početak

11:19:46

Kraj

11:20:57

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:20:52

Kraj

11:21:01

Lars Patrick Berg

Uloga : ID

Trajanje

00:01:51

Početak

11:20:55

Kraj

11:22:46

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

11:22:21

Kraj

11:22:35

Assita Kanko

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:41

Početak

11:22:31

Kraj

11:24:12

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:24:07

Kraj

11:24:17

Manon Aubry

Uloga : GUE/NGL

Trajanje

00:02:00

Početak

11:24:11

Kraj

11:26:12

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

11:25:47

Kraj

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Uloga : NI

Trajanje

00:02:13

Početak

11:25:59

Kraj

11:28:13

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

11:27:46

Kraj

11:27:58

Antonio Tajani

Uloga : PPE

Trajanje

00:03:12

Početak

11:27:51

Kraj

11:31:04

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:30:36

Kraj

11:30:47

Jens Geier

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:36

Početak

11:30:49

Kraj

11:32:25

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

11:32:19

Kraj

11:32:32

Katalin Cseh

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:16

Početak

11:32:33

Kraj

11:33:49

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

11:33:43

Kraj

11:33:56

Monika Vana

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:53

Početak

11:33:47

Kraj

11:35:41

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:35:14

Kraj

11:35:22

Nicolaus Fest

Uloga : ID

Trajanje

00:01:48

Početak

11:35:18

Kraj

11:37:06

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:36:41

Kraj

11:36:50

Hermann Tertsch

Uloga : ECR

Trajanje

00:02:14

Početak

11:36:44

Kraj

11:38:58

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:38:31

Kraj

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Uloga : NI

Trajanje

00:01:52

Početak

11:38:34

Kraj

11:40:27

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:40:00

Kraj

11:40:09

Paulo Rangel

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:46

Početak

11:40:04

Kraj

11:42:51

Mairead McGuinness

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:42:23

Kraj

11:42:33

Sylvie Guillaume

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Početak

11:42:27

Kraj

11:44:09

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

11:43:43

Kraj

11:43:55

Fredrick Federley

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:26

Početak

11:43:53

Kraj

11:45:19

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

11:45:09

Kraj

11:45:34

Molly Scott Cato

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:31

Početak

11:45:13

Kraj

11:46:44

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

11:46:18

Kraj

11:46:41

Christine Anderson

Uloga : ID

Trajanje

00:01:46

Početak

11:46:31

Kraj

11:48:17

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

11:47:53

Kraj

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:52

Početak

11:47:59

Kraj

11:49:51

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

11:49:24

Kraj

11:49:32

Mislav Kolakušić

Uloga : NI

Trajanje

00:01:48

Početak

11:49:29

Kraj

11:51:18

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:50:46

Kraj

11:50:55

Esther de Lange

Uloga : PPE

Trajanje

00:03:05

Početak

11:50:51

Kraj

11:53:56

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:53:28

Kraj

11:53:38

Simona Bonafè

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:18

Početak

11:53:33

Kraj

11:55:51

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

11:55:17

Kraj

11:55:53

Dita Charanzová

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:21

Početak

11:55:29

Kraj

11:56:50

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

11:56:40

Kraj

11:56:49

Ernest Urtasun

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:41

Početak

11:56:44

Kraj

11:58:25

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

11:57:58

Kraj

11:58:08

Maximilian Krah

Uloga : ID

Trajanje

00:01:40

Početak

11:58:02

Kraj

11:59:43

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

11:59:15

Kraj

11:59:28

Ruža Tomašić

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:40

Početak

11:59:20

Kraj

12:01:00

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:00:34

Kraj

12:00:43

Dino Giarrusso

Uloga : NI

Trajanje

00:01:57

Početak

12:00:37

Kraj

12:02:35

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

12:02:03

Kraj

12:02:12

Tomas Tobé

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:33

Početak

12:02:08

Kraj

12:04:41

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:04:10

Kraj

12:04:24

Marina Kaljurand

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:23

Početak

12:04:20

Kraj

12:05:43

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

12:05:38

Kraj

12:05:56

Cristian Ghinea

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:35

Početak

12:05:43

Kraj

12:07:18

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

12:06:53

Kraj

12:07:06

Alyn Smith

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:56

Početak

12:06:58

Kraj

12:08:54

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

12:08:12

Kraj

12:08:37

Joachim Kuhs

Uloga : ID

Trajanje

00:01:44

Početak

12:08:26

Kraj

12:10:11

Patryk Jaki

Uloga : ECR

Trajanje

00:01:18

Početak

12:09:52

Kraj

12:11:10

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:11:03

Kraj

12:11:13

Dubravka Šuica

Uloga : PPE

Trajanje

00:03:17

Početak

12:11:08

Kraj

12:14:25

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:13:46

Kraj

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:31

Početak

12:13:56

Kraj

12:16:27

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:15:46

Kraj

12:16:00

Elsi Katainen

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:49

Početak

12:15:54

Kraj

12:17:43

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

12:17:15

Kraj

12:17:27

Marcel Kolaja

Uloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:23

Početak

12:17:27

Kraj

12:18:50

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:18:42

Kraj

12:18:57

Gunnar Beck

Uloga : ID

Trajanje

00:01:54

Početak

12:18:46

Kraj

12:20:40

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

12:20:14

Kraj

12:20:33

Alexandr Vondra

Uloga : ECR

Trajanje

00:02:07

Početak

12:20:23

Kraj

12:22:30

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:21:59

Kraj

12:22:10

Seán Kelly

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:47

Početak

12:22:10

Kraj

12:24:58

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

12:24:24

Kraj

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:57

Početak

12:24:32

Kraj

12:26:29

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

12:26:03

Kraj

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Uloga : Renew

Trajanje

00:02:00

Početak

12:26:07

Kraj

12:28:08

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

12:27:39

Kraj

12:27:50

Andrius Kubilius

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:15

Početak

12:27:51

Kraj

12:30:06

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:29:57

Kraj

12:30:06

Dan Nica

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:07

Početak

12:30:01

Kraj

12:32:08

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:31:41

Kraj

12:31:52

Urmas Paet

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:39

Početak

12:31:45

Kraj

12:33:25

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

12:32:59

Kraj

12:33:11

Roberta Metsola

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:19

Početak

12:33:02

Kraj

12:35:21

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:13

Početak

12:34:55

Kraj

12:35:09

Pierre Larrouturou

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:01

Početak

12:34:59

Kraj

12:37:01

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:36:34

Kraj

12:36:45

Hilde Vautmans

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:39

Početak

12:36:38

Kraj

12:38:17

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

12:37:51

Kraj

12:38:02

Siegfried Mureşan

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:11

Početak

12:38:00

Kraj

12:40:11

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

12:40:04

Kraj

12:40:16

Carlos Zorrinho

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:54

Početak

12:40:09

Kraj

12:42:03

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

12:41:37

Kraj

12:41:54

Sophia in 't Veld

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:49

Početak

12:41:46

Kraj

12:43:35

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

12:43:29

Kraj

12:43:40

Karoline Edtstadler

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:41

Početak

12:43:32

Kraj

12:46:14

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

12:45:48

Kraj

12:46:08

Andreas Schieder

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:58

Početak

12:45:54

Kraj

12:47:53

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

12:47:27

Kraj

12:47:37

Charles Goerens

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:47

Početak

12:47:31

Kraj

12:49:18

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:08

Početak

12:48:53

Kraj

12:49:02

Eva Maydell

Uloga : PPE

Trajanje

00:02:12

Početak

12:48:56

Kraj

12:51:09

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

12:50:43

Kraj

12:50:52

Christel Schaldemose

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:32

Početak

12:50:46

Kraj

12:52:18

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:09

Početak

12:51:52

Kraj

12:52:02

Claudia Gamon

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:56

Početak

12:51:56

Kraj

12:53:52

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:53:26

Kraj

12:53:40

Richard Corbett

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:58

Početak

12:53:29

Kraj

12:55:28

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

12:55:01

Kraj

12:55:16

Pedro Marques

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:57

Početak

12:55:09

Kraj

12:57:07

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

12:56:39

Kraj

12:56:54

Ursula von der Leyen

Uloga : Candidate Commission President

Trajanje

00:03:58

Početak

12:56:48

Kraj

13:00:46

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

13:00:19

Kraj

13:00:39

15:02 - 15:03 Nastavak zasjedanja

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:02

Početak

15:02:58

Kraj

15:03:00

15:03 - 15:03 Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:11

Početak

15:03:12

Kraj

15:03:24

15:03 - 15:03 Sastav odbora i izaslanstava : vidi zapisnik: vidi zapisnik

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:45

Početak

15:03:18

Kraj

15:04:03

15:03 - 16:06 Pregled rumunjskog predsjedanja Vijećem (rasprava)

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

15:03:52

Kraj

15:04:25

Viorica Dăncilă

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:14:18

Početak

15:04:15

Kraj

15:18:34

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

15:18:08

Kraj

15:18:34

Maroš Šefčovič

Uloga : Potpredsjednik Komisije

Trajanje

00:06:10

Početak

15:18:28

Kraj

15:24:38

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

15:24:32

Kraj

15:24:51

Andrey Kovatchev

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:06:23

Početak

15:24:49

Kraj

15:31:12

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

15:31:06

Kraj

15:31:21

Iratxe García Pérez

Uloga : u ime kluba S&D

Trajanje

00:03:59

Početak

15:31:14

Kraj

15:35:13

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

15:34:47

Kraj

15:35:04

Dragoş Tudorache

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:03:19

Početak

15:34:56

Kraj

15:38:15

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

15:37:49

Kraj

15:38:02

Philippe Lamberts

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:04:46

Početak

15:37:56

Kraj

15:42:43

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

15:42:13

Kraj

15:42:29

Nicolas Bay

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:04:10

Početak

15:42:20

Kraj

15:46:30

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

15:46:04

Kraj

15:46:17

Ruža Tomašić

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:03:16

Početak

15:46:10

Kraj

15:49:26

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:12

Početak

15:49:01

Kraj

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:04:00

Početak

15:49:07

Kraj

15:53:07

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

15:52:40

Kraj

15:52:55

Jake Pugh

Uloga : NI

Trajanje

00:03:08

Početak

15:52:52

Kraj

15:56:00

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

15:55:54

Kraj

15:56:11

Maroš Šefčovič

Uloga : Potpredsjednik Komisije

Trajanje

00:02:16

Početak

15:56:09

Kraj

15:58:25

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

15:58:19

Kraj

15:58:39

Viorica Dăncilă

Uloga : CouncilMember

Trajanje

00:08:13

Početak

15:58:26

Kraj

16:06:39

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:37

Početak

16:06:11

Kraj

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

18:04:01

Kraj

18:04:15

18:06 - 18:06 Nastavak zasjedanja

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:20

Početak

18:06:30

Kraj

18:06:51

18:06 - 18:42 Izbor predsjednika Komisije

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:35:39

Početak

18:06:48

Kraj

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

19:32:20

Kraj

19:32:47

19:32 - 19:32 Nastavak zasjedanja

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

19:32:38

Kraj

19:33:00

19:32 - 19:38 Izbor predsjednika Komisije

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:04:28

Početak

19:32:52

Kraj

19:37:21

Ursula von der Leyen

Uloga :

Trajanje

00:01:53

Početak

19:36:56

Kraj

19:38:49

David Maria Sassoli

Uloga : PT

Trajanje

00:00:43

Početak

19:38:12

Kraj

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:10

Početak

19:46:29

Kraj

19:46:40

19:46 - 19:48 Nastavak zasjedanja

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:02:19

Početak

19:46:34

Kraj

19:48:53

19:48 - 20:52 Provedba Globalne strategije EU-a (rasprava)

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:37

Početak

19:48:35

Kraj

19:49:13

Federica Mogherini

Uloga : VPC/HR

Trajanje

00:11:09

Početak

19:49:08

Kraj

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:26

Početak

20:00:09

Kraj

20:00:36

Michael Gahler

Uloga : u ime kluba EPP

Trajanje

00:01:37

Početak

20:00:27

Kraj

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

20:01:37

Kraj

20:01:59

Kati Piri

Uloga : U ime kluba zastupnika

Trajanje

00:01:40

Početak

20:01:54

Kraj

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

20:03:28

Kraj

20:03:46

Hilde Vautmans

Uloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:18

Početak

20:03:37

Kraj

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:28

Početak

20:05:33

Kraj

20:06:01

Claire Fox

Uloga : NI

Trajanje

00:01:10

Početak

20:05:47

Kraj

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

20:06:42

Kraj

20:07:03

Hilde Vautmans

Uloga : Renew

Trajanje

00:00:34

Početak

20:06:51

Kraj

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:33

Početak

20:07:13

Kraj

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Uloga : u ime kluba Zeleni/ESS

Trajanje

00:02:53

Početak

20:07:35

Kraj

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:23

Početak

20:10:01

Kraj

20:10:24

Thierry Mariani

Uloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:14

Početak

20:10:15

Kraj

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

20:12:03

Kraj

20:12:21

Charlie Weimers

Uloga : u ime kluba ECR

Trajanje

00:01:45

Početak

20:12:12

Kraj

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:21

Početak

20:13:31

Kraj

20:13:52

Özlem Demirel

Uloga : u ime kluba GUE/NGL

Trajanje

00:02:00

Početak

20:13:44

Kraj

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:27

Početak

20:15:16

Kraj

20:15:43

Nathan Gill

Uloga : NI

Trajanje

00:01:31

Početak

20:15:34

Kraj

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

20:16:38

Kraj

20:16:55

Dubravka Šuica

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Početak

20:16:46

Kraj

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

20:18:02

Kraj

20:18:18

Isabel Santos

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:49

Početak

20:18:11

Kraj

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:19:33

Kraj

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:40

Početak

20:19:39

Kraj

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

20:20:49

Kraj

20:21:05

Lars Patrick Berg

Uloga : ID

Trajanje

00:01:59

Početak

20:20:57

Kraj

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

20:22:24

Kraj

20:22:42

David McAllister

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:19

Početak

20:22:35

Kraj

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:14

Početak

20:23:47

Kraj

20:24:02

Brando Benifei

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:40

Početak

20:23:53

Kraj

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:25:07

Kraj

20:25:23

Bernard Guetta

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:35

Početak

20:25:13

Kraj

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:26:21

Kraj

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:37

Početak

20:26:28

Kraj

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:27:39

Kraj

20:27:54

Marina Kaljurand

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:44

Početak

20:27:45

Kraj

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:17

Početak

20:29:02

Kraj

20:29:20

Urmas Paet

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:11

Početak

20:29:15

Kraj

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:30:17

Kraj

20:30:33

Željana Zovko

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:46

Početak

20:30:23

Kraj

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:31:42

Kraj

20:31:57

Tonino Picula

Uloga : S&D

Trajanje

00:02:02

Početak

20:31:48

Kraj

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:18

Početak

20:33:23

Kraj

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Uloga : PPE

Trajanje

00:01:43

Početak

20:33:32

Kraj

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:36

Početak

20:34:50

Kraj

20:35:26

Neena Gill

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:56

Početak

20:35:10

Kraj

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:25

Početak

20:36:41

Kraj

20:37:06

Martin Horwood

Uloga : Renew

Trajanje

00:01:42

Početak

20:36:54

Kraj

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:30

Početak

20:38:10

Kraj

20:38:40

Robert Rowland

Uloga : NI

Trajanje

00:00:32

Početak

20:38:20

Kraj

20:38:53

Martin Horwood

Uloga : Renew

Trajanje

00:00:48

Početak

20:38:43

Kraj

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:16

Početak

20:39:16

Kraj

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:41

Početak

20:39:24

Kraj

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:19

Početak

20:40:39

Kraj

20:40:59

Julie Ward

Uloga : S&D

Trajanje

00:01:48

Početak

20:40:47

Kraj

20:42:35

Fabio Massimo Castaldo

Uloga : PT

Trajanje

00:00:15

Početak

20:42:08

Kraj

20:42:24