Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) prvo čitanje
TRAN

Karima DELLI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) prvo čitanje
ITRE

Carlos ZORRINHO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) prvo čitanje
ITRE

Jerzy BUZEK

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) prvo čitanje
JURI

Max ANDERSSON

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) prvo čitanje
JURI

Max ANDERSSON

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije (EP-PE_TC1-COD(2013)0432)

05-07-2017 2013/0432(COD) prvo čitanje
IMCO

Kaja KALLAS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. srpnja 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) prvo čitanje
INTA

Sorin MOISĂ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. srpnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) prvo čitanje
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) prvo čitanje
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) prvo čitanje
ITRE

Sofia SAKORAFA

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.