Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. veljače 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) prvo čitanje
LIBE

Monica MACOVEI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. veljače 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) prvo čitanje
LIBE

Monika HOHLMEIER

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. veljače 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i onih čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) prvo čitanje
LIBE

Mariya GABRIEL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. veljače 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2013 o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i o izmjeni Uredbe (EU) br. 20/2013 o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) prvo čitanje
INTA

Marielle de SARNEZ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. siječnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) prvo čitanje
INTA

Adam SZEJNFELD

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. siječnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) prvo čitanje
INTA

Hannu TAKKULA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) prvo čitanje
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. prosinca 2016.radi donošenja uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) prvo čitanje
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. prosinca 2016.radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) prvo čitanje
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 1. prosinca 2016radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) prvo čitanje
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.