Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Resolution on the protection of children in migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

22-05-2018 P-002718/2018

  Commission spending on online advertising on Facebook

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Schirdewan (GUE/NGL)

22-05-2018 P-002713/2018

  Spread of titanium dioxide from the Trestina ColorGlass site in Città di Castello

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

22-05-2018 P-002711/2018

  RefuReturn project - European assistance from Frontex or other EU agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

22-05-2018 P-002698/2018

  VP/HR - Blocking process against US extra-territorial sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tokia Saïfi (PPE)

18-05-2018 P-002683/2018

  Regulation on foreign investment in Europe and the EDP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

18-05-2018 P-002680/2018

Industrijska politika

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Jerzy Buzek, u ime Odbor za industriju, istraživanje i energiju

18-05-2018 O-000057/2018

  Writing-down debt and monetary state financing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jörg Meuthen (EFDD)

17-05-2018 P-002672/2018

  ArcelorMittal's acquisition of Ilva - situation as regards the Galați plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

17-05-2018 P-002671/2018

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jacek Saryusz-Wolski (NI), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Indrek Tarand (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE), Algirdas Saudargas (PPE)

17-05-2018 P-002663/2018

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 128.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 129.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 130.)