Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

Zlouporabe u prodaji financijskih proizvoda

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Roberto Gualtieri, u ime Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

18-07-2018 O-000083/2018

Zlouporabe u prodaji financijskih proizvoda

Pitanje za usmeni odgovor
upućena Vijeću
članak 128
Roberto Gualtieri, u ime Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

18-07-2018 O-000082/2018

  Ireland's continued breach of Article 56 TFEU following the ECJ ruling in Case 552/15

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

17-07-2018 P-003995/2018

  Effects of alcohol consumption on tourism, flight safety and passenger rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

17-07-2018 P-003981/2018

  Târgu Mureș-Iași-Ungheni motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

16-07-2018 P-003931/2018

  Private distillate production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-07-2018 P-003926/2018

  CAP Budget cuts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

13-07-2018 P-003918/2018

Pristup radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Marita Ulvskog, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

13-07-2018 O-000081/2018

Pristup radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti

Pitanje za usmeni odgovor
upućena Vijeću
članak 128
Marita Ulvskog, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

13-07-2018 O-000080/2018

  Measures to stop culling of sheep and goats in Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

12-07-2018 P-003885/2018

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 128.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 129.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 130.)