Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Value added tax on yachts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miriam Dalli (S&D)

15-03-2018 P-001600/2018

  Requiring more frequent reporting under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

15-03-2018 P-001598/2018

  Funding for the regeneration of contaminated urban brownfield sites - Zachem, Bydgoszcz

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tadeusz Zwiefka (PPE)

14-03-2018 P-001556/2018

  VP/HR - Extradition to Italy of Cesare Battisti

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Domenico Pogliese (PPE)

14-03-2018 P-001555/2018

  Reduced rates for distillation of brandy by cultivators

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

14-03-2018 P-001554/2018

VP/HR - Zakon o izvlaštenju zemljišta bez naknade u Republici Južnoj Africi

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, u ime Kluba ECR

14-03-2018 O-000030/2018

  Legal effects of recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-03-2018 P-001537/2018

  Ski area development in Pirin National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

13-03-2018 P-001533/2018

  Representativeness and comparability of measurements in accordance with Directive 2008/50/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE), Daniel Caspary (PPE)

13-03-2018 P-001526/2018

  The EU in USTR Special Report 301/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

12-03-2018 P-001516/2018

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 128.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 129.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 130.)