Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Are paper products with a plastic lining or coating an SUP or SUNP for the purpose of the proposal for a directive on single-use plastics?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

20-09-2018 P-004768/2018

  Extreme selfies and social platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

20-09-2018 P-004756/2018

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

  Closure of the Vestas plant in León, Spain - sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iratxe García Pérez (S&D), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

19-09-2018 P-004737/2018

Uloga lokalnih i regionalnih tijela u upravljanju migracijama

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, u ime Kluba ALDE

19-09-2018 O-000104/2018

Uloga lokalnih i regionalnih tijela u upravljanju migracijama

Pitanje za usmeni odgovor
upućena Vijeću
članak 128
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, u ime Kluba ALDE

19-09-2018 O-000103/2018

  TACs and quotas in the Baltic Sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

18-09-2018 P-004720/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u

Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Komisiji
članak 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

17-09-2018 O-000102/2018

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 128.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 129.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 130.)