Kontakt

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Pitanja može postaviti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu (38), a mogu se uputiti Vijeću, Komisiji ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 132. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.