Kontakt

Pitanja za pisani odgovor

  • Pitanja kojima se traži pisani odgovor svi zastupnici, klubovi zastupnika ili parlamentarni odbori mogu postaviti predsjedniku Europskog vijeća, Vijeća, Komisije ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
  • Na neprioritetna pitanja mora se odgovoriti u roku od šest tjedana nakon dostave pitanja dotičnoj instituciji.
  • Rok za odgovor na prioritetna pitanja je tri tjedna nakon dostave pitanja dotičnoj instituciji. Svaki zastupnik, klub zastupnika ili odbor svakog mjeseca mogu jedno od svojih pitanja proglasiti „prioritetnim pitanjem”.