Plenáris ülés

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 180. cikke és a rendes jogalkotási eljárás

Keresés

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Szó/szavak

Csillag (*) alkalmazásával jobbról és/vagy balról is csonkolhat: kérel*

 
 
A legfrissebb, egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentumok
 

Dokumentumok :

 • 193k 
 • 109k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 12-én került elfogadásra a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

... dátum szerint : 12-12-2013

Hivatkozás :

2013/0192(COD) első olvasat
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumentumok :

 • 187k 
 • 101k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 12-én került elfogadásra a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

... dátum szerint : 12-12-2013

Hivatkozás :

2013/0191(COD) első olvasat
PECH

João FERREIRA

Dokumentumok :

 • 128k 
 • 59k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 11-én került elfogadásra az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

... dátum szerint : 11-12-2013

Hivatkozás :

2013/0249(COD) első olvasat
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumentumok :

 • 249k 
 • 174k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 11-én került elfogadásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

... dátum szerint : 11-12-2013

Hivatkozás :

2011/0269(COD) első olvasat
EMPL

Marian HARKIN

Dokumentumok :

 • 137k 
 • 61k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 10-én került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

... dátum szerint : 10-12-2013

Hivatkozás :

2012/0202(COD) első olvasat
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumentumok :

 • 902k 
 • 892k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. december 10-én került elfogadásra a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 2008/48/EK és 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

... dátum szerint : 10-12-2013

Hivatkozás :

2011/0062(COD) első olvasat
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumentumok :

 • 145k 
 • 72k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. november 21-én került elfogadásra a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

... dátum szerint : 21-11-2013

Hivatkozás :

2013/0327(COD) első olvasat
ECON

Sharon BOWLES

Dokumentumok :

 • 946k 
 • 719k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. november 21-én került elfogadásra a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

... dátum szerint : 21-11-2013

Hivatkozás :

2011/0428(COD) első olvasat
ENVI

Jutta HAUG

Dokumentumok :

 • 401k 
 • 268k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. november 21-én került elfogadásra az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

... dátum szerint : 21-11-2013

Hivatkozás :

2011/0270(COD) első olvasat
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumentumok :

 • 996k 
 • 1126k 

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2013. november 20-án került elfogadásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

... dátum szerint : 20-11-2013

Hivatkozás :

2011/0282(COD) első olvasat
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:
 
 • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

  A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
 • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

  A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.