Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. május 11-én került elfogadásra az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) első olvasat
ECON

Sander LOONES

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. április 14-én került elfogadásra a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) első olvasat
JURI

Constance LE GRIP

Az Európai Parlament álláspontja amely 2016. április 14-én került elfogadásra az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése érdekében történő felhasználásáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) első olvasat
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. április 12-én került elfogadásra a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (átdolgozás) szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) első olvasat
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. április 12-én került elfogadásra a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) .../2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel („Állattenyésztési rendelet”) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) első olvasat
AGRI

Michel DANTIN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 10-én került elfogadásra a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) első olvasat
INTA

Marielle de SARNEZ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásásra tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) első olvasat
JURI

Laura FERRARA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) első olvasat
JURI

Laura FERRARA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) első olvasat
LIBE

Caterina CHINNICI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 8-án került elfogadásra a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) első olvasat
ECON

Roberto GUALTIERI

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.