Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 10-én került elfogadásra a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) első olvasat
INTA

Marielle de SARNEZ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásásra tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) első olvasat
JURI

Laura FERRARA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) első olvasat
JURI

Laura FERRARA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 9-én került elfogadásra a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) első olvasat
LIBE

Caterina CHINNICI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. március 8-án került elfogadásra a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) első olvasat
ECON

Roberto GUALTIERI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016.március 8-án került elfogadásra az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcs-és zöldségfélék, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló (EU) .../2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) első olvasat
AGRI

Marc TARABELLA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. február 25-én került elfogadásra a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) első olvasat
EMPL

Heinz K. BECKER

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. február 2-án került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) első olvasat
JURI

Heidi HAUTALA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. február 2-án került elfogadásra a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) első olvasat
EMPL

Georgi PIRINSKI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) első olvasat
IMCO

Catherine STIHLER

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.