Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  15 % cap on the dispatching of generation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

16-02-2017 P-001096/2017

  Tax exemptions for mountain rescue equipment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

16-02-2017 P-001067/2017

  Illegal trade in dogs and cats

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

16-02-2017 P-001064/2017

  Exports of dirty diesel from the EU to West African countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

16-02-2017 P-001055/2017

  Labelling of beef and veal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

15-02-2017 P-001038/2017

  EU financial support for the training of judges in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

15-02-2017 P-001037/2017

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

  Limits on recovery of surpluses of 'definitively taxed income'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

  Energy price rises during the cold snap in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

14-02-2017 P-000993/2017

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )