Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Xylella fastidiosa emergency and spread of the bacterium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

02-07-2015 P-010709/2015

  Veterinary medicinal product concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

02-07-2015 P-010707/2015

  Nürburgring insolvency proceedings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-07-2015 P-010666/2015

Az addisz-abebai konferencia és az innovatív fejlesztésfinanszírozás

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

01-07-2015 O-000087/2015

Innovatív fejlesztésfinanszírozás

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

01-07-2015 O-000086/2015

Kerítések és a schengeni határ

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
István Ujhelyi (S&D)

30-06-2015 P-010654/2015

  European Progress Microfinance Facility - Information on intermediaries in Slovakia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

30-06-2015 P-010636/2015

  Ban on the sale of dairy products prepared using powdered milk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-06-2015 P-010574/2015

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )