Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  VP/HR - Lancaster House Treaty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

29-06-2016 P-005226/2016

  French law on the posting of employees of foreign transport firms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

29-06-2016 P-005218/2016

A minimálbérről szóló jogszabály alkalmazása a közlekedési ágazatban

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Janusz Lewandowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

29-06-2016 O-000101/2016

  Proceedings against German and French minimum wage in the road haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

28-06-2016 P-005174/2016

  Impact of Brexit on CETA and TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

28-06-2016 P-005173/2016

  Future of Galileo after Brexit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-06-2016 P-005167/2016

  Privacy Shield against the backdrop of recent developments in US enforcement powers over Internet Service Providers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sorin Moisă (S&D)

28-06-2016 P-005158/2016

  Follow-up on the implementation of the 'New Narrative for Europe' Preparatory Action

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

28-06-2016 P-005157/2016

A Philip Morris Internationallel (PMI) kötött együttműködési megállapodás

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

A globális célok elérése felé tett következő lépések és a világ táplálkozási és élelmezésbiztonsága érdekében tett uniós kötelezettségvállalások

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Linda McAvan, a Fejlesztési Bizottság nevében

28-06-2016 O-000099/2016

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )