Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

VP/HR - Az iráni államhoz fűződő, az EU-ban elkövetett közelmúltbeli terrorista cselekmények

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000142/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

18-12-2018 O-000142/2018

  Reimbursement of special excise duties levied on diesel fuel in Belgium

Question for written answer P-006296/2018
to the Commission
Rule 130
Tiemo Wölken (S&D)

14-12-2018 P-006296/2018

  EU-Cape Verde agreement

Question for written answer P-006291/2018
to the Commission
Rule 130
Francisco José Millán Mon (PPE)

14-12-2018 P-006291/2018

  Arbitrary decision by the Albanian government to cede land belonging to the Greek ethnic minority to the Albanian Ministry of Tourism

Question for written answer P-006263/2018
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

13-12-2018 P-006263/2018

  Protection of the property of the Greek ethnic minority in Albania

Question for written answer P-006262/2018
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

13-12-2018 P-006262/2018

  Sale of the ArcelorMittal Ostrava a.s. steel company

Question for written answer P-006247/2018
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

12-12-2018 P-006247/2018

  Turin-Lyon high-speed railway line: French compliance postponed until 2038 and conflict with objectives of the new CEF proposal

Question for written answer P-006246/2018
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

12-12-2018 P-006246/2018

  Negotiating directives for free trade agreements with Australia and New Zealand

Question for written answer P-006245/2018
to the Commission
Rule 130
Klaus Buchner (Verts/ALE)

12-12-2018 P-006245/2018

  Psychosocial risks

Question for written answer P-006226/2018
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

12-12-2018 P-006226/2018

  VP/HR - Securing democratic elections for the people of Bangladesh and the Chittagong Hill Tracts region

Question for written answer P-006214/2018
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

11-12-2018 P-006214/2018

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )