Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Emirates, Etihad Airways and Qatar Airways: demand for an investigation into unfair competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

26-02-2015 P-002971/2015

  Copyright and negotiations on the TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE), Tokia Saïfi (PPE)

26-02-2015 P-002928/2015

  Access to 'player' services of TV providers across the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

26-02-2015 P-002927/2015

Foglalkoztatási feltételek, beleértve a közlekedési ágazatra alkalmazandó minimális bérszintet is

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Marita Ulvskog, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

26-02-2015 O-000019/2015

Az 1169/2011/EU rendelet kapcsán az Európai Bizottság által be nem nyújtott jelentés

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

26-02-2015 O-000018/2015

  Response of the European Union to the situation in Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

25-02-2015 P-002880/2015

  Assessment of the choice of greening measures in England as regards ecological focus areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

25-02-2015 P-002879/2015

  Lobby transparency register

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-02-2015 P-002865/2015

Magyarország héa-irányelvtől való eltérés iránti kérelme a kölcsönmunkaerő és az iskolaszövetkezetek vonatkozásában

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )