Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

26-10-2016 O-000130/2016

  Possible takeover of BMN by Bankia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

25-10-2016 P-007989/2016

  Agricultural payments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

25-10-2016 P-007980/2016

  Unequal treatment of Parkinson's sufferers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

24-10-2016 P-007974/2016

  EU position on gene drives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

21-10-2016 P-007952/2016

  Refugee Crisis - The humanitarian and political crises of the great Syrian exodus are just beginning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

21-10-2016 P-007937/2016

  Strategic environmental assessment of the Federal transport infrastructure plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

21-10-2016 P-007929/2016

  Mediaworks' suspension of the publication of Népszabadság

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Curzio Maltese (GUE/NGL)

20-10-2016 P-007928/2016

  Threats and blackmail in the CETA negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

20-10-2016 P-007907/2016

  Legislation on SEA and EIA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

20-10-2016 P-007906/2016

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )