Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Updating and assessment of River Basin Management Plans in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

26-09-2016 P-007095/2016

A magyarországi helyzet: Népszavazás és az európai és nemzetközi menekültügyi jogszabályok tiszteletben tartása

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes

26-09-2016 O-000114/2016

  New own resources for the European Fund for Strategic Investments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

22-09-2016 P-007039/2016

  Commissioners' failure to declare financial interests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

22-09-2016 P-007038/2016

  Total payments to Bulgaria for 2007-2013 Rural Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

21-09-2016 P-007015/2016

  Assessment of participations by Chinese state-owned enterprises in the energy sector in connection with the interpretation and enforcement of the unbundling rules in the Third Energy Package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

21-09-2016 P-007014/2016

  Ruling C-596/14 on temporary contract severance pay

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-09-2016 P-007013/2016

  Serious environmental damage to the Mar Menor in Murcia (Spain)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-09-2016 P-007012/2016

  VP/HR - EU strategy to protect aid workers in Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-09-2016 P-006997/2016

  Inadequate EU response to refugee crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

21-09-2016 P-006996/2016

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )