Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Inclusion of the Aegean islands under Article 6(1) of Directive 2006/112/EC on exemption from VAT

Question for written answer P-005190/2018
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

11-10-2018 P-005190/2018

A gyülekezési szabadság korlátozása Magyarországon

Írásbeli választ igénylő kérdés: P-005174/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Csaba Molnár (S&D)

11-10-2018 P-005174/2018

  Mass influx of foreign nationals in Evros

Question for written answer P-005159/2018
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

10-10-2018 P-005159/2018

  Costs of moving the European Medicines Agency to Amsterdam

Question for written answer P-005158/2018
to the Commission
Rule 130
Patrizia Toia (S&D)

10-10-2018 P-005158/2018

  Alleged Juncker-Baltar meeting and ongoing investigations into the Ourense Provincial Council's use of EU funds

Question for written answer P-005150/2018
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

10-10-2018 P-005150/2018

  Aid for the transport of goods

Question for written answer P-005149/2018
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

10-10-2018 P-005149/2018

  Murder of journalist Viktoria Marinova

Question for written answer P-005132/2018
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

08-10-2018 P-005132/2018

  Public consultation on the Water Framework Directive, Groundwater Directive and Floods Directive

Question for written answer P-005131/2018
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

08-10-2018 P-005131/2018

  VP/HR - Asia Bibi

Question for written answer P-005129/2018
to the Commission
Rule 130
Margot Parker (EFDD)

08-10-2018 P-005129/2018

  Another journalist murdered in the EU and the need for increased protection of journalists and whistle-blowers

Question for written answer P-005126/2018
to the Commission
Rule 130
Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL)

08-10-2018 P-005126/2018

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )