Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  VP/HR - EU losing the communication battle in Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Measures to comply with the obligations under Article 5(1) and (3) of Directive 2002/58/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

17-07-2014 P-005808/2014

  Responsibility for the debt of the Valencia regional government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

17-07-2014 P-005807/2014

  Investigation into the possible manipulation of statistics in the region of Valencia (Comunitat Valenciana), Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

16-07-2014 P-005781/2014

  Destruction of chemical weapons from Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

15-07-2014 P-005778/2014

A 2014. április 6-i magyarországi választások demokratikussága

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Csaba Molnár (S&D)

15-07-2014 P-005777/2014

  Failure to apply safeguard measures to Cambodian rice imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

15-07-2014 P-005771/2014

  Rural development and the LEADER programme in Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

15-07-2014 P-005770/2014

  Privatisation of Greek Public Power Corporation (DEH) - compliance with constitutional traditions common to the Member States and with the provisions of Directive 2009/72/ΕC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005762/2014

  Lack of emergency exits in tunnels more than 2 000 metres long for the Basque high-speed train

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iosu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

11-07-2014 E-005761/2014

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )