Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

  Discriminatory practices by UBER

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-03-2017 P-001840/2017

  Spoiled meat scandal in Brazil and its implications for the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

20-03-2017 P-001834/2017

  High asbestos values ​​in groundwater near the reservoir supplying water to the city of Alessandria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

17-03-2017 P-001823/2017

Európai Szolidaritási Testület

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Petra Kammerevert, a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében

17-03-2017 O-000020/2017

  The detention of migrants in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

16-03-2017 P-001770/2017

  Clarification requested regarding sub-measure 4.1 of the RDP for Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

15-03-2017 P-001769/2017

  Undisclosed section of the EU-Turkey agreement on migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marine Le Pen (ENF)

15-03-2017 P-001762/2017

  Mismanagement and lack of transparency at the Hellenic Society for the Protection of Intellectual Property (AEPI) and compliance by Greece with Directive 2014/26/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

15-03-2017 P-001754/2017

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )