Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

12-04-2018 O-000041/2018

Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )