Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Exempting Portugal from excessive-deficit sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-06-2016 P-004937/2016

Európai Ügyészség és Eurojust

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes, a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

20-06-2016 O-000093/2016

Európai Ügyészség és Eurojust

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes, a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

20-06-2016 O-000092/2016

  VAT exemption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004920/2016

  Change in the risk status of French beef following a case of bovine spongiform encephalopathy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-06-2016 P-004919/2016

  Rent certainty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

17-06-2016 P-004918/2016

Személyes adatok továbbítása Kínába - milyen védelemben részesülnek az uniós polgárok?

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

17-06-2016 O-000091/2016

  Energy prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dan Nica (S&D)

16-06-2016 P-004916/2016

  Postal statistics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

16-06-2016 P-004900/2016

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )