Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

Az egyesült államokbeli védett adatkikötővel kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai bírósági ítélet következményei

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

07-10-2015 O-000120/2015

Az EUB C-362/14. sz. ügyben hozott 2015. október 6-i ítélete

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

07-10-2015 O-000119/2015

  Source code for diesel tests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

06-10-2015 P-013505/2015

  European Investment Bank loans for former Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

06-10-2015 P-013504/2015

  State of negotiations on trade agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

06-10-2015 P-013502/2015

  Crisis in milk prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

06-10-2015 P-013501/2015

  Information on the movement of industrial waste from Apulia to Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

02-10-2015 P-013466/2015

  Vine-growing sector: Xylella fastidiosa and HWT (hot water treatment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR)

02-10-2015 P-013465/2015

  Regarding the French ban on BPA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

02-10-2015 P-013464/2015

  Threats for Central and Eastern European countries arising from the signature of an agreement on the construction of the Nord Stream 2 pipeline in Vladivostok

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

02-10-2015 P-013463/2015

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )