Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS 17 Biztosítási szerződések

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Theodor Dumitru Stolojan, a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

20-06-2018 O-000068/2018

  Planned classification of titanium dioxide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

19-06-2018 P-003327/2018

  Legality of Shell tax ruling in light of state aid rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

19-06-2018 P-003326/2018

  Performance framework for the 2014-2020 Calabria ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

18-06-2018 P-003303/2018

  Transposition and implementation of Directives 2001/42/EC and 92/43/EEC in the Grand Duchy of Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003301/2018

  Natura 2000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003299/2018

  Granting Georgia safe-country-of-origin status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

18-06-2018 P-003289/2018

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

A vidéki, hegyvidéki és távoli térségekre vonatkozó uniós menetrend

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

15-06-2018 O-000067/2018

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )