Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

Uniós támogatások a határőrizet, a migráció és a menekültügy területén

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

  VP/HR - Situation in Guinea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

25-06-2015 P-010366/2015

  Discrimination against Italian cross-border workers in Canton Ticino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mercedes Bresso (S&D)

25-06-2015 P-010364/2015

  New lines for the Nord Stream gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

25-06-2015 P-010326/2015

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

A fosszilis tüzelőanyagok piacán kialakuló buborék

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

25-06-2015 O-000082/2015

  Espionage and its implications for the TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joëlle Bergeron (EFDD)

24-06-2015 P-010197/2015

  Duration of warranties for technical products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

24-06-2015 P-010196/2015

  VP/HR - Persecution of the Yazidi community

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Rolin (PPE)

24-06-2015 P-010195/2015

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )