Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

Az OLAF Felügyelő Bizottságának 2014. évi éves jelentése

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

26-05-2015 O-000061/2015

Az OLAF Felügyelő Bizottságának 2014. évi éves jelentése

Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

22-05-2015 O-000060/2015

  Forced part-time employment in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-05-2015 P-008124/2015

  Removal of sunken tyres

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goddyn (NI), Mireille D'Ornano (NI), Marie-Christine Arnautu (NI), Jean-François Jalkh (NI), Gilles Lebreton (NI)

21-05-2015 P-008123/2015

  EDB - anti-counterfeiting database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (NI)

20-05-2015 P-008119/2015

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

A szőlők fás részét érintő megbetegedések elleni küzdelem

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Angélique Delahaye (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Eric Andrieu (S&D), Georges Bach (PPE), Alain Cadec (PPE), Alberto Cirio (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Rachida Dati (PPE), Jean-Paul Denanot (S&D), Albert Deß (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Karl-Heinz Florenz (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Françoise Grossetête (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Marc Joulaud (PPE), Philippe Juvin (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Giovanni La Via (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Constance Le Grip (PPE), Peter Liese (PPE), Mairead McGuinness (PPE), Anthea McIntyre (ECR), Nadine Morano (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Renaud Muselier (PPE), József Nagy (PPE), Momchil Nekov (S&D), Alojz Peterle (PPE), Maurice Ponga (PPE), Franck Proust (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), Robert Rochefort (ALDE), Virginie Rozière (S&D), Tokia Saïfi (PPE), Anne Sander (PPE), Marielle de Sarnez (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Damiano Zoffoli (S&D)

20-05-2015 P-008109/2015

  Communicable diseases in Europe (HIV, drug-resistant TB and Hepatitis C)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

20-05-2015 P-008108/2015

  Anti-dumping duties on imports of silicon-electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-05-2015 P-007923/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (128. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (129. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (130. cikk )