Keresés

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat az Európai Unión belüli vérplazmagyűjtés javításáról

18-12-2018 B8-0591/2018 Folyamatban

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről

01-06-2017 B8-0303/2017 Elévült

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017 Elévült

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a termékek címkézése, összetétele és íze tekintetében a közép-kelet-európai és a nyugati uniós piacok között eltérésekről

26-04-2017 B8-0301/2017 Elévült

Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Kapcsolat

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat: a koncepció

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti parlamenti kezdeményezési jog alapján minden képviselő nyújthat be javaslatot, amelyben kéri a Bizottságot uniós jogszabály (új jogszabály vagy egy meglévő jogszabály módosításának) beterjesztésére.

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat: az eljárás

  • Uniós jogszabályra irányuló javaslatot legfeljebb tíz képviselő nyújthat be közösen. A javaslat megjelöli az alapjául szolgáló jogalapot, és legfeljebb 150 szavas indokolást tartalmazhat.
  • Az elnök ellenőrzi, hogy a jogi követelmények teljesülnek-e. Az elnök a javaslatot a jogalap megfelelőségével kapcsolatos véleményezésre az ilyen ellenőrzésért felelős illetékes bizottsághoz utalhatja. Amennyiben az elnök a javaslatot elfogadhatónak nyilvánítja, azt a plenáris ülésen bejelenti és az illetékes bizottsághoz utalja.
  • Az illetékes bizottság a további eljárásról a bizottsághoz utalást követő három hónapon belül határoz, miután lehetőséget adott a javaslat szerzőinek arra, hogy felszólaljanak a bizottság előtt.
  • A jelentés címében fel kell tüntetni a javaslat szerzőinek nevét.

Uniós jogszabályra irányuló javaslatok: a közzététel

Az uniós jogszabályra irányuló javaslatokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, és azok elérhetők a Parlament honlapján.