Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

JELENTÉS a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

MÓDOSÍTÁSOK

JELENTÉS a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kapcsolat

Fontos információk és kiemelt dokumentumok

A jelentésekhez benyújtott módosítások jegyzéke

Jelentések

A jelentéseket az illetékes bizottság által kijelölt előadó javaslata alapján a parlamenti bizottságok fogadják el.
A jelentésekben foglalt állásfoglalási indítványokat a plenáris ülés vizsgálja, és amennyiben ezeket elfogadják, szerepelni fognak az elfogadott szövegek között.