Keresés

Írásbeli nyilatkozat az energiahatékonyság növeléséről a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken

12-09-2016 P8_DCL(2016)0103 Folyamatban

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 16 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat az 1915. évi örmény, káld-asszír-szír és a pontoszi görög népirtás Törökország általi elismeréséről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Folyamatban

Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 11 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat az emberi és vallási jogok tiszteletéről Törökországban

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Folyamatban

Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 12 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia EU-n belüli leküzdésére irányuló intézkedésekről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Folyamatban

José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 20 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat az Asperger-szindrómáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Folyamatban

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 21 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a megkülönböztetésről a sportban

12-09-2016 P8_DCL(2016)0098 Folyamatban

Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi SEBASTIÀ

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 23 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés 245. cikkének végrehajtásáról José Manuel Barroso új tisztségével kapcsolatban a Goldman Sachs vállalatnál

12-09-2016 P8_DCL(2016)0097 Folyamatban

Pervenche BERÈS , Sylvie GUILLAUME , Emmanuel MAUREL , Julie WARD , Hugues BAYET , Karima DELLI , Eva JOLY , Sven GIEGOLD , Gérard DEPREZ , Fabio DE MASI

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 60 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a hivatásos sportolók munkajogairól

12-09-2016 P8_DCL(2016)0096 Folyamatban

Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 18 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a halfogyasztás népszerűsítéséről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Folyamatban

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 24 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a méltányos árú repülőtéri élelmiszerek és italok uniós szinten alkalmazott gyakorlatának kialakításáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0094 Folyamatban

Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 18 - 26-09-2016

Írásbeli nyilatkozatok: a koncepció

Az írásbeli nyilatkozat olyan - legfeljebb 200 szóból álló - szöveg, amelynek kizárólagos tárgya valamely az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdés. A nyilatkozatok a Parlamentre nézve nem kötelező erejűek, vagyis nem tekinthetők parlamenti aktusoknak, melyek az intézmény álláspontját jelenítik meg, hanem kizárólag a szerzők és az aláírók nézeteit tükrözik.

Írásbeli nyilatkozatok: eljárás

  • Legalább három képviselőcsoportból összesen legalább10 képviselőre van szükség - szerzőként - írásbeli nyilatkozat benyújtásához; a benyújtott nyilatkozathoz képviselőtársaik aláírásukkal csatlakozhatnak.
  • Az írásbeli nyilatkozatok formailag nem léphetik túl egy nyilatkozat kereteit, és eleget kell tenniük bizonyos elfogadhatósági kritériumoknak (lásd 136. cikk).
  • A nyilatkozatokat a Parlament honlapján elérhető nyilvános nyilvántartásban rögzítik.
  • Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba vételétől számított három hónapos időszak lejártáig a parlamenti képviselők többsége aláírja, a nyilatkozatot felveszik a jegyzőkönyvbe, és az aláírók névsorával együtt továbbítják a szövegben megnevezett uniós intézmények számára.
  • Azok a nyilatkozatok, amelyeket a három hónapos időszak lejártáig nem írja alá a parlamenti képviselők legalább fele, tárgytalanná válnak.
  • ovábbi információkért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 136. cikk.

Írásbeli nyilatkozatok: közzététel

  • Az írásbeli nyilatkozatokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, és azok elérhetők a Parlament honlapján.