Keresés

Írásbeli nyilatkozat az Európában különösen gazdag történelemmel és kultúrával rendelkező természeti területek megvédését szolgáló ökomúzeumokról

04-07-2016 P8_DCL(2016)0063 Folyamatban

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , David MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND

Kiosztás dátuma : 04-07-2016
Lejárat időpontja : 04-10-2016
Aláírók száma : 17 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az európai kulturális útvonalakról

04-07-2016 P8_DCL(2016)0062 Folyamatban

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , David MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND

Kiosztás dátuma : 04-07-2016
Lejárat időpontja : 04-10-2016
Aláírók száma : 16 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a digitális készségek tekintetében a nemek között fennálló különbségről

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Folyamatban

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN

Kiosztás dátuma : 22-06-2016
Lejárat időpontja : 22-09-2016
Aláírók száma : 27 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Zika-vírusra adott közös válaszról

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Folyamatban

Csaba MOLNÁR , Miriam DALLI , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Carlos ZORRINHO , Birgit COLLIN-LANGEN , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Jytte GUTELAND , Christel SCHALDEMOSE , Angélique DELAHAYE

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 46 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a 112-es segélyhívó szolgálatok következő generációjának végrehajtásáról

06-06-2016 P8_DCL(2016)0059 Folyamatban

Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 52 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az Amerikai Egyesült Államokkal elérendő teljes vízumkölcsönösség megvalósításáról

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Folyamatban

Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 63 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A migrációra vonatkozó uniós kékkártyarendszer

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Folyamatban

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 28 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a gyermekek internetes szexuális zaklatása elleni küzdelemről

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Folyamatban

Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 82 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a vallásszabadság előmozdításáról Pakisztánban és Asia Bibi indokolatlan fogva tartásának elítéléséről

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Folyamatban

Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN

Kiosztás dátuma : 25-05-2016
Lejárat időpontja : 25-08-2016
Aláírók száma : 279 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a polgárok tudatosságának fokozásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv vonatkozásában

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Folyamatban

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 64 - 25-07-2016

Írásbeli nyilatkozatok: a koncepció

Az írásbeli nyilatkozat olyan - legfeljebb 200 szóból álló - szöveg, amelynek kizárólagos tárgya valamely az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdés. A nyilatkozatok a Parlamentre nézve nem kötelező erejűek, vagyis nem tekinthetők parlamenti aktusoknak, melyek az intézmény álláspontját jelenítik meg, hanem kizárólag a szerzők és az aláírók nézeteit tükrözik.

Írásbeli nyilatkozatok: eljárás

  • Legalább három képviselőcsoportból összesen legalább10 képviselőre van szükség - szerzőként - írásbeli nyilatkozat benyújtásához; a benyújtott nyilatkozathoz képviselőtársaik aláírásukkal csatlakozhatnak.
  • Az írásbeli nyilatkozatok formailag nem léphetik túl egy nyilatkozat kereteit, és eleget kell tenniük bizonyos elfogadhatósági kritériumoknak (lásd 136. cikk).
  • A nyilatkozatokat a Parlament honlapján elérhető nyilvános nyilvántartásban rögzítik.
  • Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba vételétől számított három hónapos időszak lejártáig a parlamenti képviselők többsége aláírja, a nyilatkozatot felveszik a jegyzőkönyvbe, és az aláírók névsorával együtt továbbítják a szövegben megnevezett uniós intézmények számára.
  • Azok a nyilatkozatok, amelyeket a három hónapos időszak lejártáig nem írja alá a parlamenti képviselők legalább fele, tárgytalanná válnak.
  • ovábbi információkért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 136. cikk.

Írásbeli nyilatkozatok: közzététel

  • Az írásbeli nyilatkozatokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, és azok elérhetők a Parlament honlapján.