Keresés

Írásbeli nyilatkozat a holokauszt áldozatairól való megemlékezésről és a Babij Jar Holokauszt Emlékközpont létrehozásáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Folyamatban

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 84 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (UNCRC) való uniós csatlakozásról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Folyamatban

Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 92 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a Drosophila suzukii kártevőről

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Folyamatban

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 15 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a felelősségteljes vállalati magatartás szükségességéről a beruházásokkal kapcsolatban a fejlődő országokban

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Folyamatban

Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 90 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat az európai gabonaágazat támogatásáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Folyamatban

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 19 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a selyemfényű puszpángmolyról (Cydalima perspectalis)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Folyamatban

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 16 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat az Európai Gyümölcsnap kijelöléséről

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Folyamatban

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francesc GAMBÚS , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 42 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a regionális megközelíthetőséget támogató transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szükségességéről

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Folyamatban

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 93 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos megalapozott döntéshez való jogáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Folyamatban

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 41 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a Canis lupus (szürke farkas) védett státuszáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Folyamatban

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 14 - 20-02-2017

Írásbeli nyilatkozatok: a koncepció

Az írásbeli nyilatkozat olyan - legfeljebb 200 szóból álló - szöveg, amelynek kizárólagos tárgya valamely az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdés. A nyilatkozatok a Parlamentre nézve nem kötelező erejűek, vagyis nem tekinthetők parlamenti aktusoknak, melyek az intézmény álláspontját jelenítik meg, hanem kizárólag a szerzők és az aláírók nézeteit tükrözik.

Írásbeli nyilatkozatok: eljárás

  • Legalább három képviselőcsoportból összesen legalább10 képviselőre van szükség - szerzőként - írásbeli nyilatkozat benyújtásához; a benyújtott nyilatkozathoz képviselőtársaik aláírásukkal csatlakozhatnak.
  • Az írásbeli nyilatkozatok formailag nem léphetik túl egy nyilatkozat kereteit, és eleget kell tenniük bizonyos elfogadhatósági kritériumoknak (lásd 136. cikk).
  • A nyilatkozatokat a Parlament honlapján elérhető nyilvános nyilvántartásban rögzítik.
  • Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba vételétől számított három hónapos időszak lejártáig a parlamenti képviselők többsége aláírja, a nyilatkozatot felveszik a jegyzőkönyvbe, és az aláírók névsorával együtt továbbítják a szövegben megnevezett uniós intézmények számára.
  • Azok a nyilatkozatok, amelyeket a három hónapos időszak lejártáig nem írja alá a parlamenti képviselők legalább fele, tárgytalanná válnak.
  • ovábbi információkért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 136. cikk.

Írásbeli nyilatkozatok: közzététel

  • Az írásbeli nyilatkozatokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, és azok elérhetők a Parlament honlapján.