Keresés

Írásbeli nyilatkozat a vallásszabadság előmozdításáról Pakisztánban és Asia Bibi indokolatlan fogva tartásának elítéléséről

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Folyamatban

Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David-Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN

Kiosztás dátuma : 25-05-2016
Lejárat időpontja : 25-08-2016
Aláírók száma : 14 - 23-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a polgárok tudatosságának fokozásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv vonatkozásában

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Folyamatban

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 21 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Folyamatban

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 63 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Folyamatban

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 88 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a talajvédő művelésről

27-04-2016 P8_DCL(2016)0051 Folyamatban

Nicola CAPUTO , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Paolo DE CASTRO , Daniel BUDA , Marc TARABELLA , Dubravka ŠUICA , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Fabio DE MASI , Maria GRAPINI , Jonás FERNÁNDEZ

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 35 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az elektronikus egészségügyi dokumentációról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0050 Folyamatban

Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva PAUNOVA , Cătălin Sorin IVAN

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 19 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az eltulajdonított kulturális javak visszaszolgáltatásáról és a velük való üzletelés elleni küzdelemről

27-04-2016 P8_DCL(2016)0049 Folyamatban

Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Andrey KOVATCHEV , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 24 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Folyamatban

Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 44 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az ázsiai lódarázs (Vespa velutina nigrithorax) kezelésére, ellenőrzésére és lehetséges kiirtására irányuló európai stratégiáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0047 Folyamatban

Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi SEBASTIÀ , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Rosa D'AMATO

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 32 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat az európai kultúra előmozdításáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Folyamatban

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Esteban GONZÁLEZ PONS , José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Santiago FISAS AYXELÀ , Yana TOOM , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Fabio Massimo CASTALDO , Isabella ADINOLFI

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 40 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozatok: a koncepció

Az írásbeli nyilatkozat olyan - legfeljebb 200 szóból álló - szöveg, amelynek kizárólagos tárgya valamely az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdés. A nyilatkozatok a Parlamentre nézve nem kötelező erejűek, vagyis nem tekinthetők parlamenti aktusoknak, melyek az intézmény álláspontját jelenítik meg, hanem kizárólag a szerzők és az aláírók nézeteit tükrözik.

Írásbeli nyilatkozatok: eljárás

  • Legalább három képviselőcsoportból összesen legalább10 képviselőre van szükség - szerzőként - írásbeli nyilatkozat benyújtásához; a benyújtott nyilatkozathoz képviselőtársaik aláírásukkal csatlakozhatnak.
  • Az írásbeli nyilatkozatok formailag nem léphetik túl egy nyilatkozat kereteit, és eleget kell tenniük bizonyos elfogadhatósági kritériumoknak (lásd 136. cikk).
  • A nyilatkozatokat a Parlament honlapján elérhető nyilvános nyilvántartásban rögzítik.
  • Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba vételétől számított három hónapos időszak lejártáig a parlamenti képviselők többsége aláírja, a nyilatkozatot felveszik a jegyzőkönyvbe, és az aláírók névsorával együtt továbbítják a szövegben megnevezett uniós intézmények számára.
  • Azok a nyilatkozatok, amelyeket a három hónapos időszak lejártáig nem írja alá a parlamenti képviselők legalább fele, tárgytalanná válnak.
  • ovábbi információkért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 136. cikk.

Írásbeli nyilatkozatok: közzététel

  • Az írásbeli nyilatkozatokat valamennyi hivatalos nyelven közzéteszik, és azok elérhetők a Parlament honlapján.