PRANEŠIMAS dėl Europos mažataršio judumo strategijos

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

Pakeitimai

PRANEŠIMAS dėl pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir vengimo tyrimo

16-11-2017 A8-0357/2017 2017/2013(INI)
PANA

Petr JEŽEK , Jeppe KOFOD

ERRATA/ADDENDA

err01

PRANEŠIMAS Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

PRANEŠIMAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko kadencijos pratęsimo

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Balsavimo sąrašas :   [*]

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Ingeborgos Gräßle (Ingeborg Gräßle) imunitetą

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

Balsavimo sąrašas :   [immunity]

PRANEŠIMAS dėl prašymo ginti Eleonoros Forenzos (Eleonora Forenza) privilegijas ir imunitetus

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

Balsavimo sąrašas :   [immunity]