Daugialypė terpė pagal diskusiją

Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d.

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

08:31:04

Pabaiga

08:31:15

08:31 - 08:31 Posėdžio pradžia

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

08:31:19

Pabaiga

08:31:28

08:32 - 08:32 Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

08:32:01

Pabaiga

08:32:14

08:32 - 10:07 JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:56

Pradžia

08:32:21

Pabaiga

08:33:18

Jyrki Katainen

Vaidmuo : Komisijos narys

Trukmė

00:04:20

Pradžia

08:33:04

Pabaiga

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

08:36:57

Pabaiga

08:37:09

Cecilia Malmström

Vaidmuo : Komisijos narė

Trukmė

00:05:04

Pradžia

08:36:58

Pabaiga

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

08:41:36

Pabaiga

08:41:55

Manfred Weber

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:03:22

Pradžia

08:41:52

Pabaiga

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

08:45:06

Pabaiga

08:45:26

Bernd Lange

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Trukmė

00:02:15

Pradžia

08:45:16

Pabaiga

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:21

Pradžia

08:47:05

Pabaiga

08:47:26

Emma McClarkin

Vaidmuo : EKR frakcijos vardu

Trukmė

00:02:29

Pradžia

08:47:12

Pabaiga

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:20

Pradžia

08:49:07

Pabaiga

08:49:28

Marietje Schaake

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:02:50

Pradžia

08:49:21

Pabaiga

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:25

Pradžia

08:52:04

Pabaiga

08:52:29

Yannick Jadot

Vaidmuo : Žalieji/ELA frakcijos vardu

Trukmė

00:02:42

Pradžia

08:52:16

Pabaiga

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

08:54:31

Pabaiga

08:54:49

Helmut Scholz

Vaidmuo : GUE/NGL frakcijos vardu

Trukmė

00:02:35

Pradžia

08:54:40

Pabaiga

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:40

Pradžia

08:56:49

Pabaiga

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Trukmė

00:02:18

Pradžia

08:58:02

Pabaiga

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:22

Pradžia

08:59:54

Pabaiga

09:00:17

Nicolas Bay

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Trukmė

00:03:12

Pradžia

09:00:06

Pabaiga

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:02:51

Pabaiga

09:03:09

Lampros Fountoulis

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:38

Pradžia

09:03:00

Pabaiga

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:39

Pradžia

09:04:09

Pabaiga

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:46

Pradžia

09:04:40

Pabaiga

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:25

Pradžia

09:06:10

Pabaiga

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:02:08

Pradžia

09:06:26

Pabaiga

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

09:08:07

Pabaiga

09:08:27

Joachim Starbatty

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:43

Pradžia

09:08:17

Pabaiga

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:35

Pradžia

09:09:33

Pabaiga

09:10:09

Daniel Caspary

Vaidmuo : question "carton bleu"

Trukmė

00:00:49

Pradžia

09:10:02

Pabaiga

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

09:10:44

Pabaiga

09:10:58

Joachim Starbatty

Vaidmuo : réponse "carton bleu"

Trukmė

00:00:39

Pradžia

09:10:53

Pabaiga

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

09:11:25

Pabaiga

09:11:37

Nadja Hirsch

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:22

Pradžia

09:11:35

Pabaiga

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:12:47

Pabaiga

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Vaidmuo : Verts/ALE

Trukmė

00:02:41

Pradžia

09:12:55

Pabaiga

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:22

Pradžia

09:15:08

Pabaiga

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:48

Pradžia

09:15:17

Pabaiga

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:16:37

Pabaiga

09:16:54

Tiziana Beghin

Vaidmuo : EFDD

Trukmė

00:02:04

Pradžia

09:16:45

Pabaiga

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

09:18:21

Pabaiga

09:18:36

Mario Borghezio

Vaidmuo : ENF

Trukmė

00:01:59

Pradžia

09:18:27

Pabaiga

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:32

Pradžia

09:19:54

Pabaiga

09:20:27

Diane James

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:20

Pradžia

09:20:10

Pabaiga

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:21:19

Pabaiga

09:21:36

Daniel Caspary

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:05

Pradžia

09:21:33

Pabaiga

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:22:31

Pabaiga

09:22:48

Victor Boştinaru

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:33

Pradžia

09:22:44

Pabaiga

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:10

Pradžia

09:24:10

Pabaiga

09:24:21

Sander Loones

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:16

Pradžia

09:24:19

Pabaiga

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

09:25:30

Pabaiga

09:25:49

Fredrick Federley

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:38

Pradžia

09:25:38

Pabaiga

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:26:50

Pabaiga

09:27:06

Matt Carthy

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:14

Pradžia

09:27:01

Pabaiga

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

09:28:08

Pabaiga

09:28:22

Franck Proust

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:48

Pradžia

09:28:14

Pabaiga

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:29:34

Pabaiga

09:29:50

Jeppe Kofod

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:23

Pradžia

09:29:45

Pabaiga

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

09:31:00

Pabaiga

09:31:16

Evžen Tošenovský

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:50

Pradžia

09:31:06

Pabaiga

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:21

Pradžia

09:32:28

Pabaiga

09:32:50

Salvatore Cicu

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:49

Pradžia

09:32:38

Pabaiga

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:33:58

Pabaiga

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:38

Pradžia

09:34:07

Pabaiga

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

09:35:18

Pabaiga

09:35:35

Iuliu Winkler

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:33

Pradžia

09:35:27

Pabaiga

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

09:36:32

Pabaiga

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:09

Pradžia

09:36:46

Pabaiga

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:37:48

Pabaiga

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:35

Pradžia

09:37:56

Pabaiga

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

09:39:04

Pabaiga

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:38

Pradžia

09:39:12

Pabaiga

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

09:40:25

Pabaiga

09:40:44

Esther de Lange

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:49

Pradžia

09:40:35

Pabaiga

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

09:41:58

Pabaiga

09:42:17

Edouard Martin

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:27

Pradžia

09:42:13

Pabaiga

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:03

Pradžia

09:43:12

Pabaiga

09:44:15

Romana Tomc

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:36

Pradžia

09:43:59

Pabaiga

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

09:45:09

Pabaiga

09:45:23

Maria Grapini

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:33

Pradžia

09:45:15

Pabaiga

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:46:23

Pabaiga

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:37

Pradžia

09:46:31

Pabaiga

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:47:43

Pabaiga

09:48:01

Georgios Epitideios

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:50

Pradžia

09:47:50

Pabaiga

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

09:49:03

Pabaiga

09:49:21

Milan Zver

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:34

Pradžia

09:49:12

Pabaiga

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

09:50:21

Pabaiga

09:50:40

Maria Arena

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:35

Pradžia

09:50:32

Pabaiga

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

09:51:40

Pabaiga

09:51:56

Christian Ehler

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:12

Pradžia

09:51:53

Pabaiga

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

09:52:59

Pabaiga

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:10

Pradžia

09:53:12

Pabaiga

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

09:54:16

Pabaiga

09:54:31

Notis Marias

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:31

Pradžia

09:54:20

Pabaiga

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

09:55:26

Pabaiga

09:55:40

Kostas Papadakis

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:36

Pradžia

09:55:33

Pabaiga

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:20

Pradžia

09:56:39

Pabaiga

09:57:00

Seán Kelly

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:08

Pradžia

09:56:52

Pabaiga

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

09:57:53

Pabaiga

09:58:08

José Blanco López

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:31

Pradžia

09:58:00

Pabaiga

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:21

Pradžia

09:59:05

Pabaiga

09:59:26

Cecilia Malmström

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Trukmė

00:04:59

Pradžia

09:59:22

Pabaiga

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

10:04:14

Pabaiga

10:04:33

Jyrki Katainen

Vaidmuo : Komisijos pirmininko pavaduotojas

Trukmė

00:02:42

Pradžia

10:04:27

Pabaiga

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:23

Pradžia

10:07:03

Pabaiga

10:07:26

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:12

Pradžia

10:07:18

Pabaiga

10:07:30

10:07 - 12:12 Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:02:23

Pradžia

10:09:25

Pabaiga

10:11:48

António Costa

Vaidmuo : Portugal PM

Trukmė

00:26:58

Pradžia

10:11:23

Pabaiga

10:38:21

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:14

Pradžia

10:37:41

Pabaiga

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Vaidmuo : Komisijos narys

Trukmė

00:15:21

Pradžia

10:38:40

Pabaiga

10:54:01

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:06:41

Pradžia

10:48:12

Pabaiga

10:54:53

Manfred Weber

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Trukmė

00:05:17

Pradžia

10:54:16

Pabaiga

10:59:34

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:36

Pradžia

10:59:06

Pabaiga

10:59:43

Maria João Rodrigues

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:04:42

Pradžia

10:59:35

Pabaiga

11:04:17

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

11:04:10

Pabaiga

11:04:28

Ulrike Trebesius

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:02:59

Pradžia

11:04:24

Pabaiga

11:07:23

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

11:07:16

Pabaiga

11:07:32

Guy Verhofstadt

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:05:12

Pradžia

11:07:28

Pabaiga

11:12:40

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:10

Pradžia

11:12:36

Pabaiga

11:12:46

Philippe Lamberts

Vaidmuo : Žalieji/ELA frakcijos vardu

Trukmė

00:03:00

Pradžia

11:12:39

Pabaiga

11:15:39

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:25

Pradžia

11:15:12

Pabaiga

11:15:37

Tania González Peñas

Vaidmuo : GUE/NGL frakcijos vardu

Trukmė

00:02:41

Pradžia

11:15:27

Pabaiga

11:18:08

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:12

Pradžia

11:17:42

Pabaiga

11:17:55

Jiří Payne

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Trukmė

00:04:13

Pradžia

11:17:49

Pabaiga

11:22:02

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

11:21:35

Pabaiga

11:21:51

Marcel de Graaff

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:02:26

Pradžia

11:21:46

Pabaiga

11:24:12

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:46

Pradžia

11:24:01

Pabaiga

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Vaidmuo : Verts/ALE

Trukmė

00:00:15

Pradžia

11:24:32

Pabaiga

11:24:47

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:26

Pradžia

11:24:40

Pabaiga

11:25:07

Georgios Epitideios

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:02:35

Pradžia

11:24:50

Pabaiga

11:27:25

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:48

Pradžia

11:27:00

Pabaiga

11:27:49

António Costa

Vaidmuo : Portugal PM

Trukmė

00:06:44

Pradžia

11:27:32

Pabaiga

11:34:17

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:42

Pradžia

11:33:50

Pabaiga

11:34:32

Nuno Melo

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:49

Pradžia

11:34:19

Pabaiga

11:36:08

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

11:35:36

Pabaiga

11:35:52

Iratxe García Pérez

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:31

Pradžia

11:35:49

Pabaiga

11:37:21

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

11:36:54

Pabaiga

11:37:12

Mark Demesmaeker

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:04

Pradžia

11:37:06

Pabaiga

11:38:10

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

11:38:03

Pabaiga

11:38:21

Charles Goerens

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:47

Pradžia

11:38:11

Pabaiga

11:39:58

Ana Miranda

Vaidmuo : Verts/ALE

Trukmė

00:02:05

Pradžia

11:39:34

Pabaiga

11:41:40

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

11:41:13

Pabaiga

11:41:29

João Ferreira

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:44

Pradžia

11:41:16

Pabaiga

11:43:01

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:22

Pradžia

11:42:33

Pabaiga

11:42:55

Gilles Lebreton

Vaidmuo : ENF

Trukmė

00:01:30

Pradžia

11:42:44

Pabaiga

11:44:14

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:02

Pradžia

11:43:45

Pabaiga

11:44:48

Paulo Rangel

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:15

Pradžia

11:44:33

Pabaiga

11:46:48

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:32

Pradžia

11:46:10

Pabaiga

11:46:42

Henna Virkkunen

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:45

Pradžia

11:46:26

Pabaiga

11:48:12

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

11:47:44

Pabaiga

11:48:02

José Blanco López

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:39

Pradžia

11:47:52

Pabaiga

11:49:32

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:22

Pradžia

11:49:04

Pabaiga

11:49:27

Lukas Mandl

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:22

Pradžia

11:49:20

Pabaiga

11:50:42

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

11:50:33

Pabaiga

11:50:49

José Manuel Fernandes

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:46

Pradžia

11:50:40

Pabaiga

11:52:27

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

11:51:58

Pabaiga

11:52:16

José Inácio Faria

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:40

Pradžia

11:52:07

Pabaiga

11:53:48

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

11:53:17

Pabaiga

11:53:35

Maria Grapini

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:33

Pradžia

11:53:29

Pabaiga

11:55:02

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:15

Pradžia

11:54:36

Pabaiga

11:55:51

Maria João Rodrigues

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:00:44

Pradžia

11:55:17

Pabaiga

11:56:01

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:35

Pradžia

11:55:47

Pabaiga

11:57:22

Carlos Zorrinho

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:29

Pradžia

11:56:53

Pabaiga

11:58:23

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:46

Pradžia

11:57:44

Pabaiga

11:58:31

António Costa

Vaidmuo : Portugal PM

Trukmė

00:10:16

Pradžia

11:58:16

Pabaiga

12:08:33

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:04:38

Pradžia

12:08:07

Pabaiga

12:12:46

12:12 - 12:14 Prašymas atšaukti imunitetą

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

12:12:22

Pabaiga

12:12:38

João Ferreira

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:09

Pradžia

12:12:31

Pabaiga

12:13:41

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:25

Pradžia

12:13:21

Pabaiga

12:14:46

12:14 - 13:25 Balsuoti skirtas laikas

12:14 - 12:29 Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (balsavimas)

AntonioTajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:20

Pradžia

12:14:23

Pabaiga

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:00

Pradžia

12:14:36

Pabaiga

12:15:37

AntonioTajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:14:22

Pradžia

12:15:21

Pabaiga

12:29:43

12:29 - 12:35 Geležinkelių transporto statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:30

Pradžia

12:29:47

Pabaiga

12:30:17

SvenGiegold

Vaidmuo : Žalieji/ELA frakcijos vardu

Trukmė

00:01:31

Pradžia

12:30:12

Pabaiga

12:31:44

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

12:31:22

Pabaiga

12:31:41

BrianHayes

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:01:41

Pradžia

12:31:39

Pabaiga

12:33:20

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:33

Pradžia

12:33:18

Pabaiga

12:33:51

PervencheBerès

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Trukmė

00:01:43

Pradžia

12:33:43

Pabaiga

12:35:26

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:48

Pradžia

12:35:05

Pabaiga

12:35:53

12:35 - 12:36 Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:37

Pradžia

12:35:48

Pabaiga

12:36:26

12:36 - 12:36 Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemonės (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:34

Pradžia

12:36:15

Pabaiga

12:36:49

12:36 - 12:37 Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:33

Pradžia

12:36:39

Pabaiga

12:37:13

12:37 - 12:37 Prieštaravimas Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (B8-0136/2018) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:38

Pradžia

12:37:03

Pabaiga

12:37:41

12:37 - 12:37 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:25

Pradžia

12:37:31

Pabaiga

12:37:56

12:37 - 12:38 Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:20

Pradžia

12:37:48

Pabaiga

12:38:08

12:38 - 13:03 Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:26:08

Pradžia

12:38:01

Pabaiga

13:04:09

13:03 - 13:15 Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:12:10

Pradžia

13:03:44

Pabaiga

13:15:54

13:15 - 13:19 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:04:30

Pradžia

13:15:29

Pabaiga

13:20:00

13:19 - 13:24 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (balsavimas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:06:46

Pradžia

13:19:40

Pabaiga

13:26:26

13:26 - 14:09 Paaiškinimai dėl balsavimo

13:26 - 13:41 Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:31

Pradžia

13:26:18

Pabaiga

13:26:50

MomchilNekov

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:29

Pradžia

13:26:40

Pabaiga

13:28:09

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:35

Pradžia

13:27:43

Pabaiga

13:28:18

JasenkoSelimovic

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:28

Pradžia

13:28:06

Pabaiga

13:29:35

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

13:29:08

Pabaiga

13:29:24

MonicaMacovei

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:39

Pradžia

13:29:17

Pabaiga

13:30:56

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:26

Pradžia

13:30:28

Pabaiga

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:03

Pradžia

13:30:50

Pabaiga

13:31:53

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:31:42

Pabaiga

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:01

Pradžia

13:31:49

Pabaiga

13:32:50

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

13:32:33

Pabaiga

13:32:49

TiborSzanyi

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:16

Pradžia

13:32:41

Pabaiga

13:33:58

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:33:39

Pabaiga

13:33:54

JanZahradil

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:31

Pradžia

13:33:45

Pabaiga

13:35:17

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

13:34:51

Pabaiga

13:35:06

DeirdreClune

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:10

Pradžia

13:35:04

Pabaiga

13:36:14

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

13:36:08

Pabaiga

13:36:19

AshleyFox

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:14

Pradžia

13:36:17

Pabaiga

13:37:31

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

13:37:25

Pabaiga

13:37:38

JiříPayne

Vaidmuo : EFDD

Trukmė

00:01:00

Pradžia

13:37:29

Pabaiga

13:38:30

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

13:38:13

Pabaiga

13:38:29

ZoltánBalczó

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:33

Pradžia

13:38:21

Pabaiga

13:39:54

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:39:27

Pabaiga

13:39:42

DanielHannan

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:08

Pradžia

13:39:38

Pabaiga

13:40:46

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:32

Pradžia

13:40:39

Pabaiga

13:41:12

Rainer Wieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:02

Pradžia

13:26:21

Pabaiga

13:26:23

13:40 - 13:53 Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

13:40:47

Pabaiga

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:33

Pradžia

13:40:55

Pabaiga

13:42:29

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

13:42:02

Pabaiga

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:31

Pradžia

13:42:13

Pabaiga

13:43:44

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:20

Pradžia

13:43:18

Pabaiga

13:43:38

JasenkoSelimovic

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:00:54

Pradžia

13:43:33

Pabaiga

13:44:27

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

13:44:20

Pabaiga

13:44:33

TiborSzanyi

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:12

Pradžia

13:44:26

Pabaiga

13:45:38

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

13:45:21

Pabaiga

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:36

Pradžia

13:45:27

Pabaiga

13:47:04

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:46:34

Pabaiga

13:46:49

DeirdreClune

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:11

Pradžia

13:46:42

Pabaiga

13:47:53

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:15

Pradžia

13:47:45

Pabaiga

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:39

Pradžia

13:47:50

Pabaiga

13:49:29

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

13:49:03

Pabaiga

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:39

Pradžia

13:49:14

Pabaiga

13:50:54

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

13:50:27

Pabaiga

13:50:44

CsabaSógor

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:29

Pradžia

13:50:35

Pabaiga

13:52:05

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:51:38

Pabaiga

13:51:53

StanislavPolčák

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:12

Pradžia

13:51:45

Pabaiga

13:52:58

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:34

Pradžia

13:52:39

Pabaiga

13:53:14

13:52 - 14:01 Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

13:52:45

Pabaiga

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:35

Pradžia

13:53:00

Pabaiga

13:54:36

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

13:54:10

Pabaiga

13:54:28

JasenkoSelimovic

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:00:52

Pradžia

13:54:23

Pabaiga

13:55:15

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

13:55:09

Pabaiga

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:30

Pradžia

13:55:16

Pabaiga

13:56:47

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

13:56:20

Pabaiga

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:14

Pradžia

13:56:30

Pabaiga

13:57:44

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:39

Pradžia

13:56:31

Pabaiga

13:58:10

AndrejsMamikins

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:11

Pradžia

13:57:46

Pabaiga

13:58:57

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

13:58:51

Pabaiga

13:59:09

MonicaMacovei

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:38

Pradžia

13:58:56

Pabaiga

14:00:35

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

14:00:07

Pabaiga

14:00:24

NotisMarias

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:33

Pradžia

14:00:14

Pabaiga

14:01:48

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

14:01:22

Pabaiga

14:01:41

14:01 - 14:05 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

14:01:25

Pabaiga

14:01:42

TiborSzanyi

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:34

Pradžia

14:01:32

Pabaiga

14:03:07

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

14:02:40

Pabaiga

14:02:58

RosaD'Amato

Vaidmuo : EFDD

Trukmė

00:01:36

Pradžia

14:02:44

Pabaiga

14:04:21

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

14:03:55

Pabaiga

14:04:11

MonicaMacovei

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:29

Pradžia

14:04:02

Pabaiga

14:05:31

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

14:05:05

Pabaiga

14:05:25

14:05 - 14:09 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

14:05:11

Pabaiga

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:31

Pradžia

14:05:16

Pabaiga

14:06:48

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

14:06:22

Pabaiga

14:06:38

RosaD'Amato

Vaidmuo : EFDD

Trukmė

00:01:29

Pradžia

14:06:30

Pabaiga

14:08:00

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

14:07:34

Pabaiga

14:07:50

NotisMarias

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:31

Pradžia

14:07:40

Pabaiga

14:09:12

RainerWieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:07

Pradžia

14:08:51

Pabaiga

14:08:58

14:09 - 14:09 Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)

Rainer Wieland

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:03

Pradžia

14:09:06

Pabaiga

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:08

Pradžia

15:04:27

Pabaiga

15:04:36

15:04 - 15:04 Posėdžio atnaujinimas

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:02

Pradžia

15:04:33

Pabaiga

15:04:35

15:05 - 15:05 Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:04:55

Pabaiga

15:05:05

15:05 - 16:05 Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:18

Pradžia

15:05:17

Pabaiga

15:05:35

Helga Stevens

Vaidmuo : Autorius

Trukmė

00:05:03

Pradžia

15:05:30

Pabaiga

15:10:33

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

15:10:03

Pabaiga

15:10:21

Monika Panayotova

Vaidmuo : CouncilMember

Trukmė

00:06:31

Pradžia

15:10:15

Pabaiga

15:16:46

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

15:16:20

Pabaiga

15:16:31

Julian King

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Trukmė

00:08:10

Pradžia

15:16:31

Pabaiga

15:24:41

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

15:24:35

Pabaiga

15:24:52

Roberta Metsola

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Trukmė

00:02:20

Pradžia

15:24:51

Pabaiga

15:27:11

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

15:27:02

Pabaiga

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Trukmė

00:02:41

Pradžia

15:27:09

Pabaiga

15:29:50

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:29:19

Pabaiga

15:29:29

Monica Macovei

Vaidmuo : EKR frakcijos vardu

Trukmė

00:01:43

Pradžia

15:29:29

Pabaiga

15:31:12

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:30:46

Pabaiga

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Vaidmuo : au nom du groupe ALDE

Trukmė

00:02:53

Pradžia

15:30:50

Pabaiga

15:33:43

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

15:33:07

Pabaiga

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Vaidmuo : Žalieji/ELA frakcijos vardu

Trukmė

00:02:41

Pradžia

15:33:16

Pabaiga

15:35:57

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

15:35:30

Pabaiga

15:35:41

Jiří Maštálka

Vaidmuo : GUE/NGL frakcijos vardu

Trukmė

00:01:35

Pradžia

15:35:35

Pabaiga

15:37:11

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:36:44

Pabaiga

15:36:54

Auke Zijlstra

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Trukmė

00:01:28

Pradžia

15:36:52

Pabaiga

15:38:21

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:10

Pradžia

15:37:56

Pabaiga

15:38:06

Georgios Epitideios

Vaidmuo : NI

Trukmė

00:01:42

Pradžia

15:38:00

Pabaiga

15:39:42

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:16

Pradžia

15:39:15

Pabaiga

15:39:31

Emil Radev

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:07

Pradžia

15:39:24

Pabaiga

15:41:31

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:08

Pradžia

15:41:03

Pabaiga

15:41:11

Nicola Danti

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:02:35

Pradžia

15:41:06

Pabaiga

15:43:42

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:08

Pradžia

15:43:16

Pabaiga

15:43:24

Evžen Tošenovský

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:48

Pradžia

15:43:19

Pabaiga

15:45:08

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:07

Pradžia

15:44:43

Pabaiga

15:44:51

Urmas Paet

Vaidmuo : ALDE

Trukmė

00:01:14

Pradžia

15:44:50

Pabaiga

15:46:04

Indrek Tarand

Vaidmuo : Verts/ALE

Trukmė

00:00:56

Pradžia

15:46:05

Pabaiga

15:47:01

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:46:55

Pabaiga

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:01

Pradžia

15:46:57

Pabaiga

15:48:59

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:48:33

Pabaiga

15:48:42

Miriam Dalli

Vaidmuo : S&D

Trukmė

00:01:12

Pradžia

15:48:40

Pabaiga

15:49:52

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:49:46

Pabaiga

15:49:55

James Nicholson

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:14

Pradžia

15:49:54

Pabaiga

15:51:08

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:08

Pradžia

15:51:03

Pabaiga

15:51:12

Heinz K. Becker

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:12

Pradžia

15:51:09

Pabaiga

15:53:22

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:08

Pradžia

15:52:57

Pabaiga

15:53:05

Notis Marias

Vaidmuo : ECR

Trukmė

00:01:40

Pradžia

15:53:00

Pabaiga

15:54:40

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:54:13

Pabaiga

15:54:22

Axel Voss

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:19

Pradžia

15:54:17

Pabaiga

15:56:37

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:11

Pradžia

15:56:03

Pabaiga

15:56:15

Jeroen Lenaers

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:02:05

Pradžia

15:56:11

Pabaiga

15:58:17

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

15:57:51

Pabaiga

15:58:01

Carlos Coelho

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:44

Pradžia

15:57:55

Pabaiga

15:59:39

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:32

Pradžia

15:59:11

Pabaiga

15:59:44

Michał Boni

Vaidmuo : PPE

Trukmė

00:01:46

Pradžia

15:59:38

Pabaiga

16:01:24

Pavel Telička

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:13

Pradžia

16:01:18

Pabaiga

16:01:31

Julian King

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Trukmė

00:01:43

Pradžia

16:01:27

Pabaiga

16:03:10