Daugialypė terpė pagal kalbėtoją


Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d.


Strasbūras

A-D

Asim ADEMOV

Kalba : Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

Vaidmuo : PPE

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:33

Pradžia

19:27:16

Pabaiga

19:28:50

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:03:15

Pradžia

17:48:09

Pabaiga

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Vaidmuo : EFDD

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:37

Pradžia

13:59:00

Pabaiga

14:00:38

Kalba : Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:50

Pradžia

09:22:09

Pabaiga

09:23:59

Kalba : Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:06

Pradžia

09:24:33

Pabaiga

09:25:39

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:53

Pradžia

10:10:31

Pabaiga

10:12:24

Laura AGEA

Kalba : Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsavimas)

Vaidmuo : EFDD

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:03

Pradžia

17:22:30

Pabaiga

17:23:33

John Stuart AGNEW

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:41

Pradžia

15:54:36

Pabaiga

15:56:17

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:37

Pradžia

15:56:37

Pabaiga

15:57:14

Kalba : ES tręšiamieji produktai (diskusijos)

Vaidmuo : question "carton bleu"

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:46

Pradžia

16:48:07

Pabaiga

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:31

Pradžia

10:32:53

Pabaiga

10:34:24

Kalba : ES tręšiamieji produktai (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:05

Pradžia

16:51:07

Pabaiga

16:53:12

Daniela AIUTO

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:51

Pradžia

20:09:24

Pabaiga

20:11:16

Kalba : Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsavimas)

Vaidmuo : EFDD

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:04

Pradžia

17:23:49

Pabaiga

17:24:54

Nedzhmi ALI

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : ALDE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:10

Pradžia

16:30:24

Pabaiga

16:32:35

Martina ANDERSON

Kalba : Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:02:11

Pradžia

23:01:49

Pabaiga

23:04:01

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:13

Pradžia

10:05:48

Pabaiga

10:08:01

Lucy ANDERSON

Kalba : Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

12:15:14

Pabaiga

12:16:53

Max ANDERSSON

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : Verts/ALE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:15

Pradžia

09:58:30

Pabaiga

09:59:45

Eric ANDRIEU

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:05

Pradžia

16:39:55

Pabaiga

16:42:00

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:37

Pradžia

16:04:38

Pabaiga

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Kalba : Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:36

Pradžia

20:03:46

Pabaiga

20:05:23

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:43

Pradžia

21:20:54

Pabaiga

21:22:37

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:35

Pradžia

12:29:33

Pabaiga

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:30

Pradžia

21:12:17

Pabaiga

21:13:47

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:42

Pradžia

21:14:51

Pabaiga

21:15:33

Andrus ANSIP

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:03:11

Pradžia

10:35:21

Pabaiga

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės - Elektros energijos vidaus rinka - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:06:38

Pradžia

21:03:29

Pabaiga

21:10:07

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės - Elektros energijos vidaus rinka - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:36

Pradžia

21:34:17

Pabaiga

21:35:53

Kalba : Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:06:29

Pradžia

22:02:10

Pabaiga

22:08:40

Kalba : Naujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:03:28

Pradžia

22:24:34

Pabaiga

22:28:02

Kalba : Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:03:14

Pradžia

22:32:33

Pabaiga

22:35:47

Kalba : Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:03

Pradžia

22:39:38

Pabaiga

22:40:41

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:05:09

Pradžia

18:13:44

Pabaiga

18:18:53

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:09

Pradžia

19:06:36

Pabaiga

19:08:45

Pascal ARIMONT

Kalba : Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:04:14

Pradžia

11:54:56

Pabaiga

11:59:10

Kalba : Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:31

Pradžia

12:26:15

Pabaiga

12:26:46

Kalba : Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (balsavimas)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:59

Pradžia

12:58:14

Pabaiga

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:41

Pradžia

12:03:39

Pabaiga

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:03:00

Pradžia

09:34:20

Pabaiga

09:37:20

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : EFDD

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:59

Pradžia

09:37:34

Pabaiga

09:38:33

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:37

Pradžia

21:50:38

Pabaiga

21:53:16

Kalba : 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:38

Pradžia

19:03:27

Pabaiga

19:06:05

Kalba : 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Vaidmuo : réponse "carton bleu"

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:38

Pradžia

19:06:39

Pabaiga

19:07:17

Jean ARTHUIS

Kalba : 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Vaidmuo : ALDE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:03:13

Pradžia

19:07:14

Pabaiga

19:10:28

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : BUDG

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:08

Pradžia

09:55:57

Pabaiga

09:58:06

Richard ASHWORTH

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:16

Pradžia

10:33:26

Pabaiga

10:35:42

Francisco ASSIS

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:40

Pradžia

22:33:47

Pabaiga

22:35:27

Margrete AUKEN

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Žalieji/ELA frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:10

Pradžia

15:25:33

Pabaiga

15:27:44

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Verts/ALE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:55

Pradžia

15:55:57

Pabaiga

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:04:54

Pradžia

17:41:52

Pabaiga

17:46:47

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:16

Pradžia

18:27:15

Pabaiga

18:29:32

Kalba : Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:04:59

Pradžia

19:15:17

Pabaiga

19:20:16

Kalba : Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:13

Pradžia

20:13:54

Pabaiga

20:15:07

Kalba : ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas - ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas (diskusijos) (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:05:49

Pradžia

20:27:08

Pabaiga

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:04:46

Pradžia

15:02:55

Pabaiga

15:07:41

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:35

Pradžia

16:52:38

Pabaiga

16:55:14

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:47

Pradžia

21:42:11

Pabaiga

21:43:59

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:45

Pradžia

11:39:07

Pabaiga

11:40:52

Kalba : Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:25

Pradžia

15:28:38

Pabaiga

15:30:03

Pilar AYUSO

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:16

Pradžia

18:50:48

Pabaiga

18:53:04

Kalba : Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:41

Pradžia

19:41:19

Pabaiga

19:44:01

Georges BACH

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : Rap avis EMPL

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:23

Pradžia

11:24:00

Pabaiga

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : NI

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:34

Pradžia

23:12:57

Pabaiga

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:32

Pradžia

12:30:47

Pabaiga

12:32:20

Michel BARNIER

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : Chief Brexit negotiator

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:09:24

Pradžia

10:53:32

Pabaiga

11:02:57

Gerard BATTEN

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:11

Pradžia

09:49:36

Pabaiga

09:50:47

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:26

Pradžia

09:53:29

Pabaiga

09:55:56

Nicolas BAY

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:41

Pradžia

10:09:31

Pabaiga

10:11:12

Bas BELDER

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : EKR frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:03

Pradžia

21:43:44

Pabaiga

21:45:48

Ivo BELET

Kalba : Sistema tvariam finansavimui palengvinti (diskusijos)

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:08

Pradžia

11:00:49

Pabaiga

11:02:58

Brando BENIFEI

Kalba : Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:42

Pradžia

20:05:04

Pabaiga

20:06:47

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:04:55

Pradžia

22:49:52

Pabaiga

22:54:48

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:56

Pradžia

23:27:29

Pabaiga

23:30:25

Kalba : Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (diskusijos)

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:12

Pradžia

21:59:42

Pabaiga

22:01:55

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:40

Pradžia

10:26:59

Pabaiga

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

13:43:18

Pabaiga

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:31

Pradžia

18:46:55

Pabaiga

18:48:27

Kalba : Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

19:33:28

Pabaiga

19:35:07

Kalba : Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:00:45

Pradžia

19:35:29

Pabaiga

19:36:14

Pervenche BERÈS

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:36

Pradžia

18:49:14

Pabaiga

18:50:50

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:32

Pradžia

17:10:40

Pabaiga

17:12:12

Kalba : Sistema tvariam finansavimui palengvinti (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

11:24:19

Pabaiga

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ALDE

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:02:37

Pradžia

20:04:12

Pabaiga

20:06:49

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ALDE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:41

Pradžia

11:42:02

Pabaiga

11:43:43

Dominique BILDE

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:34

Pradžia

18:16:20

Pabaiga

18:17:54

Kalba : Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:40

Pradžia

09:25:26

Pabaiga

09:27:07

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:30

Pradžia

10:11:59

Pabaiga

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:35

Pradžia

10:16:17

Pabaiga

10:17:53

Malin BJÖRK

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : FEMM

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

16:09:45

Pabaiga

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:29

Pradžia

20:41:42

Pabaiga

20:43:12

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės - Elektros energijos vidaus rinka - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:49

Pradžia

21:25:30

Pabaiga

21:27:20

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:40

Pradžia

10:10:53

Pabaiga

10:12:34

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:48

Pradžia

10:13:14

Pabaiga

10:14:03

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

10:14:33

Pabaiga

10:14:53

Kalba : Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:33

Pradžia

11:32:48

Pabaiga

11:34:21

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : PECH

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

16:06:06

Pabaiga

16:07:45

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

18:59:27

Pabaiga

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:46

Pradžia

10:36:41

Pabaiga

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:43

Pradžia

10:09:29

Pabaiga

10:11:13

Kalba : Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:10

Pradžia

11:20:01

Pabaiga

11:22:11

Kalba : ES tręšiamieji produktai (diskusijos)

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:16

Pradžia

16:36:22

Pabaiga

16:38:38

Simona BONAFÈ

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:43

Pradžia

15:58:50

Pabaiga

16:00:33

Kalba : Sistema tvariam finansavimui palengvinti (diskusijos)

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:29

Pradžia

11:02:41

Pabaiga

11:05:11

Michał BONI

Kalba : Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:04:03

Pradžia

22:28:44

Pabaiga

22:32:47

Kalba : Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:03

Pradžia

22:40:35

Pabaiga

22:41:39

Kalba : Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:00:56

Pradžia

22:41:29

Pabaiga

22:42:25

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : LIBE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:51

Pradžia

09:13:31

Pabaiga

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:44

Pradžia

21:05:33

Pabaiga

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:32

Pradžia

09:38:23

Pabaiga

09:39:55

Kalba : Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:56

Pradžia

21:44:52

Pabaiga

21:46:48

Lynn BOYLAN

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:12

Pradžia

18:45:08

Pabaiga

18:46:21

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:51

Pradžia

15:17:57

Pabaiga

15:18:48

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:59

Pradžia

15:27:25

Pabaiga

15:29:25

Kalba : Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:35

Pradžia

19:34:42

Pabaiga

19:36:17

Kalba : Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (diskusijos)

Vaidmuo : réponse "carton bleu"

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:02

Pradžia

19:37:06

Pabaiga

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Kalba : Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (diskusijos)

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:19

Pradžia

11:00:07

Pabaiga

11:01:26

Mercedes BRESSO

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:42

Pradžia

12:16:15

Pabaiga

12:17:57

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:42

Pradžia

10:25:40

Pabaiga

10:27:22

Renata BRIANO

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (diskusijos)

Vaidmuo : PECH

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:35

Pradžia

15:14:26

Pabaiga

15:16:01

Elmar BROK

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:55

Pradžia

22:16:39

Pabaiga

22:19:34

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : ELP frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:19

Pradžia

23:00:29

Pabaiga

23:02:49

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:34

Pradžia

10:21:53

Pabaiga

10:23:27

Daniel BUDA

Kalba : Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:30

Pradžia

11:23:10

Pabaiga

11:24:40

Kalba : Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Vaidmuo : Autorius

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:41

Pradžia

15:01:45

Pabaiga

15:04:27

Kalba : Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Vaidmuo : Autorius

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:00:46

Pradžia

15:19:51

Pabaiga

15:20:38

Violeta BULC

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narys (-ė)

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:04:56

Pradžia

19:47:05

Pabaiga

19:52:01

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Komisijos narė

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:04:38

Pradžia

20:42:51

Pabaiga

20:47:29

Udo BULLMANN

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:03:49

Pradžia

09:30:21

Pabaiga

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės - Elektros energijos vidaus rinka - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:02:07

Pradžia

21:21:13

Pabaiga

21:23:21

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:33

Pradžia

16:21:41

Pabaiga

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:41

Pradžia

19:04:03

Pabaiga

19:05:45

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:11

Pradžia

12:38:49

Pabaiga

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Vaidmuo : Verts/ALE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:58

Pradžia

14:00:21

Pabaiga

14:01:19

Alain CADEC

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : PECH

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:02

Pradžia

16:05:14

Pabaiga

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Kalba : Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (diskusijos)

Vaidmuo : ECON

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:41

Pradžia

21:16:47

Pabaiga

21:19:29

Nicola CAPUTO

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:32

Pradžia

18:41:06

Pabaiga

18:42:39

Kalba : Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės - Elektros energijos vidaus rinka - Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra - Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

21:32:48

Pabaiga

21:34:28

Kalba : Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Vaidmuo : S&D

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:37

Pradžia

23:00:28

Pabaiga

23:02:05

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:27

Pradžia

10:31:44

Pabaiga

10:33:12

Kalba : 2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:30

Pradžia

10:42:22

Pabaiga

10:43:52

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:34

Pradžia

12:36:12

Pabaiga

12:37:47

Matt CARTHY

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:13

Pradžia

18:21:03

Pabaiga

18:22:16

Kalba : Sistema tvariam finansavimui palengvinti (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:02:02

Pradžia

11:20:57

Pabaiga

11:23:00

James CARVER

Kalba : Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:28

Pradžia

20:17:47

Pabaiga

20:19:15

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:14

Pradžia

21:04:26

Pabaiga

21:05:40

David CASA

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:01:34

Pradžia

18:34:39

Pabaiga

18:36:13

Daniel CASPARY

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:00

Pradžia

09:28:50

Pabaiga

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:47

Pradžia

21:09:48

Pabaiga

21:12:35

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:33

Pradžia

22:03:58

Pabaiga

22:04:31

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:15

Pradžia

22:05:21

Pabaiga

22:05:37

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

22:06:44

Pabaiga

22:07:06

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:32

Pradžia

22:08:12

Pabaiga

22:08:45

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:11

Pradžia

22:09:36

Pabaiga

22:09:48

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:33

Pradžia

22:09:48

Pabaiga

22:10:21

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:31

Pradžia

22:16:18

Pabaiga

22:16:50

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

22:19:07

Pabaiga

22:19:28

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:38

Pradžia

22:20:41

Pabaiga

22:21:20

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:27

Pradžia

22:22:20

Pabaiga

22:22:48

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:27

Pradžia

22:24:34

Pabaiga

22:25:01

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:22

Pradžia

22:26:07

Pabaiga

22:26:29

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

22:27:30

Pabaiga

22:27:49

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

22:29:00

Pabaiga

22:29:22

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

22:29:49

Pabaiga

22:30:10

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

22:30:38

Pabaiga

22:30:59

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:09

Pradžia

22:31:21

Pabaiga

22:31:30

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:15

Pradžia

22:32:12

Pabaiga

22:32:28

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

22:33:39

Pabaiga

22:33:56

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:14

Pradžia

22:35:01

Pabaiga

22:35:16

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

22:36:30

Pabaiga

22:36:48

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

22:37:54

Pabaiga

22:38:12

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

22:39:50

Pabaiga

22:40:16

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:37

Pradžia

22:41:24

Pabaiga

22:42:01

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

22:42:59

Pabaiga

22:43:19

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:19

Pradžia

22:44:19

Pabaiga

22:44:38

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

22:45:41

Pabaiga

22:46:03

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:24

Pradžia

22:47:02

Pabaiga

22:47:27

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

22:48:17

Pabaiga

22:48:43

Kalba : Penkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:15

Pradžia

22:49:27

Pabaiga

22:49:43

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

22:49:41

Pabaiga

22:49:59

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

22:54:21

Pabaiga

22:54:41

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:51

Pradžia

22:59:46

Pabaiga

23:00:38

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:19

Pradžia

23:02:23

Pabaiga

23:02:42

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

23:04:17

Pabaiga

23:04:39

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:34

Pradžia

23:05:52

Pabaiga

23:06:27

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:58

Pradžia

23:07:11

Pabaiga

23:09:10

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

23:10:05

Pabaiga

23:10:26

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:22

Pradžia

23:11:33

Pabaiga

23:11:55

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

23:12:49

Pabaiga

23:13:07

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:25

Pradžia

23:14:04

Pabaiga

23:14:30

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:19

Pradžia

23:16:15

Pabaiga

23:16:34

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:33

Pradžia

23:18:00

Pabaiga

23:18:34

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

23:19:16

Pabaiga

23:19:38

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:36

Pradžia

23:20:42

Pabaiga

23:21:18

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

23:22:53

Pabaiga

23:23:10

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:35

Pradžia

23:24:13

Pabaiga

23:24:49

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:23

Pradžia

23:25:52

Pabaiga

23:26:15

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

23:27:12

Pabaiga

23:27:39

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:29

Pradžia

23:29:59

Pabaiga

23:30:29

Kalba : Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:12

Pradžia

23:30:20

Pabaiga

23:30:33

Kalba : Posėdžio pabaiga

Vaidmuo : PT

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:09

Pradžia

23:30:26

Pabaiga

23:30:35

Kalba :

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

17:00:48

Pabaiga

17:01:14

Kalba : Posėdžio atnaujinimas

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:11

Pradžia

17:01:06

Pabaiga

17:01:17

Kalba : Posėdžio atnaujinimas

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:54

Pradžia

17:02:24

Pabaiga

17:03:18

Kalba : Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:28

Pradžia

17:03:14

Pabaiga

17:03:43

Kalba : Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:36

Pradžia

17:04:55

Pabaiga

17:05:32

Kalba : Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:32

Pradžia

17:05:22

Pabaiga

17:05:54

Kalba : Finansinių priemonių rinkos (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:27

Pradžia

17:05:44

Pabaiga

17:06:12

Kalba : Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:15:25

Pradžia

17:06:03

Pabaiga

17:21:28

Kalba : Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:38

Pradžia

17:21:03

Pabaiga

17:21:42

Kalba : Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:34

Pradžia

17:21:31

Pabaiga

17:22:06

Kalba : ES tręšiamieji produktai (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

17:21:56

Pabaiga

17:22:23

Kalba : Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:23

Pradžia

17:22:14

Pabaiga

17:22:38

Kalba : Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:29

Pradžia

17:23:17

Pabaiga

17:23:47

Kalba : Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

17:23:38

Pabaiga

17:23:56

Kalba : Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:01

Pradžia

17:24:37

Pabaiga

17:26:39

Kalba : Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:24

Pradžia

17:26:14

Pabaiga

17:26:38

Kalba : Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:31

Pradžia

17:26:30

Pabaiga

17:27:02

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (B8-0214/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:47

Pradžia

17:26:53

Pabaiga

17:27:40

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (B8-0215/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

17:27:28

Pabaiga

17:27:50

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916) (B8-0216/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:25

Pradžia

17:27:42

Pabaiga

17:28:08

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

17:27:59

Pabaiga

17:28:25

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.) (B8-0218/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:28

Pradžia

17:28:17

Pabaiga

17:28:45

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“) (B8-0219/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:23

Pradžia

17:28:36

Pabaiga

17:29:00

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (B8-0221/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:03:06

Pradžia

17:28:52

Pabaiga

17:31:58

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (balsavimas)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:17

Pradžia

17:31:56

Pabaiga

17:33:13

Kalba : Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:02:23

Pradžia

17:33:08

Pabaiga

17:35:31

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:58

Pradžia

17:35:06

Pabaiga

17:37:05

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:26

Pradžia

17:41:38

Pabaiga

17:42:04

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

17:46:21

Pabaiga

17:46:41

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

17:47:59

Pabaiga

17:48:19

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

17:50:58

Pabaiga

17:51:20

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:22

Pradžia

17:53:21

Pabaiga

17:53:44

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

17:55:09

Pabaiga

17:55:28

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

17:57:28

Pabaiga

17:57:46

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:25

Pradžia

17:58:51

Pabaiga

17:59:16

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:27

Pradžia

18:01:12

Pabaiga

18:01:39

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:19

Pradžia

18:02:51

Pabaiga

18:03:11

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:21

Pradžia

18:04:24

Pabaiga

18:04:45

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:39

Pradžia

18:07:04

Pabaiga

18:07:44

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:12

Pradžia

18:08:11

Pabaiga

18:08:24

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

18:08:40

Pabaiga

18:08:57

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:17

Pradžia

18:10:48

Pabaiga

18:11:05

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

18:12:32

Pabaiga

18:12:50

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:30

Pradžia

18:13:41

Pabaiga

18:14:12

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:09

Pradžia

18:14:26

Pabaiga

18:14:36

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:23

Pradžia

18:14:50

Pabaiga

18:15:13

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:20

Pradžia

18:16:09

Pabaiga

18:16:30

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:18

Pradžia

18:17:27

Pabaiga

18:17:46

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:16

Pradžia

18:19:03

Pabaiga

18:19:19

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:22

Pradžia

18:20:37

Pabaiga

18:21:00

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:29

Pradžia

18:22:15

Pabaiga

18:22:44

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:57

Pradžia

18:24:23

Pabaiga

18:25:21

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:42

Pradžia

18:25:22

Pabaiga

18:26:04

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:23

Pradžia

18:27:04

Pabaiga

18:27:27

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:19

Pradžia

18:29:04

Pabaiga

18:29:24

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:28

Pradžia

18:31:12

Pabaiga

18:31:40

Kalba : 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Vaidmuo : PT

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:02

Pradžia

18:31:31

Pabaiga

18:32:34

Kalba : 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

19:10:13

Pabaiga

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : au nom du groupe ALDE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:53

Pradžia

09:21:43

Pabaiga

09:24:37

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : ALDE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:29

Pradžia

10:03:15

Pabaiga

10:03:45

Kalba : Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (B8-0221/2019) (balsavimas)

Vaidmuo : ALDE

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:00:25

Pradžia

17:31:33

Pabaiga

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Kalba : Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)

Vaidmuo : Frakcijos vardu

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:19

Pradžia

12:09:23

Pabaiga

12:10:42

Caterina CHINNICI

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:30

Pradžia

16:36:17

Pabaiga

16:37:48

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

10:29:48

Pabaiga

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : GUE/NGL frakcijos vardu

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:39

Pradžia

10:09:09

Pabaiga

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Kalba : Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:30

Pradžia

12:12:37

Pabaiga

12:14:07

George CIAMBA

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : CouncilMember

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:06:12

Pradžia

15:27:41

Pabaiga

15:33:54

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : Einantis Tarybos pirmininko pareigas

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:00

Pradžia

16:51:40

Pabaiga

16:52:40

Angelo CIOCCA

Kalba : 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:02:32

Pradžia

16:23:56

Pabaiga

16:26:29

Kalba : Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:38

Pradžia

21:18:21

Pabaiga

21:20:00

David COBURN

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : EFDD frakcijos vardu

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:02:05

Pradžia

18:09:56

Pabaiga

18:12:02

Kalba : Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (diskusijos)

Vaidmuo : question "carton bleu"

Datą

25/03/2019

Trukmė

00:00:51

Pradžia

18:16:44

Pabaiga

18:17:35

Carlos COELHO

Kalba : Skaitmeninio turinio teikimo sutartys - Prekių pardavimo sutartys (diskusijos)

Vaidmuo : PPE

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:46

Pradžia

12:13:51

Pabaiga

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Kalba : Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (diskusijos)

Vaidmuo : S&D frakcijos vardu

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:05:37

Pradžia

21:21:31

Pabaiga

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Kalba : Padėtis Alžyre (diskusijos)

Vaidmuo : au nom du groupe ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:46

Pradžia

21:53:00

Pabaiga

21:54:47

Kalba : Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:42

Pradžia

23:19:27

Pabaiga

23:21:09

Kalba : Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (diskusijos)

Vaidmuo : ENF

Datą

27/03/2019

Trukmė

00:01:54

Pradžia

18:20:47

Pabaiga

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Kalba : Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (balsavimas)

Vaidmuo : PPE

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:04

Pradžia

12:39:45

Pabaiga

12:40:50

Ignazio CORRAO

Kalba : Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (diskusijos)

Vaidmuo : DEVE

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:01:33

Pradžia

09:54:45

Pabaiga

09:56:19

Silvia COSTA

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:53

Pradžia

10:27:08

Pabaiga

10:29:01

Kalba : Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:00:58

Pradžia

10:28:11

Pabaiga

10:29:10

Kalba : Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (diskusijos)

Vaidmuo : S&D

Datą

26/03/2019

Trukmė

00:01:55

Pradžia

20:02:11

Pabaiga

20:04:06

Kalba : Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) (diskusijos)

Vaidmuo : Pranešėjas

Datą

28/03/2019

Trukmė

00:05:07

Pradžia

09:01:13

Pabaiga