Daugialypė terpė pagal diskusiją

Antradienis, 2019 m. liepos 2 d.

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:05:26

Pradžia

10:05:00

Pabaiga

10:10:26

10:10 - 10:16 Posėdžio pradžia (pirmasis naujai išrinkto Parlamento posėdis)

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:19

Pradžia

10:10:26

Pabaiga

10:10:45

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:01

Pradžia

10:10:26

Pabaiga

10:10:27

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:07

Pradžia

10:10:45

Pabaiga

10:10:52

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:14

Pradžia

10:10:52

Pabaiga

10:11:06

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:04:57

Pradžia

10:11:06

Pabaiga

10:16:03

10:14 - 10:17 Igaliojimų tikrinimas

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:33

Pradžia

10:16:03

Pabaiga

10:17:36

10:17 - 10:23 Parlamento pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimai (balsų skaičiuotojų skyrimas)

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:01:01

Pradžia

10:17:16

Pabaiga

10:18:17

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:25

Pradžia

10:17:55

Pabaiga

10:18:20

Matt Carthy

Vaidmuo : GUE/NGL

Trukmė

00:01:01

Pradžia

10:18:11

Pabaiga

10:19:13

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:05:06

Pradžia

10:19:00

Pabaiga

10:24:06

10:23 - 10:23 Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:09

Pradžia

10:23:41

Pabaiga

10:23:51

10:23 - 10:24 Posėdžio pabaiga

Antonio Tajani

Vaidmuo : PT

Trukmė

00:00:17

Pradžia

10:23:45

Pabaiga

10:24:03

Teisinis pranešimas

Ankstesnės diskusijos

Tekstai skelbiami tik po to, kai juos sutvarko posėdžio stenogramos tarnyba. Dėl techninių priežasčių tvarka, kuria skelbiami tekstai, nebūtinai atitinka per plenarinį posėdį pasakytų kalbų tvarką.