Plenarinių sesijų vadovas

Kas yra Plenarinių sesijų vadovas?

Šiame dokumente rasite atsakymus į praktinius ir organizacinius klausimus apie Europos Parlamento plenarinių sesijų vidaus tvarką:

  • kiekvieno organo ar asmens, dalyvaujančio plenarinės sesijos veikloje, vaidmenį ir pareigas,
  • plenarinių sesijų datas, terminus ir tvarkaraščius,
  • įėjimo į posėdžių salę, lankytojams skirtas vietas ir kitas posėdžių vietas tvarką,
  • įvairių plenarinių posėdžių etapų (diskusijų, balsavimo, klausimų valandos, iškilmingų posėdžių) organizavimą ir eigą,
  • su plenarinių sesijų veikla susijusius dokumentus.

Prireikus pateikiama nuoroda į Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles ir nurodomas atitinkamas šių taisyklių straipsnis.

Kam skirtas šis vadovas?

Šis dokumentas skirtas visiems su plenarinių sesijų veikla susijusiems asmenims: Parlamento nariams, padėjėjams, kitų ES institucijų darbuotojams, Europos Parlamento generalinio sekretoriato administracijos atstovams, žurnalistams ir apskritai visiems piliečiams, kuriems įdomu, kaip vyksta plenarinės sesijos.

Atnaujinimas

Atlikus Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūrą, šiuo metu vyksta vadovo atnaujinimo darbai. Vadovas laikinai neprieinamas.

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai