Plenarinis posėdis

14–2014 m. balandžio 17 d. plenarinė sesija
Strasbūras
 
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d.  
   
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d. Darbotvarkė  
08:30 - 11:50 Diskusijos

Atliekų vežimas

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pratęsimas valstybėse narėse ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas

Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo

 
  
12:00 - 14:00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

ES ir Albanija. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas į ES)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Susitarimas su Norvegijos Karalyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Susitarimas su Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europos ilgalaikių investicijų fondai

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Konkurencijos teisės aktų pažeidimas

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Atliekų vežimas

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Naujos psichoaktyviosios medžiagos

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė

B7-0365/2014 

Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas

 

Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo

B7-0367/2014 

Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų

 
16:00 - 17:00 Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

 
   
 
Europos Parlamento plenarinė sesija vyksta Strasbūre
 
 
 
Parlamento darbo kalendorius