Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Pedestrians' safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

17-12-2014 P-010875/2014

  Naturalisation of investors in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seb Dance (S&D)

16-12-2014 P-010802/2014

70-osios Osvencimo koncentracijos stovyklos išvadavimo metinės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, ALDE frakcijos vardu

16-12-2014 O-000097/2014

70-osios Osvencimo koncentracijos stovyklos išvadavimo metinės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, ALDE frakcijos vardu

16-12-2014 O-000096/2014

  Consequences of sudden changes to LFA/ANC compensation in Sweden

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fredrick Federley (ALDE)

15-12-2014 P-010740/2014

  Council Directive 92/43/EEC and the N59 road development project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

15-12-2014 P-010734/2014

  Scale of slaughter of animals without stunning in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Wojciechowski (ECR)

15-12-2014 P-010724/2014

  VP/HR - Condemnation of extremely dangerous and provocative actions by Russian aircraft

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

15-12-2014 P-010723/2014

  Agreement on financial transaction tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

12-12-2014 P-010659/2014

  Discrimination against Bulgarian hauliers in the Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

12-12-2014 P-010603/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )