Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Living conditions in the Moria refugee camp

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

16-01-2017 P-000199/2017

  Sale by Spain of armaments to Saudi Arabia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

16-01-2017 P-000198/2017

  Anti-corruption measures in CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

16-01-2017 P-000197/2017

  Digital security technologies in the European institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Iturgaiz (PPE)

16-01-2017 P-000196/2017

  Flights to Menorca

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000183/2017

  Fresh act of provocation by Turkey vis-à-vis Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

13-01-2017 P-000173/2017

  Situation in refugee camps and reception centres in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elly Schlein (S&D)

13-01-2017 P-000172/2017

  Slovenia threatens to create difficulties for tourists travelling to Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

13-01-2017 P-000171/2017

  Impact of visa policy applied in respect of the USA on the EU's tourism sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Škrlec (Verts/ALE)

13-01-2017 P-000164/2017

  VP/HR - Persisting critical situation in Guerguerat following Morocco's ceasefire violation in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000159/2017

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )