Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  EU-Turkey relations: the refugee agreement and negotiations on exemption from visa requirements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

26-07-2016 P-006081/2016

  Pre-accession aid for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hermann Winkler (PPE)

26-07-2016 P-006080/2016

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  VP/HR - Situation in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

26-07-2016 P-006071/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Counterfeit electrical goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

25-07-2016 P-006051/2016

  Implementing Regulation (EU) No 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE)

25-07-2016 P-006042/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )