Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Return decisions and removal measures: to be registered in SIS or Eurodac?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

23-08-2016 P-006280/2016

  EU action to support bereaved parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

23-08-2016 P-006279/2016

  System to support renewable energy sources

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

23-08-2016 P-006278/2016

  EU horticultural production and competitiveness of the sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

22-08-2016 P-006266/2016

  Intellectual property and enforcement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

19-08-2016 P-006264/2016

  Human rights situation in Turkey and its impact on negotiations with the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

18-08-2016 P-006263/2016

  VAT exemption on electric and hybrid electric vehicles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

18-08-2016 P-006258/2016

  Visa-free travel for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

16-08-2016 P-006249/2016

  Revocation of permission by the Turkish Government concerning the historic Monastery of the Virgin Mary 'Soumela' [Moni Panagias Soumela]

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikos Androulakis (S&D)

12-08-2016 E-006243/2016

  European Structural and Investment Funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Hudghton (Verts/ALE)

11-08-2016 E-006242/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )