Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (115 straipsnis).
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (116 straipsnis).
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (117 straipsnis).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Žodis(-iai)

Žvaigždutės (*) pagalba galite sutrumpinti žodžio pradžią ir/ar pabaigą: užklausa*

 
 
Paskutiniai klausimai
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

  • 1k

  Promoting research into the experimental off-label use of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)

Datą :17-04-2014

Nuoroda :

P-005136/2014

Dokumentai :

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

Datą :17-04-2014

Nuoroda :

P-005101/2014

Dokumentai :

  Travel concessions for old-age pensioners in the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Malcolm Harbour (ECR)

Datą :17-04-2014

Nuoroda :

P-005100/2014

Dokumentai :

  National legislation on the Data Retention Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Christian Engström (Verts/ALE)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-005022/2014

Dokumentai :

  European funding to help tackle canine rabies in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Janusz Wojciechowski (ECR)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004946/2014

Dokumentai :

  Structural Fund monies for Roma in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004945/2014

Dokumentai :

  Consultation by the Commission on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004943/2014

Dokumentai :

  Study grants for medical specialisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Frigo (S&D)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004942/2014

Dokumentai :

  Publication of EU development aid performance assessments

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Eva Joly (Verts/ALE)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004898/2014
Pranešimai