Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Action taken by the Spanish State with regard to the Catalan referendum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

20-09-2017 P-005858/2017

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

20-09-2017 P-005855/2017

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Partnership and Cooperation Agreement with Uzbekistan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

19-09-2017 P-005821/2017

  The place of the beef market in trade negotiations with Mercosur

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Rachida Dati (PPE), Nadine Morano (PPE), Françoise Grossetête (PPE)

18-09-2017 P-005798/2017

  Protection of national minorities in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

18-09-2017 P-005785/2017

  DG GROW's assessment of the Mobility Package and prospects for SMEs in the road transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

15-09-2017 P-005761/2017

  Negotiation of an EU-Mercosur Free Trade Agreement-exchange of offers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

14-09-2017 P-005730/2017

  Illegality of 'dual-quality foodstuffs'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Apparent ineffectiveness of EU sanctions against the Russian Federation,

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

14-09-2017 P-005728/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )