Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (115 straipsnis).
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (116 straipsnis).
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (117 straipsnis).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Žodis(-iai)

Žvaigždutės (*) pagalba galite sutrumpinti žodžio pradžią ir/ar pabaigą: užklausa*

 
 
Paskutiniai klausimai
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Datą :16-04-2014

Nuoroda :

P-004853/2014

Dokumentai :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Datą :15-04-2014

Nuoroda :

P-004791/2014

Dokumentai :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Datą :14-04-2014

Nuoroda :

P-004637/2014

Dokumentai :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Datą :11-04-2014

Nuoroda :

P-004581/2014

Dokumentai :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Datą :11-04-2014

Nuoroda :

P-004580/2014

Dokumentai :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Datą :11-04-2014

Nuoroda :

P-004579/2014

Dokumentai :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Datą :11-04-2014

Nuoroda :

P-004574/2014

Dokumentai :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Datą :11-04-2014

Nuoroda :

P-004562/2014

Dokumentai :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Datą :10-04-2014

Nuoroda :

E-004511/2014

Dokumentai :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Datą :10-04-2014

Nuoroda :

E-004510/2014
Pranešimai