Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  VP/HR - Situation in Venezuela and possible sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

20-07-2017 P-005036/2017

  Free ports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Evelyn Regner (S&D)

20-07-2017 P-005017/2017

  Conditionality of macro-financial assistance to the Republic of Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Renate Weber (ALDE)

19-07-2017 P-004995/2017

  VP/HR - Persecution of Jehovah's Witnesses in Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

19-07-2017 P-004994/2017

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Yet another disaster in Campania: destruction of the Vesuvius National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

17-07-2017 P-004922/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )