Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Regulation of vulture funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

16-05-2018 P-002621/2018

Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marita Ulvskog, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

16-05-2018 O-000049/2018

Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Eva Kaili, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

16-05-2018 O-000048/2018

2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos paskelbtas EPS dokumentų rinkinys

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Roberto Gualtieri, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vadu

16-05-2018 O-000047/2018

  Biodegradable and compostable plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-05-2018 P-002594/2018

  Removing the Bahamas from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

15-05-2018 P-002576/2018

  VP/HR - Dozens of Palestinians killed by Israeli forces on the Gaza Strip

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

15-05-2018 P-002575/2018

  VP/HR - Latest indiscriminate slaughter of Palestinians

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

14-05-2018 P-002574/2018

  VP/HR - Detention of Amal Fathy in Egypt

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brando Benifei (S&D), Isabella De Monte (S&D)

14-05-2018 P-002573/2018

  Teachers in Spain and violation of minors' rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

14-05-2018 P-002558/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )