Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

  Restriction on the use of indirect representation for customs procedure code 42 in Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Mlinar (ALDE)

19-05-2016 P-004072/2016

  EU-Liechtenstein Cooperation Agreement to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests and to ensure the exchange of information on tax

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

19-05-2016 P-004071/2016

  EU Tobacco Products Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

19-05-2016 P-004059/2016

  French legal problems

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

18-05-2016 P-004054/2016

  Funding for excavation work at the Amphipolis tomb

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giorgos Grammatikakis (S&D)

18-05-2016 P-004034/2016

  Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

18-05-2016 P-004033/2016

  Potential sale of assets of the Hypo Alpe Adria Bank SpA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

17-05-2016 P-004013/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )