Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Microplastic filters in washing machines

Question for written answer P-001435/2019
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

20-03-2019 P-001435/2019

  Rules issued by the Independent Authority for Public Revenue (IAPR) threatening the production of the Greek spirits tsikoudia and tsipouro

Question for written answer P-001434/2019
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

20-03-2019 P-001434/2019

  WiFi4EU - implementation and timetable

Question for written answer P-001428/2019
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

20-03-2019 P-001428/2019

  Annulment of the decision concerning the illegitimate nature of the intervention by the Inter-bank Fund to assist Tercas

Question for written answer P-001421/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (ENF)

20-03-2019 P-001421/2019

  Status of cannabis and its derivatives

Question for written answer P-001420/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

20-03-2019 P-001420/2019

  Emergency aid for Mozambique and other countries affected by Cyclone Idai

Question for written answer P-001411/2019
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

19-03-2019 P-001411/2019

  Merger of the Nidec group with Embraco - sale of the Nidec plant in Fürstenfeld

Question for written answer P-001401/2019
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

19-03-2019 P-001401/2019

  Refusal to let refugees disembark at EU ports

Question for written answer P-001400/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

19-03-2019 P-001400/2019

  State aid investigation into Madeira Free Zone

Question for written answer P-001393/2019
to the Commission
Rule 130
Markus Ferber (PPE)

19-03-2019 P-001393/2019

  Directive on genetically modified organisms

Question for written answer P-001392/2019
to the Commission
Rule 130
James Nicholson (ECR)

19-03-2019 P-001392/2019

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )