Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

  Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

08-11-2018 P-005673/2018

  Closure of Pernigotti S.p.A. and transfer of production facilities

Question for written answer P-005670/2018
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

07-11-2018 P-005670/2018

  Gender-responsive budgeting

Question for written answer P-005669/2018
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

07-11-2018 P-005669/2018

  Geographical indications and protected designations of origin under the EU-Mercosur agreement

Question for written answer P-005667/2018
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Gabriel Mato (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-11-2018 P-005667/2018

  Execution by Albanian security forces of Konstantinos Katsifas, a member of the ethnic Greek minority

Question for written answer P-005666/2018
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

07-11-2018 P-005666/2018

  Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1013 of 17 July 2018

Question for written answer P-005661/2018
to the Commission
Rule 130
Mirosław Piotrowski (ECR)

07-11-2018 P-005661/2018

  Data protection failure in the WiFi4EU initiative

Question for written answer P-005653/2018
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

07-11-2018 P-005653/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )