Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Geographical balance of EU staff

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

10-07-2018 P-003794/2018

  VP/HR - Somaliland Special Arrangement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
James Carver (NI)

10-07-2018 P-003766/2018

  Russian sanctions and dealing with separatists

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

05-07-2018 P-003710/2018

  Combating discrimination against autochthonous and national minorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iuliu Winkler (PPE), Csaba Sógor (PPE), Pál Csáky (PPE)

04-07-2018 P-003699/2018

VP/HR - Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Hilde Vautmans (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Robert Rochefort (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

04-07-2018 P-003698/2018

  Use of tax revenue for shameless promotion of the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
André Elissen (ENF)

04-07-2018 P-003695/2018

  Impact assessment in relation to the amendment of the Gas Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

04-07-2018 P-003688/2018

  Action needed on proposed marine protected areas in East Antarctic and Weddell Sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Guillaume Balas (S&D)

03-07-2018 P-003683/2018

  Independence of the Hungarian Central Bank

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

03-07-2018 P-003682/2018

  Monitoring sulphur emission control areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiemo Wölken (S&D)

03-07-2018 P-003673/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )