Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Ban on LGBTI cultural activities in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniele Viotti (S&D)

21-11-2017 P-007126/2017

  Measures by occupying authorities to reopen hotels in the walled city of Famagusta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Demetris Papadakis (S&D)

21-11-2017 P-007125/2017

  Action against Siemens AG's intention to close its Hengelo plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

20-11-2017 P-007116/2017

  Application for EFSI assistance for the port of Praia da Vitória

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-11-2017 P-007115/2017

  Food waste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

20-11-2017 P-007114/2017

  Inadequate implementation of the Regulation on standards for security features and biometrics in passports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

20-11-2017 P-007107/2017

  Processing of data by online shops pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-11-2017 P-007080/2017

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Full and immediate compensation for families affected by flood damage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Konstantinos Papadakis (NI), Sotirios Zarianopoulos (NI)

16-11-2017 P-007075/2017

  Infringement of European law by Umbria's Regional Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

15-11-2017 P-007058/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )