Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Payments to compensate farmers in the EU for loss of income due to Russian-imposed sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

14-08-2014 P-006299/2014

  Mitigating the adverse effects of the ban on agricultural exports to Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

14-08-2014 P-006298/2014

  Compensation for Greek producers and businesses in view of the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

12-08-2014 P-006283/2014

  VP/HR - Situation in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrizia Toia (S&D)

12-08-2014 P-006280/2014

  Import restrictions by Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

11-08-2014 P-006275/2014

  VP/HR - Urgent protection of ethnic and religious minorities in Northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

08-08-2014 P-006274/2014

  EU-Canada agreements and special arbitration tribunals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

08-08-2014 E-006273/2014

  Russian trade embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

08-08-2014 E-006272/2014

  In-app purchases

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

08-08-2014 E-006271/2014

  Generic drugs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

08-08-2014 E-006270/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )