Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Tempa Rossa project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Ivan Jakovčić (ALDE), Davor Škrlec (Verts/ALE), Elena Gentile (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Barbara Matera (PPE)

10-10-2014 P-007822/2014

  Joint police operation 'Mos Maiorum'

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jan Keller (S&D)

10-10-2014 P-007821/2014

  VP/HR - Case of Ayatollah Boroujerdi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marietje Schaake (ALDE)

10-10-2014 E-007820/2014

  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Kölmel (ECR)

10-10-2014 E-007819/2014

  Mid-term review of the CAP 2014-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

10-10-2014 P-007818/2014

  Strengthening the institutions of Lebanon: a pressing need in a troubled region

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

10-10-2014 P-007817/2014

  Milan employment summit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

10-10-2014 P-007816/2014

  Judicial reform in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007815/2014

  Attacks on religious minorities in Serbia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007814/2014

  Attacks on Church of Jesus Christ of Latter-day Saints missionaries in Kosovo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

09-10-2014 E-007813/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )