Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  VP/HR - Flooding in Genoa: EU and Italian Government support

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lara Comi (PPE), Giovanni Toti (PPE)

14-10-2014 P-007886/2014

  Addressing the problem of sheep and goat pox in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanouil Glezos (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007870/2014

  VP/HR - Regional governments in the Member States and foreign policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Flavio Zanonato (S&D)

13-10-2014 P-007840/2014

  Stress test or similar review of the European Stability Mechanism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

13-10-2014 P-007839/2014

  Operation Mos Maiorum

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Tania González Peñas (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007838/2014

  Covert operation in contravention of migrants' rights

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Pablo Iglesias (GUE/NGL)

13-10-2014 P-007837/2014

  Viability of the high speed rail network in Spain: high-speed rail network not viable says Head of Adif - Commission data

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

10-10-2014 E-007831/2014

Koncepcijos atitikimas ES teisei

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Antanas Guoga (ALDE)

10-10-2014 E-007828/2014

  Protection of site of Community importance under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (NI), Marco Zullo (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Marco Zanni (NI), David Borrelli (NI)

10-10-2014 E-007827/2014

  High potency vitamin and mineral supplements - maximum permitted levels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

10-10-2014 E-007826/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )