Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrzej Grzyb (PPE)

13-05-2016 P-003987/2016

  Seabirds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

12-05-2016 E-003985/2016

  Children affected by humanitarian crises

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

12-05-2016 E-003984/2016

  EU-US free trade deal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

12-05-2016 E-003983/2016

  CAP and farming job losses

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

12-05-2016 E-003981/2016

  Digitisation of the economy and job losses

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

12-05-2016 E-003980/2016

  Direct supply of small quantities of foodstuffs to the final consumer

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

12-05-2016 E-003977/2016

  Proposed methods of protecting the rule of law in EU institutions and Member States and their compliance with the Treaties

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

12-05-2016 P-003976/2016

  Legal scope for extradition from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emil Radev (PPE), Mariya Gabriel (PPE)

12-05-2016 P-003975/2016

  Operating licences for railway tunnels - follow-up to written question E-009887/2015

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Neuser (S&D)

12-05-2016 E-003974/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )