Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Compulsory language tests for immigrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joëlle Bergeron (EFDD)

17-08-2015 E-012103/2015

  Reasons for delays to bursaries for the disadvantaged

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

17-08-2015 E-012101/2015

  VP/HR - Alleged presence of Russian soldiers in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophie Montel (ENF), Dominique Bilde (ENF)

17-08-2015 E-012098/2015

  Watch lists and no-fly lists in the US and the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

17-08-2015 E-012096/2015

  Performance-based controls of the CAP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hannu Takkula (ALDE), Petri Sarvamaa (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Ulrike Müller (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Jan Huitema (ALDE), Peter Jahr (PPE)

17-08-2015 E-012095/2015

  Third stage of economic and monetary union and extension of the euro area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

17-08-2015 E-012094/2015

  Spread of the apple snail to other geographical areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-08-2015 P-012093/2015

  VP/HR - Human rights and the Summer Olympics in Rio de Janeiro

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

14-08-2015 E-012092/2015

  Unfair competition from China in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012091/2015

  Taxation of Danish pensioners in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Messerschmidt (ECR)

14-08-2015 E-012090/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )