Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Maltese infringement procedure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

24-10-2014 E-008374/2014

  Possible breach of Directive 2009/72/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

24-10-2014 E-008373/2014

  Sulphur Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

24-10-2014 P-008372/2014

  EIB participation in Castor Project

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

24-10-2014 P-008297/2014

  Climate and energy targets in the period 2020-2030

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Victor Negrescu (S&D)

23-10-2014 E-008371/2014

  Cuts to the CAP budget

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)

23-10-2014 E-008369/2014

  Ineffectiveness of the Youth Guarantee

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-10-2014 E-008368/2014

  The roots of Ebola

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-10-2014 E-008367/2014

  Suspension of the EU-Israel Association Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

23-10-2014 E-008366/2014

  Support for theatre companies and cooperation amongst them at European level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL), Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL)

23-10-2014 E-008365/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )