Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (115 straipsnis).
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (116 straipsnis).
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (117 straipsnis).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Žodis(-iai)

Žvaigždutės (*) pagalba galite sutrumpinti žodžio pradžią ir/ar pabaigą: užklausa*

 
 
Paskutiniai klausimai
 

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Dokumentai :

ES mokėjimo kortelių rinka

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis
Rolandas Paksas (EFD)

Datą :07-04-2014

Nuoroda :

P-004244/2014

Dokumentai :

Migrantų sulaikymo pratęsimas Graikijoje ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, ALDE frakcijos vardu

Datą :07-04-2014

Nuoroda :

O-000057/2014

Dokumentai :

Sulaikymo pratęsimas Graikijoje ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatoms

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, Verts/ALE frakcijos vardu

Datą :07-04-2014

Nuoroda :

O-000056/2014

Dokumentai :

Sulaikymo pratęsimas Graikijoje ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu

Datą :07-04-2014

Nuoroda :

O-000055/2014

Dokumentai :

  Law and blasphemy

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D), Franco Frigo (S&D), Jean Louis Cottigny (S&D)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

E-004233/2014

Dokumentai :

  Electrofishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Isabelle Thomas (S&D)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

P-004225/2014

Dokumentai :

  Touring visas

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nicole Sinclaire (NI)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

E-004217/2014

Dokumentai :

  VP/HR - Level of implementation of the EU guidelines on the promotion of compliance with international humanitarian law (mainstreaming of international humanitarian law in EU human rights policy)

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvador Sedó i Alabart (PPE)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

E-004216/2014

Dokumentai :

  Level of implementation of the EU guidelines on the promotion of compliance with international humanitarian law (mainstreaming of international humanitarian law in EU human rights policy)

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Salvador Sedó i Alabart (PPE)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

E-004215/2014

Dokumentai :

  VP/HR - Level of implementation of the EU Guidelines on Promotion of International Humanitarian Law (institutional setting-up)

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvador Sedó i Alabart (PPE)

Datą :04-04-2014

Nuoroda :

E-004214/2014
Pranešimai