Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Maritime rescue programme and monitoring the use in non-EU countries of funds made available to reduce migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

13-06-2017 P-003923/2017

Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, ALDE frakcijos vardu

13-06-2017 O-000054/2017

Mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, ALDE frakcijos vardu

13-06-2017 O-000053/2017

  Legislation on monitoring the circulation of terrorist propaganda videos

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David-Maria Sassoli (S&D)

12-06-2017 P-003912/2017

  Imprisonment of Taner Kiliç, Chair of Amnesty International Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

12-06-2017 P-003911/2017

  Amyntaio mine disaster

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

12-06-2017 P-003910/2017

  Unfair Turkish competition in the fisheries products market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mario Borghezio (ENF)

12-06-2017 E-003892/2017

  Posidonia oceanica conservation in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Iratxe García Pérez (S&D), Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Soledad Cabezón Ruiz (S&D), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), José Blanco López (S&D)

12-06-2017 E-003891/2017

  Patent for naturally-mutated malting barley

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Arne Gericke (ECR), Ulrike Müller (ALDE)

12-06-2017 E-003890/2017

  Banco Popular

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

12-06-2017 E-003889/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )