Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Waste management and disposal crisis in Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

13-07-2016 P-005713/2016

  Obama administration announces new regulations for methane emissions from oil and gas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

13-07-2016 P-005712/2016

  Member State territories that are not part of the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

12-07-2016 P-005711/2016

  Protection of property

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Marusik (ENF)

12-07-2016 P-005679/2016

  Effects of phasing out the T2M form in the fisheries sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

12-07-2016 P-005678/2016

  EU position on synthetic biology in the framework of the Convention on Biological Diversity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Häusling (Verts/ALE)

12-07-2016 P-005677/2016

  WIND-H3G merger and new fourth mobile operator in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Borrelli (EFDD)

12-07-2016 P-005676/2016

  Communications between DG Regio and UK managing and/or local authorities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

12-07-2016 P-005640/2016

2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, COP 22)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu
Peter Liese, PPE frakcijos vardu
Jo Leinen, S&D frakcijos vardu
Julie Girling, ECR frakcijos vardu
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL frakcijos vardu
Bas Eickhout, Verts/ALE frakcijos vardu
Marco Affronte, EFDD frakcijos vardu

12-07-2016 O-000104/2016

  Aviation and public health - implementation of Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2016 P-005607/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )