Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  VP/HR - Repetition of request for the definition of the human rights referred to in Article 2 of the EU Association Agreement with Israel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

05-06-2018 P-003055/2018

  VP/HR - Political detentions and assassinations in Bangladesh

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

05-06-2018 P-003054/2018

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

05-06-2018 P-003037/2018

  VP/HR - 10-year prison sentence given by the United Arab Emirates to Ahmed Mansoor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

04-06-2018 P-003022/2018

  Geothermal energy - 'environmental compensation' and environmental impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

04-06-2018 P-003021/2018

  Rising numbers of homeless in EU countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003014/2018

  Link between child obesity and increased media exposure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003013/2018

  Increase in the number of allergy sufferers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003012/2018

  Lack of a harmonised standard for natural and organic cosmetics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003011/2018

  Danger from old wind farms in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

01-06-2018 E-003010/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )