Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Toll on the coastal motorway in Slovenia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

02-08-2017 E-005157/2017

  European funding for the Pazo de Sober

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

02-08-2017 E-005156/2017

  Possible impact of urban development on a Natura 2000 area in Banyeres de Mariola (Autonomous Community of Valencia)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

02-08-2017 E-005155/2017

  Job losses in the agricultural sector in the Autonomous Community of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL)

02-08-2017 E-005154/2017

  Commission measures to protect the Greek minority in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

01-08-2017 E-005153/2017

  Environmental stickers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

01-08-2017 E-005152/2017

  VP/HR - The situation of Jehovah's Witnesses in Russia and occupied Crimea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

01-08-2017 E-005151/2017

  Plan to extend links from and to the Camp Darby military base (Pisa)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

31-07-2017 E-005150/2017

  Retabling of question on cooperation with Libya on the management of its land borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sabine Lösing (GUE/NGL)

31-07-2017 E-005149/2017

  Recognition of identification documents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

31-07-2017 E-005148/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )