Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Recapitalisation of banks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

16-09-2016 P-006919/2016

  Prices of medicines and EU-funded medical research and development

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

16-09-2016 P-006918/2016

Neigiamas poveikis konkurencijai dėl bendros stambių institucinių investuotojų nuosavybės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, ALDE frakcijos vardu

16-09-2016 O-000113/2016

  Revised methodology for calculation of output gaps and role of the European Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

15-09-2016 P-006911/2016

  Referendum in Bosnia and Herzegovina

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jasenko Selimovic (ALDE)

15-09-2016 P-006901/2016

  Implementing Decision (EU) 2015/2183 - Slovak Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

15-09-2016 P-006891/2016

  VP/HR - The case of Homa Hoodfar and other dual nationals detained in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marietje Schaake (ALDE), Fredrick Federley (ALDE)

15-09-2016 P-006890/2016

  Seismic hazard affecting the Krško nuclear power plant and public safety concerns

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D)

14-09-2016 P-006880/2016

  Potential Wabtec-Faiveley merger: a threat to the European rail industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Massimiliano Salini (PPE)

13-09-2016 P-006846/2016

  Romanian street dogs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

13-09-2016 P-006835/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )