Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  EUR 315 billion investment plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

22-01-2015 P-000843/2015

  Visa reciprocity between the EU and the USA in the context of TTIP negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

22-01-2015 P-000842/2015

  Promotion of employee financial participation

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

22-01-2015 O-000002/2015

  EU legislation prohibiting the payment of ransoms for the release of hostages

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Lara Comi (PPE)

21-01-2015 P-000780/2015

  Rural Development Programme sign-off for the north of Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL)

21-01-2015 P-000754/2015

  Gibraltar aviation (Title VI, Articles 90-100 of the Treaty on the Functioning of the European Union)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clare Moody (S&D)

21-01-2015 P-000753/2015

  Arms trafficking in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

21-01-2015 P-000752/2015

  Financial support in connection with restructuring of Poland's mining industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jadwiga Wiśniewska (ECR)

21-01-2015 P-000751/2015

  German tax authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Syed Kamall (ECR)

21-01-2015 P-000750/2015

  Condition of oil and fuel storage facilities owned by IKS Solino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

21-01-2015 P-000734/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )