Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Multi-stakeholder cooperation on paediatric oncology

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006236/2017

  European legislation on trout and Atlantic salmon

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006234/2017

  VP/HR - Protecting human rights activists in Vietnam

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006233/2017

  VP/HR - Fight against female genital mutilation/cutting practices in Indonesia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006232/2017

  VP/HR - Need to strengthen African educational and vocational learning system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006231/2017

  VP/HR - Situation of people with albinism in Malawi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006230/2017

  VP/HR - Situation of Rohingya Muslims

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006229/2017

  VP/HR - Situation of human rights in the Maldives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006228/2017

  VP/HR - Afghan children recruited to fight in Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006227/2017

  VP/HR - Rights for LGBTI youth in the Philippines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marlene Mizzi (S&D)

04-10-2017 E-006226/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )