Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Local-for-local purchasing policy by retailers with buying power

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

09-01-2018 P-000062/2018

  Potential infringement of EU law in connection with the management plan of Pirin National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

09-01-2018 P-000055/2018

  Electric pulse fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

09-01-2018 P-000049/2018

  European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

09-01-2018 P-000048/2018

  EU Agricultural Outlook Conference 2017

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
André Elissen (ENF)

09-01-2018 P-000047/2018

  Fines for Croatian fishermen in the Gulf of Piran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ruža Tomašić (ECR)

08-01-2018 P-000029/2018

  Protection of primary residences from being auctioned off in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

08-01-2018 P-000019/2018

  Implementation of Directive 2015/720/EU as regards reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

08-01-2018 P-000018/2018

  EU policy for the eradication of forced labour and child labour in the Central American coffee production sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

08-01-2018 E-000017/2018

  Extinction of elephants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

05-01-2018 E-000016/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )