Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Russian import bans and the farmers affected by them

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hannu Takkula (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Paavo Väyrynen (ALDE)

16-07-2015 P-011378/2015

  Gold mining in Šumava

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

16-07-2015 P-011377/2015

Indijoje sulaikyti Estijos ir JK jūrininkai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, ALDE frakcijos vardu

16-07-2015 O-000092/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000091/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000090/2015

Kova su nelygybe siekiant paskatinti augimą ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Enrique Calvet Chambon, ALDE frakcijos vardu

16-07-2015 O-000089/2015

  Mortgage legislation and risky financial instruments in the EU: the case of Spain

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Cecilia Wikström, on behalf of the Committee on Petitions

16-07-2015 O-000088/2015

  Neonicotinoids: review of scientific information

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

14-07-2015 P-011322/2015

  Refugees in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

14-07-2015 P-011307/2015

  Act of piracy by Turkish soldiers against Cypriot fishermen

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Epitideios (NI)

14-07-2015 P-011304/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )