Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Sustaining an acceptable working age

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006310/2014

  Preventing a rise in EU anti-Semitism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006309/2014

  EU action against the Islamic State (IS)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006308/2014

  Protection for minority faith groups in Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006307/2014

  Improving air safety in conflict zones

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Diane Dodds (NI)

19-08-2014 E-006306/2014

  Support measures for producers of perishable fruits and vegetables in the EU affected by the countermeasures imposed by Russia for one year on western food products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Spyraki (PPE)

19-08-2014 E-006305/2014

  Thermomodernisation of residential buildings

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

18-08-2014 E-006304/2014

  Impact of the financial arrangements for the enlargement of Paks nuclear power plant on the European electricity market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

18-08-2014 E-006303/2014

  What cases relating to Hungary is OLAF investigating?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

18-08-2014 E-006302/2014

  Visa arrangements with the US: exemption for all EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-08-2014 E-006301/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )