Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Member States which have accessed or declined to use emergency funding resulting from Russian food import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009302/2014

  Member States' land criteria for the CAP Basic Payment Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009301/2014

  Libor fines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009300/2014

  Funding received by the European Agency for Safety and Health at Work

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siôn Simon (S&D)

14-11-2014 E-009299/2014

  Welsh language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009297/2014

  Kurdish groups

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009296/2014

  Wales' structural funding

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009295/2014

  Fuel poverty in the Global South

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009294/2014

  Ebola and free movement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009293/2014

  Drug-resistant malaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathan Gill (EFDD)

14-11-2014 E-009292/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )