Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Priorities for the common agricultural policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sorin Moisă (S&D)

10-12-2014 P-010515/2014

  VAT MOSS (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Patrick O'Flynn (EFDD)

10-12-2014 P-010514/2014

  VP/HR - Proposed Foreign Affairs Council discussions on health, reproductive and sexual rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marek Jurek (ECR)

10-12-2014 P-010503/2014

  European Accessibility Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

10-12-2014 P-010502/2014

  Milk price movements and preventing another European dairy crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-12-2014 P-010501/2014

  Why has DG REGIO suspended funding for major road construction projects in Czech Republic?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-12-2014 P-010500/2014

  Implementation and enforcement of the EU-Ukraine Free Trade Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

10-12-2014 P-010494/2014

  EU funding for avian influenza protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Erdős (PPE)

10-12-2014 P-010474/2014

  VAT 'mini One-Stop Shop' (cross-border internet sales within the single market)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margot Parker (EFDD)

10-12-2014 P-010473/2014

ES plieno sektorius. Darbuotojų ir pramonės įmonių apsauga

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Laura Agea, Dario Tamburrano, EFDD frakcijos vardu

10-12-2014 O-000095/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )