Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Outer port at Punta Langosteira and Castro do Cociñadoiro

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

12-04-2017 E-002716/2017

  Legal basis of a post-Brexit transitional agreement with the United Kingdom

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luděk Niedermayer (PPE)

12-04-2017 P-002715/2017

  Regulation (EU) 2017/625 on official controls [...] performed to ensure the application of food and feed law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Kalinowski (PPE)

12-04-2017 P-002714/2017

  Problems for Croatian lorry drivers in Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dubravka Šuica (PPE)

12-04-2017 E-002711/2017

  VP/HR - Detention and killings of allegedly gay men in Chechnya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D), Seb Dance (S&D)

12-04-2017 E-002708/2017

  Risk of the EU being seen as a digital colony of the USA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D), Ana Gomes (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Liliana Rodrigues (S&D)

12-04-2017 E-002707/2017

  Mediation between Italy and Germany regarding Fiat 500X

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

12-04-2017 E-002706/2017

  Harmonisation of procedures for taking umbilical cord samples for clinical purposes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

12-04-2017 E-002705/2017

  Acceleration of the 'return procedures' for refugees and migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sotirios Zarianopoulos (NI)

12-04-2017 E-002704/2017

  Labelling of nanoparticles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

12-04-2017 E-002703/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )