Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Legal basis for fining EU Member States that do not accept refugees on their territory

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laurenţiu Rebega (ENF)

21-06-2016 P-004980/2016

  Negotiations on an aviation agreement between the European Union and Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Costas Mavrides (S&D)

21-06-2016 P-004979/2016

  Exempting Portugal from excessive-deficit sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

20-06-2016 P-004937/2016

Europos prokuratūra ir Eurojustas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

20-06-2016 O-000093/2016

Europos prokuratūra ir Eurojustas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

20-06-2016 O-000092/2016

  Activation measures for the long-term unemployed

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jana Žitňanská (ECR)

17-06-2016 E-004936/2016

  Possible measures to be taken in the dairy crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Lins (PPE)

17-06-2016 E-004935/2016

  Italy's management of European structural funds 2014-2020 and the Juncker Plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

17-06-2016 E-004934/2016

  Strengthening the protection of intellectual property

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

17-06-2016 E-004933/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )