Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Discount Track

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

13-04-2018 E-002112/2018

  Future of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zanni (ENF)

13-04-2018 E-002111/2018

  Reducing emissions from aviation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Henna Virkkunen (PPE)

13-04-2018 E-002110/2018

  Increased migration flows to the Greek islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

12-04-2018 E-002109/2018

  Organic farming in Castilla-La Mancha

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

12-04-2018 E-002108/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Non-compliance of Prague's proposed ring road with TEN-T Regulation No 1315/2013

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 E-002106/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  Air pollution and health risks of chemical emissions in Alcantarilla, Murcia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

12-04-2018 E-002104/2018

  Import of elephant hunting trophies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

12-04-2018 E-002102/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )