Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  BNP Paribas forced to pay fine

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Bruno Gollnisch (NI)

11-07-2014 E-005756/2014

  Loss of Spanish healthcare assistance after spending periods of over 90 days abroad

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

11-07-2014 E-005755/2014

  Funding for education from the European Social Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

11-07-2014 E-005754/2014

  Funds for combating youth unemployment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Reul (PPE)

11-07-2014 E-005753/2014

  Neonicotinoids and the decline of bird species

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

11-07-2014 E-005752/2014

  Publication of the Transatlantic Partnership negotiating mandate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE)

11-07-2014 E-005751/2014

  Trans European Transport Networks - the Y-Basque

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

11-07-2014 E-005750/2014

  Reopening of Garoña power station

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

11-07-2014 E-005749/2014

  Decree - costs of energy bills for SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

11-07-2014 E-005748/2014

  Free movement of EU workers in Switzerland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-07-2014 E-005747/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )