Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  A European Tourist Board - addendum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE)

12-05-2015 P-007585/2015

  Compatibility of proposed German road toll system with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

11-05-2015 P-007582/2015

  Hazardous chemicals in water- and grease-repellent material

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christel Schaldemose (S&D)

11-05-2015 P-007581/2015

  So-called Republics of Lugansk and Donetsk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Urmas Paet (ALDE)

11-05-2015 P-007572/2015

  Cross-border traffic offences

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonathan Arnott (EFDD)

11-05-2015 P-007565/2015

  Prosecution of Turkish Cypriot couple for flying the flag of the Republic of Cyprus in the occupied part of Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

11-05-2015 P-007559/2015

Komisijos pateiktų Graikijos ekonomikos prognozių blogėjimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marco Zanni, Marco Valli, EFDD frakcijos vardu

11-05-2015 O-000054/2015

Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE frakcijos vardu
Dita Charanzová

11-05-2015 O-000053/2015

  VP/HR - German navy vessels dispatched to the Mediterranean for the stated purpose of conducting unilateral refugee rescue operations to the south of Crete independently of Frontex

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Notis Marias (ECR)

08-05-2015 P-007548/2015

  VP/HR - The arrest of human rights activist Narges Mohammadi in Iran

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D), Cecilia Wikström (ALDE)

08-05-2015 P-007499/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )