Kontaktai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių (38). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį posėdžio darbotvarkės projektą.

Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.