Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d.

Strasbūras

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

16-10-2017 A8-0305/2017 2016/0286(COD)
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [***I]

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK) (nauja redakcija)

23-10-2017 A8-0318/2017 2016/0288(COD)
ITRE

Pilar del CASTILLO VERA

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [***I]

PRANEŠIMAS dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje

15-10-2018 A8-0327/2018 2018/2081(INI)
DEVE

Vincent PEILLON

Balsavimo sąrašas :   [init.]

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų

16-10-2018 A8-0328/2018 2017/2270(INL)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

PRANEŠIMAS „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“

16-10-2018 A8-0335/2018 2018/2157(INI)
AFET

Sabine LÖSING

Balsavimo sąrašas :   [init.]

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

16-10-2018 A8-0336/2018 2018/0070(COD)
ENVI

Julie GIRLING

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [***I]

PRANEŠIMAS „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojant technologijas“

16-10-2018 A8-0338/2018 2018/2083(INI)
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

Paieška

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pranešimo pakeitimų sąrašas

Pranešimai

Parlamento komitetai priima pranešimus pasiūlius pranešėjui, kurį paskyrė atsakingas komitetas.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie pateikiami, svarstomi plenariniame posėdyje ir, jei jie yra priimami, įtraukiami į priimtų tekstų sąrašą.