Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER , Heidi HAUTALA

PAKEITIMAI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pranešimo pakeitimų sąrašas

Pranešimai

Parlamento komitetai priima pranešimus pasiūlius pranešėjui, kurį paskyrė atsakingas komitetas.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie pateikiami, svarstomi plenariniame posėdyje ir, jei jie yra priimami, įtraukiami į priimtų tekstų sąrašą.